Váš nákupní košík:  prázdný Přihlášení obchod@sagit.cz

Navigace:  Úvod  »  E-shop  »  Knihy

Etika a hodnoty v organizacích

Etika a hodnoty v organizacích

esta efektivního zaměstnávání byla budována celé minulé století. Základní principy a hodnoty nalezneme v mezinárodních úmluvách od Mezinárodní organizace práce až po právo EU, které ovlivnily znatelně pracovní právo v České republice. Kniha Etika a hodnoty v organizacích je rozdělena do dvou hlavních bloků. Prvním je promítnutí mezinárodních úmluv Mezinárodní organizace práce do zákonů, které upravují státně zaměstnanecké poměry (vojáků, soudců, příslušníků bezpečnostních sborů a státních zaměstnanců). Konkrétně čtenář nalezne implementaci mezinárodních úmluv do oblasti vzdělávání, odstranění diskriminace, oblasti domácí práce, práva na sdružování, požadavku na vzdělání, diskriminaci s ohledem na věk, rozdílnost pohlaví atd.

Velká pozornost je věnována nestrannému rozhodování ve veřejném sektoru a právu na stávku.

V knize jsou cíleně použity státně zaměstnanecké poměry, které lépe demonstrují zákonný vliv do právního řádu ČR, neboť jakožto veřejnoprávní normy jsou více precizovány, detailněji upravují jednotlivá ustanovení mezinárodních smluv a jsou viditelnější, než je tomu v oblasti zákoníku práce. Na základě statistických údajů se čtenář seznámí s možností odstranění diskriminačního chování nebo jednání u výběrových řízení, kde by bylo vhodné shodné zastoupení obou pohlaví.

Druhá část publikace je věnována už konkrétním personálním systémům, které ovlivňují zvolené etické hodnoty v organizacích. Čtenáře osloví několik praktických příkladů z vybraných společností, na kterých je demonstrován praktický dopad zvolených hodnot a jejich implementace v různých personálních oblastech.

Publikace se jako jedna z mála věnuje novým personálním systémům, mezi které lze řadit onboarding, outplacement, práci s talentem a plánování následnictví.

Publikace Etika a hodnoty v organizacích bude jistě inspirací pro ty, kteří plánují ve své praxi motivovat a vést zaměstnance k větší efektivnosti a výkonnosti a chtějí firmu řídit jako konkurenceschopnou, právě na základě dobře nastavené firemní kultury a firemních hodnot s efektivní společenskou odpovědností.

autor: Iveta Chmielová Dalajková; vydal: Wolters Kluwer ČR, a.s., podle stavu k 19. 1. 2024, 236 stran
ISBN: 978-80-7676-821-5

Cena: 490 Kč
osvobozeno od DPH

KOUPIT

Obsah publikace

Poděkování profesní - str. VII
Poděkování osobní - str. VIII
O autorovi - str. IX
Seznam použitých zkratek - str. X
Předmluva - str. XII
1. Mezinárodní společenství a české pracovní právo - str. 1
1.1 Transformace a adaptace mezinárodních úmluv v pracovním právu - str. 7
1.2 Adaptace mezinárodních úmluv v zákoně o státní službě - str. 16
1.3 Adaptace mezinárodních úmluv v zákoně o vojácích z povolání - str. 30
1.4 Adaptace mezinárodních úmluv v zákoně o soudech a soudcích - str. 42
1.5 Adaptace mezinárodních úmluv v zákoně o služebním poměru příslušníků bezpečnostních sborů - str. 53
2. Nástroje firemní kultury v organizacích - str. 67
2.1 Etické kodexy ve veřejném sektoru - str. 74
2.2 Etické kodexy v soukromém sektoru - str. 83
2.3 Důvody prezentace etických kodexů organizací v internetovém prostředí - str. 90
3. Postupy při stanovování hodnotového rámce v organizacích - str. 95
3.1 Jakým způsobem hodnoty a etika ovlivňují personální systémy lidských zdrojů - str. 103
3.1.1 Procesy plánování lidských zdrojů - str. 107
3.1.2 Procesy náboru - str. 109
3.1.3 Procesy onboardingu - str. 119
3.1.4 Procesy adaptace - str. 130
3.1.5 Procesy outplacementu - str. 132
3.1.6 Procesy hodnocení - str. 135
3.1.7 Procesy interní komunikace - str. 138
3.1.8 Strategické řízení a procesy - str. 141
3.1.9 Procesy motivace - str. 144
3.1.10 Procesy rozvoje - str. 147
4. Jakým způsobem ovlivňuje etika a hodnoty strukturu lidských zdrojů - str. 153
4.1 Hodnoty a etika v systému benefitů - str. 159
4.2 Hodnoty a etika v systému odměňování - str. 162
4.3 Hodnoty a etika ve struktuře péče o zaměstnance - str. 167
4.4 Hodnoty a etika ve struktuře kariérního růstu - str. 171
4.5 Hodnoty a etika ve struktuře následnictví - str. 174
4.6 Hodnoty a etika ve struktuře osobního rozvoje a vzdělávání - str. 177
5. Kultura personálních modelů v organizacích - str. 181
Příloha: Kodex společnosti Prague City Tourism (2020) a Etický kodex Prague City Tourism (2020) 185
Seznam použité literatury a zdrojů - str. 191
Seznam předpisů - str. 203
Věcný rejstřík - str. 215

ZPRAVODAJSTVÍ

Zpravodajství vás každý týden seznámí s novými právními předpisy a publikacemi z vašeho oboru.
Přihlaste se k bezplatnému odběru.

Provozovatel

Nakladatelství Sagit, a. s.
Horní 457/1, 700 30 Ostrava-Hrabůvka
Společnost je zapsaná v obchodním
rejstříku vedeném KS v Ostravě,
oddíl B, vložka 3086.
IČ: 277 76 981
DIČ: CZ27776981

Telefony


Zásilkový obchod: 558 944 614
Předplatné ÚZ: 558 944 615
Software: 558 944 629
Knihkupci: 558 944 621
Inzerce: 558 944 634

E-maily


Zásilkový obchod: obchod@sagit.cz
Předplatné ÚZ: predplatne@sagit.cz
Software: software@sagit.cz
Knihkupci: knihkupci@sagit.cz
Inzerce: inzerce@sagit.cz

© 1996–2024 Nakladatelství Sagit, a. s. Všechna práva vyhrazena.