Váš nákupní košík:  prázdný Přihlášení obchod@sagit.cz

Navigace:  Úvod  »  E-shop  »  Knihy

Elektronizace správy daní, právní spekty

Elektronizace správy daní, právní spekty

Monografie se zabývá právními problémy vyplývajícími z použití informačních a komunikačních technologií při správě daní, tedy v daňovém právu procesním. 

Elektronizace správy daní je specifickou oblastí elektronizace veřejné správy, ve které se do značné míry uplatní omezení vyplývající ze zvláštní povahy správy daní, a to zejména při práci s informacemi. Správa daní je založena na překonávání informační asymetrie mezi daňovým subjektem a správcem daně, což s sebou nese jak potřebu intenzivního sběru údajů o daňových subjektech, tak zachovávání povinnosti daňové mlčenlivosti jako jedné z nejzásadnějších hodnot sledovaných při správě daní. Kniha proto analyzuje, které postupy obvyklé v jiných oblastech veřejné správy lze aplikovat při správě daní a které jsou naopak z principu vyloučeny. 

Autor popisuje trendy v oblasti elektronizace správy daní obvyklé v České republice i v zahraničí a na základě toho zkoumá jednotlivé konkrétní právní aspekty, které z nich vyplývají. Zkoumanými oblastmi elektronizace správy daní jsou zejména elektronická komunikace se správcem daně, externí správa informačních systémů správce daně, zásahy do soukromí při správě daní včetně vytěžování dat (data mining) a sledování daňových subjektů v reálném čase a odpovědnost za selhání nástrojů poskytnutých správcem daně. Závěrem knihy autor formuluje právní principy, které se týkají elektronizace správy daní, a porovnává je s právními principy, kterými se řídí elektronizace veřejné správy obecně.

Kniha reaguje i na aktuální kauzy, například na nález Ústavního soudu č. 337/2019 Sb., kterým došlo ke zrušení § 72 odst. 1 daňového řádu, upravujícího formulářová podání. 

Kniha je určena pro širokou odbornou veřejnost zabývající se teorií i praxí správy daní nebo využití informačních technologií v rámci veřejné správy. 


autor: Michal Tuláček; vydal: Nakladatelství Leges, s. r. o., podle stavu k 31. 8. 2020, 216 stran
ISBN: 978-80-7502-434-3

Cena: 350 Kč
osvobozeno od DPH

KOUPIT

Obsah publikace

Seznam zkratek - str. 9
1 Úvod - str. 11
2 Elektronizace správy daní - str. 15
2.1 Správa daní - str. 15
2.2 Vymezení elektronizace správy daní - str. 23
2.3 Obsah a trendy elektronizace správy daní - str. 27
2.3.1 Oblasti elektronizace správy daní vyplývající z platné právní úpravy - str. 28
2.3.2 Oblasti elektronizace správy daní vyplývající z programových dokumentů vlády a Evropské komise  - str. 36
2.3.3 Oblasti elektronizace správy daní obvyklé v zahraničí - str. 42
2.4 Shrnutí kapitoly - str. 48
3 Jednotlivé právní aspekty správy daní - str. 50
3.1 Obecně k právním aspektům elektronizace správy daní - str. 51
3.2 Elektronická komunikace při správě daní - str. 61
3.2.1 Elektronická pošta při správě daní - str. 61
3.2.2 Formulářová podání a podání ve formátu a struktuře - str. 72
3.2.3 Poskytování informací na dálku osobám zúčastněným na správě daní - str. 85
3.3 Externí správa informačních systémů pro správu daní - str. 90
3.4 Zásahy do soukromí při správě daní v kontextu její elektronizace - str. 97
3.4.1 Obecně k zásahům do soukromí při správě daní - str. 97
3.4.2 Automatizovaný přístup správce daně k informacím - str. 114
3.4.3 Sledování činnosti daňových subjektů v reálném čase - str. 128
3.4.4 Vytěžování dat a profilování - str. 136
3.5 Odpovědnost za selhání nástrojů poskytnutých správcem daně k sestavení a podání daňového tvrzení - str. 145
3.6 Shrnutí kapitoly - str. 155
4 Právní principy elektronizace správy daní - str. 163
4.1 Obecně k právním principům - str. 163
4.2 Právní principy obecně se vztahující k eGovernmentu - str. 166
4.3 Právní principy elektronizace správy daní v úzkém smyslu - str. 176
4.4 Shrnutí kapitoly - str. 180
5 Závěr - str. 183
5.1 Výsledky výzkumu - str. 183
Seznam použitých zdrojů - str. 193Další nabídka k tématu

Manuál k daňovému řádu, 3. rozšířené a aktualizované vydání

Manuál k daňovému řádu, 3. rozšířené a aktualizované vydání

Ing. Miloslav Kopřiva, JUDr. Jan Breburda, Mgr. Jaroslav Novotný - Sagit, a. s.

Jedinečná kniha s úctyhodným obsahem je praktickým a uceleným průvodcem daňovým řádem (zákon č. 280/2009 Sb.). Základní charakteristiky knihy: aktuálnost k 1. 1. 2023 praktické a fundované komentáře ke všem ustanovením daňového řádu zásadní pasáže z několika ... pokračování

Cena: 1 990 KčKOUPIT

Daňové zákony 2024

Daňové zákony 2024

Sagit, a. s.

Soubor všech českých daňových zákonů, do kterých jsou promítnuty všechny změny k 1. 1. 2024 – daně z příjmů, DPH, daňový řád, daň silniční, daň z nemovitých věcí a další. Publikace obsahuje celkem 10 zákonů v úplném znění s tučně vyznačenými změnami. V této publikaci jsou obsaženy ... pokračování

Cena: 159 KčKOUPIT

ÚZ č. 1563 - Daňový řád, Finanční správa, Daňové poradenství, Platby v hotovosti

ÚZ č. 1563 - Daňový řád, Finanční správa, Daňové poradenství, Platby v hotovosti

Sagit, a. s.

Publikace obsahuje úplný text daňového řádu, který má od ledna 2024 několik změn. Dále zde najdete zákon o daňovém poradenství, zákon o Finanční správě ČR, o mezinárodní spolupráci při správě daní, o ... pokračování

Cena: 209 KčKOUPIT

Opatření proti vyhýbání se daňovým povinnostem

Opatření proti vyhýbání se daňovým povinnostem

Jiří Kappel - C. H. Beck

Publikace se komplexně zabývá problematikou obecných a specifických pravidel proti vyhýbání se daňovým povinnostem, se kterými se lze v českém kontextu setkat. V této souvislosti jsou analyzována také pravidla, která v posledních letech přinesla do vnitrostátního, unijního i ... pokračování

Cena: 390 KčKOUPIT

Daňový řád. Komentář, 4. vydání

Daňový řád. Komentář, 4. vydání

Ondřej Lichnovský, Roman Ondrýsek a kolektiv - C. H. Beck

4. vydání komentáře DŘ vychází po pěti letech. Nové, podstatně přepracované vydání zohledňuje především existenci významné novely DŘ, která s účinností od 1. ledna 2021 zasáhla do mnoha základních ustanovení tohoto zákona. Zde lze uvést např. postupující elektronizaci, ... pokračování

Cena: 2 090 KčKOUPIT

Vzory korespondence podle daňového řádu, 3. vydání

Vzory korespondence podle daňového řádu, 3. vydání

Ing. Pavel Prudký, Ing. Milan Lošťák - Anag, spol. s r. o.

Aktualizované vydání publikace Vzory korespondence podle daňového řádu je užitečným pomocníkem všech daňových subjektů, které z nejrůznějších příčin komunikují se správcem daně, finančním úřadem. Nenahraditelný praktický pomocník při komunikaci se správci daně Po osmnáctileté ... pokračování

Cena: 529 KčKOUPIT

ZPRAVODAJSTVÍ

Zpravodajství vás každý týden seznámí s novými právními předpisy a publikacemi z vašeho oboru.
Přihlaste se k bezplatnému odběru.

Provozovatel

Nakladatelství Sagit, a. s.
Horní 457/1, 700 30 Ostrava-Hrabůvka
Společnost je zapsaná v obchodním
rejstříku vedeném KS v Ostravě,
oddíl B, vložka 3086.
IČ: 277 76 981
DIČ: CZ27776981

Telefony


Zásilkový obchod: 558 944 614
Předplatné ÚZ: 558 944 615
Software: 558 944 629
Knihkupci: 558 944 621
Inzerce: 558 944 634

E-maily


Zásilkový obchod: obchod@sagit.cz
Předplatné ÚZ: predplatne@sagit.cz
Software: software@sagit.cz
Knihkupci: knihkupci@sagit.cz
Inzerce: inzerce@sagit.cz

© 1996–2024 Nakladatelství Sagit, a. s. Všechna práva vyhrazena.