Váš nákupní košík:  prázdný Přihlášení obchod@sagit.cz

Navigace:  Úvod  »  E-shop  »  Knihy

Efektivní obhajoba

Efektivní obhajoba

Hlavním cílem publikace „Efektivní obhajoba“ je přiblížit strategii úspěšné a efektivní obhajoby, která bude mít přínos především pro denně aplikované právo. 

Autor se na problematiku obhajoby dívá prizmatem obhájce, kterým býval, ale též pohledem státního zástupce, který se s různými formami obhajoby setkává denně. Autor se snaží popsat jakési „best-case scenario“ a upozornit na možné nešvary a zbytečné přešlapy, které k úspěšné obhajobě zpravidla nevedou. Zároveň se snaží o popis střízlivé a realistické obhajoby. Každý pachatel a obhájce totiž musí pracovat s tím, co je obsahem spisového materiálu a zpravidla nelze doporučit klást si nerealistické cíle. Efektivní obhajoba by tak měla za všech okolností stát na reálných základech a adekvátních očekáváních. Předkládaná publikace se proto snaží čtenáře vést k úvahám, jak strategii efektivní (a úspěšné) obhajoby stanovit.

Publikace se ve svém začátku věnuje pojmům „pachatel“ a „právo na obhajobu“. Nechybí ani popis jednotlivých fází trestního řízení. Kniha se zamýšlí též nad tím, zda je vhodnější využít institutu obhájce, anebo by se měl pachatel obhajovat sám, popřípadě jak služby obhájce a jakousi „samo-obhajobu“ vhodně nakombinovat. Taktéž se věnuje problematice nutné obhajoby. Stěžejní část je pak věnována strategii obhajoby a možnostem vedení obhajoby. Pozornost je rovněž věnována odklonům v trestním řízení s důrazem na institut dohody o vině a trestu, coby moderních nástrojů a alternativních řešení trestního řízení, neboť odklony v trestním řízení ze své podstaty představují i podstatný nástroj obhajoby. V neposlední řadě je pozornost věnována též Probační a mediační službě, výkonu dozoru a dohledu ze strany státního zastupitelství, podmíněnému propuštění z výkonu trestu odnětí svobody, podmíněnému upuštění od výkonu (zbytku) některých trestů, problematice zahlazení odsouzení a některým specifikám obhajoby právnických osob.

Publikace by si měla své čtenáře najít v řadách studentů práva, advokátů, ale i osob, kterých se trestní řízení přímo dotýká. Komplexní zpracování pojaté relativně přímočarou a jednoduchou formou napomůže pochopit trestní řízení a jeho jednotlivé fáze a povede k lepší orientaci v rámci vytyčené problematiky.

autor: Jakub Sivák; vydal: Wolters Kluwer ČR, a.s., podle stavu k 22. 3. 2024, 124 stran
ISBN: 978-80-7676-901-4

Cena: 374 Kč
osvobozeno od DPH

KOUPIT

Obsah publikace

O autorovi - str. VII
Seznam použitých zkratek - str. VIII
Úvod - str. IX
Část první Pachatel trestného činu - str. 1
Část druhá Právo na obhajobu - str. 7
Část třetí Fáze trestního řízení a obhajoba během nich - str. 11
1. Přípravné řízení - str. 11
2. Zkrácené přípravné řízení - str. 18
3. Řízení před soudem - str. 21
4. Vykonávací řízení - str. 34
Část čtvrtá Dozor a dohled státního zastupitelství - str. 41
1. Dozor - str. 41
2. Dohled - str. 43
Část pátá Mám se obhajovat sám nebo s obhájcem? - str. 49
Část šestá Nutná obhajoba - str. 53
Část sedmá Strategie obhajoby - str. 55
Část osmá Ke zproštění obžaloby a k prokazování neviny - str. 59
Část devátá Jak docílit co nejmírnějšího trestu - str. 63
Část desátá Odklony trestního řízení - str. 67
1. Trestní příkaz - str. 68
2. Podmíněné zastavení trestního stíhání - str. 70
3. Narovnání - str. 73
4. Podmíněné odložení podání návrhu na potrestání - str. 75
5. Specifika odklonů u mladistvých a odstoupení od trestního stíhání - str. 78
6. Souhrnně k odklonům v trestním řízení - str. 79
Část jedenáctá Dohoda o vině a trestu - str. 81
Část dvanáctá Probační a mediační služba a její role v trestním řízení - str. 87
Část třináctá Podmíněné propuštění z výkonu trestu odnětí svobody - str. 89
Část čtrnáctá Podmíněné upuštění a upuštění od výkonu (zbytku) některých trestů - str. 95
Část patnáctá Zahlazení odsouzení - str. 99
Část šestnáctá Specifika obhajoby právnické osoby - str. 103
Závěr - str. 105
Právní předpisy - str. 106
Judikatura - str. 108
Seznam použité literatury a zdrojů - str. 109
Věcný rejstřík - str. 111

Další nabídka k tématu

ÚZ č. 1592 - Trestní předpisy

ÚZ č. 1592 - Trestní předpisy

Sagit, a. s.

Od posledního vydání publikace došlo k dalším změnám trestních předpisů, zejména trestního řádu k 1. 1. a k 1. 4. 2024. Publikace obsahuje aktuální znění 26 předpisů rozdělených do sedmi kapitol: trestní předpisy, výkon trestu odnětí svobody, zabezpečovací detence, výkon vazby, ... pokračování

Cena: 287 KčKOUPIT

ZPRAVODAJSTVÍ

Zpravodajství vás každý týden seznámí s novými právními předpisy a publikacemi z vašeho oboru.
Přihlaste se k bezplatnému odběru.

Provozovatel

Nakladatelství Sagit, a. s.
Horní 457/1, 700 30 Ostrava-Hrabůvka
Společnost je zapsaná v obchodním
rejstříku vedeném KS v Ostravě,
oddíl B, vložka 3086.
IČ: 277 76 981
DIČ: CZ27776981

Telefony


Zásilkový obchod: 558 944 614
Předplatné ÚZ: 558 944 615
Software: 558 944 629
Knihkupci: 558 944 621
Inzerce: 558 944 634

E-maily


Zásilkový obchod: obchod@sagit.cz
Předplatné ÚZ: predplatne@sagit.cz
Software: software@sagit.cz
Knihkupci: knihkupci@sagit.cz
Inzerce: inzerce@sagit.cz

© 1996–2024 Nakladatelství Sagit, a. s. Všechna práva vyhrazena.