Váš nákupní košík:  prázdný Přihlášení obchod@sagit.cz

Navigace:  Úvod  »  E-shop  »  Knihy

Dovolená a její aplikace v praxi s praktickými příklady, 4. vydání

Dovolená a její aplikace v praxi s praktickými příklady, 4. vydání

Již více než jeden rok je aplikována nová právní úprava dovolené „v hodinách“. Za tuto dobu autoři publikace „Dovolená a její aplikace v praxi s praktickými příklady k 1. 1. 2021“ získali řadu poznatků a zkušeností z praxe, které se rozhodli prezentovat v jejím 4. přepracovaném a podstatně rozšířeném vydání.

Jednoduché a snadno pochopitelné postupy výpočtu dovolené
Aktualizovaná publikace, kromě nově zpracovaného univerzálního postupu pro určení výše dovolené, obsahuje i řadu praktických doporučení, návodů a modelových příkladů, na kterých je komplexně vysvětlena například problematika:

čerpání dovolené po skončení mateřské dovolené,
výpočtu dovolené při změně úvazku v průběhu kalendářního roku,
vlivu překážek v práci na dovolenou (sick days, karanténa, DPN, neplacené volno, prostoj atd.),
čerpání dovolené ve svátek,
čerpání dovolené v části směny,
převodu dovolené do následujícího kalendářního roku,
specifik dovolené u zaměstnanců s pružným rozvržením pracovní doby,
přečerpání dovolené,
krácení dovolené,
dodatkové dovolené.
Pro koho je publikace určena?
Publikace je určena zaměstnavatelům, zaměstnancům, mzdovým účetním, programátorům mzdových programů, členům odborových organizací a všem, kteří se pracovněprávním institutem dovolené v praxi zabývají.

autoři: JUDr. Michael Košnar, Mgr. Zdeněk Schmied; vydal: Anag, spol. s r. o., podle stavu k 31. 5. 2022, 232 stran
ISBN: 978-80-7554-367-7

Cena: 389 Kč
osvobozeno od DPH

KOUPIT

Obsah publikace

Úvod  - str. 7
Seznam použitých zkratek - str. 8
1. Pojem dovolená, nástin vývoje právní úpravy, druhy dovolené - str. 9
1.1 Pojem dovolená a nástin vývoje právní úpravy v zákoníku práce - str. 9
1.2 Požadavky na dovolenou z hlediska práva EU a mezinárodního práva - str. 12
1.3 Dovolená zaměstnanců podle jiných právních předpisů - str. 13
1.4 Druhy dovolené podle zákoníku práce - str. 13
2. Dovolená za kalendářní rok a její poměrná část - str. 17
2.1 Dovolená za kalendářní rok - str. 18
2.1.1 Výše práva na dovolenou za kalendářní rok - str. 20
2.2 Poměrná část dovolené za kalendářní rok - str. 24
2.2.1 Výše poměrné části dovolené za kalendářní rok - str. 27
2.3 Delší dovolená při odpracování 53 a více celých TPD - str. 29
3. Univerzální postup pro výpočet dovolené a rozbor klíčových veličin - str. 32
3.1 Univerzální vzorec pro výpočet dovolené - str. 33
3.2 Stanovená nebo kratší TPD - str. 37
3.2.1 Délka TPD a její změna - str. 38
3.2.2 Výpočet dovolené při změně délky TPD - str. 40
3.2.3 Dovolená při změně TPD v příkladech - str. 45
3.3 Počet celých odpracovaných TPD - str. 52
3.3.1 Odpracovaná doba pro účely dovolené - str. 53
3.3.2 Zápočet limitovaných překážek v práci - str. 57
3.3.3 Zápočet doby zameškané pro výkon veřejné funkce - str. 67
3.4 Výměra dovolené - str. 68
3.4.1 Základní výměra dovolené - str. 69
3.4.2 Výměra dovolené zaměstnanců zaměstnavatelů uvedených v § 109 odst. 3 ZP - str. 71
3.4.3 Výměra dovolené pedagogických pracovníků a akademických pracovníků vysokých škol - str. 72
3.4.4 Prodloužení výměry dovolené - str. 74
3.4.5 Změna výměry dovolené v průběhu kalendářního roku - str. 82
4. Dodatková dovolená - str. 88
4.1 Dodatková dovolená zaměstnanců pracujících pod zemí při těžbě nerostů nebo při ražení tunelů a štol - str. 91
4.2 Dodatková dovolená zaměstnanců, kteří konají práce zvlášť obtížné - str. 95
4.2.1 Podmínka výkonu zvlášť obtížných prací v rozsahu alespoň poloviny stanovené TPD - str. 96
4.2.2 Nezapočítávání náhradních dob pro účely dodatkové dovolené u zaměstnanců konajících práce zvlášť obtížné - str. 98
4.2.3 Dodatková dovolená při výkonu prací v tropických nebo jinak zdravotně obtížných oblastech - str. 100
4.3 Souběh práv na dodatkovou dovolenou - str. 101
4.4 Krácení dodatkové dovolené a její čerpání - str. 102
5. Dovolená v souvislosti s uvolněním zaměstnance a při změně zaměstnání - str. 106
5.1 Dovolená v souvislosti s uvolněním zaměstnance - str. 106
5.2 Dovolená při změně zaměstnání - str. 112
6. Čerpání dovolené - str. 114
6.1 Obecně k čerpání dovolené - str. 116
6.2 Čerpání dovolené „v hodinách“ - str. 116
6.2.1 Čerpání „staré“ dovolené z roku 2020 a předchozích let - str. 119
6.2.2 Přehled dalších změn úpravy čerpání dovolené účinných od 1. ledna 2021 - str. 122
6.3 Určení doby čerpání dovolené - str. 122
6.3.1 Písemný rozvrh čerpání dovolené - str. 124
6.3.2 Povinnost přihlížet k oprávněným zájmům zaměstnance - str. 126
6.3.3 Čerpání dovolené po částech - str. 127
6.3.4 Čerpání dovolené v části směny - str. 128
6.3.5 Časový předstih, s nímž lze dovolenou určit k čerpání - str. 132
6.3.6 Zákaz určit čerpání dovolené na dobu některých překážek v práci - str. 133
6.3.7 Čerpání dovolené v kalendářním roce, ve kterém na ni vzniklo právo - str. 135
6.3.8 Hromadné čerpání dovolené - str. 145
6.4 Čerpání dovolené po skončení mateřské dovolené - str. 146
6.4.1 Povinnost zaměstnavatele vyhovět žádosti zaměstnankyně - str. 146
6.4.2 Výhodnost takového čerpání dovolené - str. 147
6.4.3 Rozsah zaměstnavatelem určené dovolené - str. 150
6.5 Změna určené doby čerpání dovolené a odvolání z dovolené - str. 164
6.5.1 Povinnost nahradit zaměstnanci vzniklé náklady - str. 165
6.6 Přerušení dovolené z důvodu překážek v práci - str. 166
6.7 Čerpání dovolené ve svátek - str. 168
6.7.1 Výjimka, kdy se den svátku do dovolené započte - str. 170
7. Náhrada mzdy nebo platu za dovolenou - str. 175
7.1 Poskytnutí náhrady mzdy nebo platu za dobu čerpání dovolené - str. 175
7.1.1 Průměrný výdělek zaměstnance - str. 176
7.1.2 Termín výplaty - str. 179
7.2 Vrácení náhrady mzdy nebo platu při přečerpání dovolené - str. 181
7.2.1 Případy přečerpání dovolené - str. 181
7.2.2 Určení výše náhrady, kterou je zaměstnanec povinen vrátit - str. 183
7.2.3 Uspokojení práva zaměstnavatele na vrácení náhrady za přečerpanou dovolenou - str. 183
7.2.4 Doba čerpání přečerpané dovolené - str. 184
7.3 Náhrada mzdy nebo platu za nevyčerpanou dovolenou při skončení pracovního poměru - str. 185
7.3.1 Výše náhrady mzdy nebo platu za nevyčerpanou dovolenou - str. 187
7.3.2 Termín výplaty náhrady mzdy nebo platu za nevyčerpanou dovolenou - str. 188
7.3.3 Zákaz proplácet nevyčerpanou dovolenou za trvání pracovního poměru - str. 188
7.4 Dovolenkové pokladny - str. 190
8. Krácení dovolené za neomluveně zameškanou směnu - str. 191
8.1 Postup zaměstnavatele při krácení dovolené - str. 192
8.2 Neomluvené zameškání práce - str. 195
8.3 Uvážení zaměstnavatele při krácení dovolené - str. 196
8.4 Krátit dovolenou lze jen z důvodů vzniklých v témže roce - str. 197
8.5 Nezkrátitelná část dovolené - str. 198
8.6 Další možný postih zaměstnance za neomluvenou absenci - str. 201
9. Pružné rozvržení pracovní doby a dovolená - str. 203
9.1 Výše práva na dovolenou - str. 204
9.2 Čerpání dovolené - str. 208
9.3 Čerpání dovolené v části směny - str. 211
9.4 Krácení dovolené - str. 212
10. Dovolená při více pracovněprávních vztazích - str. 216
10.1 Zaměstnanec má více zaměstnavatelů - str. 216
10.2 Zaměstnanec má u téhož zaměstnavatele více pracovněprávních vztahů....218
11. Dovolená při přechodu práv a povinností z pracovněprávních vztahů - str. 221
11.1 Obecně k přechodu práv a povinností z pracovněprávních vztahů - str. 224
11.2 Posouzení práva na dovolenou při přechodu - str. 225

Další nabídka k tématu

Za novelou, před novelou...

Za novelou, před novelou...

Jan Pichrt, Jakub Tomšej a kolektiv - Wolters Kluwer ČR, a.s.

Pracovní právo se v době vydání této publikace nachází ve vysoce exponované situaci. Jsme na jednu stranu „za novelou“ – když k 1. 10. 2023 a částečně i k 1. 1. 2024 nabyla účinnosti důležitá novela zákoníku práce provedená zákonem č. 281/2023 Sb., s níž se praxe dosud ještě „sžívá“ ... pokračování

Cena: 303 KčKOUPIT

Praktikum pracovního práva, 3. vydání

Praktikum pracovního práva, 3. vydání

Petr Podrazil, Tomáš Tintěra - Nakladatelství Leges, s. r. o.

Praktikum je zaměřeno na individuální i kolektivní pracovní právo, zabývá se i právní úpravou zaměstnanosti. Ve třetím vydání je praktikum aktualizováno v souvislosti s novelizacemi zákoníku práce od 1. 1. 2024 a reaguje i na vývoj soudní judikatury a problémy aplikační ... pokračování

Cena: 380 KčKOUPIT

Abeceda personalisty 2024

Abeceda personalisty 2024

JUDr. Dominik Brůha, Ph.D., JUDr. Petr Bukovjan, Mgr. Dana Roučková, Mgr. Zdeněk Schmied, - Anag, spol. s r. o.

Tato unikátní průřezová příručka je určena všem uživatelům, kteří se v praxi zabývají personalistikou, tedy nejen personalistům, ale např. i manažerům, podnikovým právníkům, vedoucím zaměstnancům na všech stupních řízení, účetním, asistentům, odborovým funkcionářům či majitelům ... pokračování

Cena: 769 KčKOUPIT

Slaďování soukromého a pracovního života

Slaďování soukromého a pracovního života

Jan Pichrt, Jakub Morávek - Wolters Kluwer ČR, a.s.

Slaďování soukromého a pracovního života se stalo diskutovaným tématem zejména v souvislosti s rozvojem nejrůznějších režimů „home office“ a se zapojením moderních technologií a jejich možností do pracovního procesu. Jde o soustavné hledání nástrojů a právních figur, které i přes ... pokračování

Cena: 512 KčKOUPIT

ÚZ č. 1586 - Odměňování zaměstnanců ve veřejných službách a správě 2024

ÚZ č. 1586 - Odměňování zaměstnanců ve veřejných službách a správě 2024

Sagit, a. s.

Publikace obsahuje aktuální právní předpisy regulující odměňování zaměstnanců obcí, krajů, příspěvkových organizací, státních fondů, školských právnických osob a těch zaměstnanců státu, kteří nejsou v režimu ... pokračování

Cena: 139 KčKOUPIT

Pracovní právo ve víru změn

Pracovní právo ve víru změn

Jan Pichrt, Jakub Tomšej a kolektiv - Wolters Kluwer ČR, a.s.

Pracovněprávní vztahy a právní vztahy s nimi úzce související se téměř každý rok musí adaptovat na změny právní úpravy. Rok 2023 patřil v tomto ohledu k těm náročnějším. Autoři knihy se snaží přiblížit celou šíři změn proběhlých v uplynulém roce. Na prvním místě si všímají zejména ... pokračování

Cena: 380 KčKOUPIT

ÚZ č. 1582 - Pracovněprávní předpisy, Zaměstnanost, Odškodňování a náhrady, Odbory, Inspekce práce

ÚZ č. 1582 - Pracovněprávní předpisy, Zaměstnanost, Odškodňování a náhrady, Odbory, Inspekce práce

Sagit, a. s.

Publikace obsahuje aktuální soubor 42 předpisů, které jsou rozděleny do těchto kapitol: prováděcí předpisy k zákoníku práce (překážky v práci, pracovní doba, dovolená, odškodňování pracovních úrazů a nemocí z ... pokračování

Cena: 189 KčKOUPIT

Zákoník práce - Komentář, 7. vydání

Zákoník práce - Komentář, 7. vydání

Petr Hůrka, Nataša Randlová, Jiří Doležílek, Dana Roučková, Margerita Vysokajová, Soňa Doudová, - Wolters Kluwer ČR, a.s.

Sedmé vydání podrobného komentáře zákoníku práce zapracovává všechny změny účinné od 1. 1. 2024, včetně celého znění novely č. 281/2023 Sb. a změn v pracovní době zaměstnanců ve zdravotnictví. Komentář podává srozumitelný a praktický výklad všech ustanovení zákoníku práce v ... pokračování

Cena: 2 173 KčKOUPIT

ÚZ č. 1573 - Zákoník práce, rejstřík

ÚZ č. 1573 - Zákoník práce, rejstřík

Sagit, a. s.

Od ledna 2024 dochází k několika dalším změnám zákoníku práce – všechny tyto změny jsou v textu zákoníku práce vyznačeny tučně. K zákoníku je zpracován podrobný rejstřík, který usnadňuje orientaci v rozsáhlém právním předpise.

Cena: 125 KčKOUPIT

Zákoník práce. Komentář. 4. vydání

Zákoník práce. Komentář. 4. vydání

Miroslav Bělina, Ljubomír Drápal a kolektiv - C. H. Beck

Čtenáři se dostává do rukou již 4. vydání velkého komentáře zákoníku práce. Jedná se o podstatně přepracované, ale zejména aktualizované vydání, které reaguje na poslední legislativní vývoj. Autoři reagují nejen na poslední podstatnou novelu zákoníku práce, která nabyla účinnosti 1. ... pokračování

Cena: 3 590 KčKOUPIT

ZPRAVODAJSTVÍ

Zpravodajství vás každý týden seznámí s novými právními předpisy a publikacemi z vašeho oboru.
Přihlaste se k bezplatnému odběru.

Provozovatel

Nakladatelství Sagit, a. s.
Horní 457/1, 700 30 Ostrava-Hrabůvka
Společnost je zapsaná v obchodním
rejstříku vedeném KS v Ostravě,
oddíl B, vložka 3086.
IČ: 277 76 981
DIČ: CZ27776981

Telefony


Zásilkový obchod: 558 944 614
Předplatné ÚZ: 558 944 615
Software: 558 944 629
Knihkupci: 558 944 621
Inzerce: 558 944 634

E-maily


Zásilkový obchod: obchod@sagit.cz
Předplatné ÚZ: predplatne@sagit.cz
Software: software@sagit.cz
Knihkupci: knihkupci@sagit.cz
Inzerce: inzerce@sagit.cz

© 1996–2024 Nakladatelství Sagit, a. s. Všechna práva vyhrazena.