Váš nákupní košík:  prázdný Přihlášení obchod@sagit.cz

Navigace:  Úvod  »  E-shop  »  Knihy

Dostupný advokát - jak na běžné právní situace

Dostupný advokát - jak na běžné právní situace

Máte problémy se sousedy? Potřebujete reklamovat nějaké zboží? Musíte řešit nějaký přestupek? Chystáte se koupit byt? Co vaše vztahy na pracovišti? Víte, jaká jsou vaše práva a povinnosti?

Tato publikace je vaším praktickým průvodcem, pokud se potýkáte s běžnými právními situacemi v životě. Obsahuje ucelené informace a rady, jak si poradit se vztahy se sousedy, reklamacemi zboží, koupí bytu, vztahy na pracovišti, s řešením přestupků, rodinným právem, náhradou škody a mnoha dalšími. Obsahuje také preventivní rady, jak si počínat, aby nemuselo dojít k řešení situace před soudem. Kniha je přehledně rozdělena do pěti ucelených částí - rodinné právo, právo nemovitostí, pracovní právo, spotřebitelské právo, spory.

Je psána srozumitelně a stručně, je tak přístupná pro každého. Autory jsou odborníci s vhledem do problematiky a mnohaletými praktickými zkušenostmi.  Pojímají tedy danou problematiku způsobem, díky kterému si bude právní laik schopný poradit. Může být také cennou pomůckou pro studenty škol s právním zaměřením, kteří získají rychlý přehled o vyučovaném tématu. 

autoři: Ondřej Preuss, Nikola Šedová; vydal: GRADA Publishing, a. s., podle stavu k 13. 9. 2023, 256 stran
ISBN: 978-80-2715-165-3

Cena: 359 Kč
osvobozeno od DPH

KOUPIT

Obsah publikace

Úvod - str. 13
Kapitola 1 Rodinné právo a dědictví - str. 15
Majetkové právo v manželství - str. 17
Majetkové režimy v manželství - str. 17
Předmanželská smlouva - str. 18
Dluhy manželů - str. 21
Registrované partnerství - str. 22
Registrované partnerství versus manželství - str. 23
Výchova a adopce dětí - str. 23
Co když partnerství nevyjde - str. 24
Rodiče a děti - str. 24
Kdo je otcem - str. 24
Náhradní rodinná péče (adopce) - str. 28
Péče o dítě formou pěstounství - str. 32
Mateřská dovolená - str. 34
Co je to mateřská dovolená - str. 34
Kdy se nastupuje na mateřskou dovolenou - str. 35
OSVČ a nárok na peněžitou pomoc v mateřství - str. 35
Jak dlouho trvá mateřská dovolená - str. 36
Výše příspěvku zaměstnankyň - str. 36
OSVČ a výpočet mateřské - str. 37
Otcové a nárok na mateřskou - str. 38
Ukončení manželství - str. 38
Návrh na rozvod manželství - str. 39
Sporný rozvod - str. 40
Nesporný rozvod - str. 41
Od kdy je rozhodnutí o rozvodu pravomocné - str. 43
Co se ještě řeší po rozvodu - str. 44
Dědictví po rozvodu - str. 45
Koho soud nerozvede - str. 45
Děti během rozvodu a po něm  - str. 45
Péče výlučná, střídavá nebo společná - str. 47
Styk dítěte s druhým rodičem - str. 47
Cochemská praxe - str. 48
Výživné - str. 48
Principy pro stanovení výživného - str. 49
Výživné pro zletilé děti - str. 53
Dítě se chová k rodiči špatně - str. 55
Dědění - str. 55
Dědické řízení - str. 55
Nesouhlas s výsledky dědického řízení - str. 57
Závěť: klíčový krok k zajištění majetku - str. 59
Dědická smlouva - str. 62
Odkaz - str. 63
Kdo dědí, pokud není sepsána závěť - str. 63
O co může být dědický podíl zmenšen - str. 65
Když na dědictví váznou dluhy - str. 66
Náklady na dědické řízení - str. 68
Kapitola 2 Pracovní právo - str. 71
Pracovní smlouva - str. 73
Co musí obsahovat pracovní smlouva - str. 73
Pracovní smlouva na dobu určitou - str. 75
Zkušební doba - str. 76
Odměna zaměstnance - str. 77
Mzda versus plat - str. 78
Formy mzdy - str. 78
Jak stanovit mzdu - str. 79
Mzdový výměr - str. 80
Platový výměr státních zaměstnanců - str. 82
Snižování mzdy - str. 82
Dohoda o provedení práce - str. 83
Dohoda o provedení práce a odvody SZ a ZP - str. 85
Dohoda o provedení práce a daně - str. 86
Dohoda o provedení práce a nárok na nemocenskou - str. 86
Ukončení dohody o provedení práce - str. 86
Možný souběh živnosti a DPP - str. 87
Dohoda o pracovní činnosti - str. 87
Výhody dohody o pracovní činnosti - str. 89
Zdanění a odvody z dohody o pracovní činnosti - str. 89
Pracovněprávní odpovědnost - str. 91
Výpočet výše nahrazované škody - str. 91
Škoda způsobená zaměstnavatelem zaměstnanci - str. 92
Pracovní úraz - str. 93
Jak postupovat, dojde-li k úrazu na pracovišti - str. 93
Úrazy v polední pauze, na služební cestě či při cestě k lékaři - str. 95
Nároky v souvislosti s pracovním úrazem - str. 95
Zproštění odpovědnosti zaměstnavatele - str. 96
Dlouhodobé či trvalé následky pracovního úrazu - str. 97
Nemoc z povolání - str. 97
Asi mám nemoc z povolání… - str. 98
Povinnosti zaměstnavatele týkající se nemoci z povolání - str. 99
Na co mám nárok, pokud mám nemoc z povolání - str. 99
Výpověď z důvodu nemoci z povolání - str. 100
Když se cítím pouze ohrožen nemocí z povolání… - str. 100
Diskriminace na pracovišti - str. 100
Přímá a nepřímá diskriminace - str. 101
Sexuální obtěžování - str. 101
Šikana na pracovišti - str. 102
Pozitivní diskriminace - str. 102
Povinnosti zaměstnavatele v oblasti diskriminace - str. 102
Jak se bránit diskriminaci - str. 103
Ošetřování člena rodiny a ošetřovné - str. 103
Ošetřovaná osoba - str. 104
Ošetřovné pro zdravé děti - str. 104
Ošetřující osoba - str. 104
Doba poskytování a výše ošetřovného - str. 105
Dlouhodobá péče o seniory - str. 105
Domácí péče - str. 105
Příspěvek na péči - str. 106 
Nemocenské a ošetřovné u OSVČ - str. 106
Ošetřování u OSVČ - str. 107
Dlouhodobé ošetřovné u OSVČ - str. 107
Ukončení pracovního poměru  - str. 107
Plánování organizačních změn - str. 108
Souhlas odborů - str. 109
Okamžité zrušení pracovního poměru - str. 110
Výpověď pro méně závažné porušení pracovních povinností - str. 111
Výpověď pro neuspokojivé pracovní výsledky - str. 111
Výpověď dohodou - str. 112
Obrana proti výpovědi - str. 113
Švarcsystém - str. 114
Kapitola 3 Nakupování a spotřebitelská práva - str. 117
Nákupy na internetu - str. 119
Důvěřuj, ale prověřuj - str. 119
Za dopravu se platí - str. 120
Co se mi nelíbí, to vrátím - str. 120
Kdy neplatí lhůta pro vrácení zboží - str. 121
Kdy spotřebitelskou ochranu nemáme - str. 121
Smlouva o dílo - str. 122
Smlouva o dílo v písemné podobě - str. 122
Co by měla obsahovat každá smlouva o dílo - str. 123
Platební podmínky smlouvy o dílo - str. 125
Smlouva o dílo a stavba - str. 125
Záruka - str. 126
Kupní smlouva k movitým věcem - str. 126
Náležitosti kupní smlouvy - str. 126
Výhrada vlastnictví - str. 127
Odstoupení od kupní smlouvy - str. 127
Sdílené vlastnictví - str. 128
Sdílené bydlení - str. 129
Sdílení kol a koloběžek - str. 130
Sdílení aut - str. 130
Sdílení nářadí, oblečení a módních doplňků - str. 130
Sdílení hudby, filmů a fotek - str. 131
Reklamace - str. 131
Jak reklamovat - str. 132
Co při reklamaci požadovat - str. 132
Lhůta pro vyřízení reklamace - str. 133
Zamítnutí reklamace prodejcem - str. 136
Neobvyklé situace při reklamaci - str. 136
Reklamace použitého nebo bazarového zboží - str. 138
Reklamování služeb a oprav - str. 139
Reklamace dovolené - str. 142
Reklamace vyúčtování energií a služeb - str. 147
Kapitola 4 Bydlení - str. 151
Prodej a koupě nemovitosti - str. 153
Rezervační a kupní smlouva na nemovitost - str. 153
Úschova kupní ceny při prodeji nemovitosti - str. 154
Zápis do katastru nemovitostí - str. 155
Na co při prodeji nemovitosti nezapomenout - str. 156
Obměny smluv při prodeji nemovitosti - str. 156
Převod družstevního bytu - str. 159
Spoluvlastnictví - str. 161
Práva a povinnosti vyplývající ze spoluvlastnictví - str. 162
Ochrana spoluvlastnictví - str. 163
Spoluvlastnický podíl - str. 163
Předkupní právo - str. 164
Kdy je spoluvlastnictví nevýhodné - str. 164
Když chceme spoluvlastnictví ukončit - str. 165
Družstevní bydlení - str. 167
Bytové družstvo a jeho orgány - str. 168
Výhody a nevýhody družstevního bydlení - str. 168
Dědění družstevního bytu - str. 169
Převod bytu do osobního vlastnictví - str. 159
Spoluvlastnictví u družstevního bytu - str. 170
Katastr nemovitostí - str. 171
Co v katastru najdeme - str. 171
Co z katastru nezjistíme - str. 172
Návrh na vklad a jeho účel - str. 172
Darování nemovitosti - str. 175
Kdo platí daň z příjmu - str. 175
Darování nemovitosti a dědické řízení - str. 176
Darování nemovitosti s hypotékou - str. 176
Darování družstevního bytu - str. 177
Darování ze společného jmění manželů - str. 177
Darování nemovitosti s věcným břemenem - str. 178
Prodej darované nemovitosti - str. 178
Nájem - str. 179
Smlouva o nájmu bytu - str. 179
Jak postupovat při neplacení nájemného - str. 181
Práva a povinnosti majitele bytu a nájemce - str. 181
Ukončení nájemní smlouvy - str. 184
Pronájem družstevního bytu - str. 187
Podnájem bytu - str. 187
Nahlášení trvalého pobytu v nájmu - str. 188
Daň z pronájmu nemovitosti - str. 189
Nájem nemovitosti a DPH - str. 190
Předávací protokol k nemovitosti - str. 190
Vyklizení nemovitosti po ukončení nájmu - str. 192
Kapitola 5 Spory a vymáhání - str. 197
Předžalobní výzva - str. 199
Nejprve výzva ke splacení - str. 199
Účel předžalobní výzvy - str. 199
Náležitosti předžalobní výzvy - str. 200
Podání žaloby - str. 201
Co zvážit před podáním žaloby - str. 201
Obsah žaloby - str. 201
Soudní poplatky spojené s podáním žaloby - str. 202
Na jaký soud žalobu podat - str. 203
Odvolání - str. 203
Kdy se lze odvolat - str. 203
Lhůty pro podání odvolání - str. 204
Jak napsat odvolání - str. 205
Zákonné důvody pro podání odvolání - str. 205
Účinky odvolání - str. 206
Rozhodnutí odvolacího soudu - str. 206
Dopravní nehoda - str. 207
Jsem přímý účastník nehody - str. 207
J(e)du okolo a vidím dopravní nehodu - str. 207
Neposkytnutí pomoci - str. 208
Přestupky související s dopravními nehodami - str. 208
Kdy volat k dopravní nehodě policii - str. 209
Manipulace s vozidlem - str. 209
Záznam o dopravní nehodě - str. 209 
Asistenční služba - str. 210
Přestupkové řízení - str. 210
Nahlášení přestupku - str. 210
Zahájení přestupkového řízení - str. 211
Promlčecí doba - str. 212
Ústní jednání - str. 214
Účastníci přestupkového řízení - str. 214
Co je to přestupek - str. 214
Odpovědnost fyzické osoby za přestupek - str. 215
Ukončení přestupkového řízení - str. 217
Zkrácené přestupkové řízení - str. 217
Pokuta za dopravní přestupek - str. 217
Policii nic nepodepisujte - str. 217
Řízení před správním orgánem - str. 218
Řídil někdo jiný - str. 218
Čeho se na silnici dopouštíme nejčastěji - str. 218
Újma a škoda - str. 220
Majetková újma - str. 220
Nemajetková újma - str. 221
Újma v rámci trestního řízení - str. 222
Náhrada škody či jiné újmy - str. 223
Náhrada škody při dopravní nehodě - str. 225
Potíže se sousedy - str. 227
Imise - str. 227
Domluva se sousedem - str. 229
Stížnost na příslušný orgán - str. 229
Podání žaloby - str. 230
Jednání s policisty a strážníky - str. 230
Rozdíl mezi městskou a státní policií - str. 231
Policista versus strážník - str. 231
Obecné pravomoci strážníka a policisty - str. 232
Co policista nesmí - str. 233
Prokázání totožnosti - str. 234
Podání vysvětlení - str. 235
Výslech - str. 235
Zajištění - str. 236
Osobní prohlídka - str. 236
Domácí násilí - str. 237
Formy domácího násilí - str. 238
Jak domácí násilí charakterizuje zákon - str. 238
Myslete na bezpečnostní plán - str. 239
Mýty související s domácím násilím - str. 239
Trestní oznámení - str. 241
Jak a kde podat trestní oznámení - str. 341
Náležitosti trestního oznámení - str. 242
Kdo může podat trestní oznámení - str. 243
Co se děje po podání trestního oznámení - str. 243
Tři věci, které si pohlídat u trestního oznámení - str. 244
Oběť trestného činu - str. 245
Nahlásit či nenahlásit trestný čin - str. 245
Kdo je považován za oběť trestného činu - str. 245
Práva obětí trestných činů - str. 246
Oběť v postavení poškozeného - str. 248
Odškodnění, které lze požadovat po pachateli - str. 248
Výše trestu - str. 248
Obecné zásady trestání - str. 248
Polehčující okolnosti - str. 249
Přitěžující okolnosti - str. 250
Okolnosti vylučující protiprávnost - str. 351
Závěr - str. 255

ZPRAVODAJSTVÍ

Zpravodajství vás každý týden seznámí s novými právními předpisy a publikacemi z vašeho oboru.
Přihlaste se k bezplatnému odběru.

Provozovatel

Nakladatelství Sagit, a. s.
Horní 457/1, 700 30 Ostrava-Hrabůvka
Společnost je zapsaná v obchodním
rejstříku vedeném KS v Ostravě,
oddíl B, vložka 3086.
IČ: 277 76 981
DIČ: CZ27776981

Telefony


Zásilkový obchod: 558 944 614
Předplatné ÚZ: 558 944 615
Software: 558 944 629
Knihkupci: 558 944 621
Inzerce: 558 944 634

E-maily


Zásilkový obchod: obchod@sagit.cz
Předplatné ÚZ: predplatne@sagit.cz
Software: software@sagit.cz
Knihkupci: knihkupci@sagit.cz
Inzerce: inzerce@sagit.cz

© 1996–2024 Nakladatelství Sagit, a. s. Všechna práva vyhrazena.