Základy obchodního práva, 3. vydání
Cena: 720 Kč
osvobozeno od DPH