Zákon o ochraně spotřebitele, komentář
Cena: 685 Kč
osvobozeno od DPH