Přechod práv a povinností z pracovněprávních vztahů
Cena: 390 Kč
osvobozeno od DPH