Váš nákupní košík:  prázdný Přihlášení obchod@sagit.cz

Navigace:  Úvod  »  E-shop  »  Knihy

Diskriminace na pracovišti

Diskriminace na pracovišti

Publikace čtenářsky atraktivním způsobem shrnuje právní úpravu týkající se zákazu diskriminace na pracovišti.

Čtivě a srozumitelně shrnuje základní informace o aktuální legislativě, včetně odkazů na nejnovější změny i soudní rozhodnutí, poskytuje odpovědi na často kladené otázky a přibližuje danou oblast pomocí praktických příkladů. Výklad obsažený v publikaci jde nad rámec opakování zákonné úpravy a poskytuje čtenáři jasné řešení konkrétních praktických problémů. 

autor: Jakub Tomšej; vydal: GRADA Publishing, a. s., podle stavu k 22. 10. 2020, 176 stran
ISBN: 978-80-2711-014-8

Cena: 99 Kč
osvobozeno od DPH

KOUPIT

Obsah publikace

Předmluva  - str. 9
O autorovi  - str. 11
 Seznam zkratek - str. 12
1. Rovnost a zákaz diskriminace str. 13
1.1 Pojem rovnosti - str. 13
1.2 Rovnost versus diskriminace - str. 14
1.3 Pojem diskriminace - str. 15
1.3.1 Znevýhodnění - str. 15
1.3.2 Komparátor - str. 16
1.3.3 Diskriminační důvod - str. 18
1.3.4 Absence ospravedlnění - str. 20
1.4 Přímá a nepřímá diskriminace - str. 21
1.5 Zákaz diskriminace v pracovním právu - str. 22
1.6 Aktéři diskriminace - str. 24
1.7 Obtěžování a pronásledování - str. 26
1.8 Odvozená diskriminace - str. 26
1.9 Veřejný ochránce práv a zákaz diskriminace - str. 27
2. Diskriminační důvody - str. 31
2.1 Rasa a etnický původ - str. 31
2.2 Národnost - str. 32
2.3 Státní příslušnost - str. 32
2.4 Pohlaví - str. 33
2.5 Sexuální orientace - str. 33
2.6 Věk - str. 34
2.7 Zdravotní postižení - str. 34
2.8 Náboženské vyznání, víra a světový názor - str. 35
2.9 Další diskriminační důvody podle zákoníku práce - str. 37
3. Zákaz diskriminace a nábor zaměstnanců - str. 39
3.1 Úvodem - str. 39
3.2 Inzerce pracovních pozic - str. 39
3.3 Informace o uchazečích o zaměstnání - str. 41
3.4 Kritéria pro výběr uchazečů - str. 43
3.5 Nároky neúspěšného uchazeče - str. 48
4. Odměňování a další pracovní podmínky - str. 51
4.1 Úvodem - str. 51
4.2 Zásada stejné odměny za stejnou práci a práci stejné hodnoty - str. 52
4.3 Transparentnost v odměňování - str. 57
4.4 Návrat z rodičovské dovolené - str. 58
4.5 Stejná práce, ale různé město - str. 60
4.6 Odměňování osob samostatně výdělečně činných - str. 61
4.7 Odměňování ve státní správě - str. 62
4.8 Bonusy, prémie a osobní příplatky - str. 63
4.9 Prémie za docházku - str. 65
4.10 Fond kulturních a sociálních potřeb - str. 66
4.11 Příspěvek na penzijní připojištění - str. 68
4.12 Pracovní doba - str. 69
4.13 Poskytování dovolené a volna - str. 70
5. Skončení pracovního poměru - str. 73
5.1 Úvodem - str. 73
5.2 Zrušení pracovního poměru ve zkušební době - str. 74
5.3 Neprodloužení pracovního poměru na dobu určitou - str. 75
5.4 Výpověď zaměstnavatele - str. 76
5.4.1 Výpověď pro nadbytečnost - str. 77
5.4.2 Výpověď ze zdravotních důvodů - str. 80
5.4.3 Výpověď z ostatních důvodů na straně zaměstnance - str. 83
5.5 Odvolání z vedoucí funkce - str. 85
5.6 Odstupné - str. 86
5.7 Potvrzení o zaměstnání - str. 88
6. Výjimky ze zásady rovného zacházení - str. 91
6.1 Úvodem - str. 91
6.2 Výjimky ze zákazu diskriminace na základě pohlaví - str. 91
6.3 Výjimky ze zákazu diskriminace na základě těhotenství - str. 94
6.4 Výjimky ze zákazu diskriminace na základě náboženství - str. 97
6.5 Výjimky ze zákazu diskriminace na základě věku  - str. 100
7. Zvláštní pracovní podmínky některých skupin zaměstnanců  - str. 101
7.1 Úvodem - str. 101
7.2 Zvláštní pracovní podmínky v souvislosti s těhotenstvím a mateřstvím - str. 101
7.3 Zvláštní pracovní podmínky v souvislosti s rodičovstvím - str. 102
7.4 Zvláštní pracovní podmínky mladistvých zaměstnanců - str. 105
8. Zaměstnávání osob se zdravotním postižením - str. 107
8.1 Úvodem - str. 107
8.2 Přiměřená opatření - str. 108
8.3 Podpora osob se zdravotním postižením - str. 110
8.4 Finanční zabezpečení osob se zdravotním postižením - str. 113
8.5 HIV jako zdravotní postižení - str. 114
9. Obtěžování, mobbing a bossing - str. 117
9.1 Pojem obtěžování - str. 117
9.2 Sexuální obtěžování - str. 120
9.3 Pronásledování - str. 123
9.4 Šikana na pracovišti (mobbing a bossing) - str. 124
10. Diskriminace před soudem - str. 131
10.1 Obecně - str. 131
10.2 Jak probíhají diskriminační spory - str. 131
10.3 Nároky oběti diskriminace - str. 136
10.4 Dokazování v diskriminačních sporech - str. 141
10.5 Pomoc obětem diskriminace v soudních sporech - str. 143
11. Postih diskriminace ve správním řízení - str. 147
11.1 Úvodem - str. 147
11.2 Praktický postup při kontrole - str. 148
11.3 Kontroly v oblasti zákazu diskriminace - str. 149
12. Compliance a interní vyšetřování - str. 155
12.1 Pojem compliance - str. 155
12.2 Vnitřní předpisy - str. 156
12.3 Školení - str. 157
12.4 Interní vyšetřování - str. 158
12.5 Whistleblowing - str. 161
Seznam použité literatury - str. 163
Příloha – Úplné znění antidiskriminačního zákona - str. 165
Příloha – Úplné znění ustanovení zákoníku práce o zákazu diskriminace  - str. 175

Další nabídka k tématu

Abeceda personalisty 2024

Abeceda personalisty 2024

JUDr. Dominik Brůha, Ph.D., JUDr. Petr Bukovjan, Mgr. Dana Roučková, Mgr. Zdeněk Schmied, - Anag, spol. s r. o.

Tato unikátní průřezová příručka je určena všem uživatelům, kteří se v praxi zabývají personalistikou, tedy nejen personalistům, ale např. i manažerům, podnikovým právníkům, vedoucím zaměstnancům na všech stupních řízení, účetním, asistentům, odborovým funkcionářům či majitelům ... pokračování

Cena: 769 KčKOUPIT

Personalistka,  7. vydání

Personalistka, 7. vydání

Alena Chládková, Petr Bukovjan - Wolters Kluwer ČR, a.s.

Praktický průvodce vedením personální agendy podle zákoníku práce a dalších právních předpisů. Zapracovány jsou změny účinné k 1. 1. 2024 a 1. 7. 2024. Autoři se netradičním, ale zároveň přehledným způsobem zaměřují na nejdůležitější otázky praxe týkající se všech ... pokračování

Cena: 1 095 KčKOUPIT

ÚZ č. 1582 - Pracovněprávní předpisy, Zaměstnanost, Odškodňování a náhrady, Odbory, Inspekce práce

ÚZ č. 1582 - Pracovněprávní předpisy, Zaměstnanost, Odškodňování a náhrady, Odbory, Inspekce práce

Sagit, a. s.

Publikace obsahuje aktuální soubor 42 předpisů, které jsou rozděleny do těchto kapitol: prováděcí předpisy k zákoníku práce (překážky v práci, pracovní doba, dovolená, odškodňování pracovních úrazů a nemocí z ... pokračování

Cena: 189 KčKOUPIT

ÚZ č. 1557 - Cizinci, Azyl

ÚZ č. 1557 - Cizinci, Azyl

Sagit, a. s.

Od července 2023 se zásadně změnily dva základní zákony, a to zákon o pobytu cizinců na území ČR (245 změn a doplnění) a zákon o azylu (188 změn a doplnění). Nově byl do publikace zařazen zákon o státním občanství ČR a vybraná ustanovení k zaměstnávání cizinců. Publikace obsahuje ... pokračování

Cena: 249 KčKOUPIT

Whistleblowing - závěry a perspektivy

Whistleblowing - závěry a perspektivy

Jan Pichrt, Jakub Morávek a kolektiv - Wolters Kluwer ČR, a.s.

Kniha je výstupem tříletého výzkumného projektu „Ochrana oznamovatelů (whistleblowing)“, realizovaného na Právnické fakultě Univerzity Karlovy. V době vydání této monografie byla Česká republika ve zpoždění s transpozicí směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 2019/1937 ze dne 23. ... pokračování

Cena: 295 KčKOUPIT

ÚZ č. 1431 - Koronavirus - speciální vydání

ÚZ č. 1431 - Koronavirus - speciální vydání

Sagit, a. s.

Od března 2020 byla přijata řada předpisů ke zmírnění dopadů vládních koronavirových opatření. Soubor těchto předpisů jsme vydali v červnu 2020 s tím, že se jedná o jednorázovou publikaci ÚZ; bohužel epidemie trvá a nové předpisy přibývají; dochází také k novelizaci stávajících ... pokračování

Cena: 145 KčKOUPIT

Zaměstnávání cizinců na území České republiky, 2. vydání

Zaměstnávání cizinců na území České republiky, 2. vydání

Mgr. Matěj Daněk, Mgr. Magdaléna Vyškovská, Ing. Jaroslava Fojtíková, Ph.D. - Anag, spol. s r. o.

Druhé vydání této publikace komplexně popisuje právní úpravu zaměstnávání cizinců v ČR, a to především s ohledem na administrativní překážky výkonu jejich práce a pobytu na území ČR, včetně daňových otázek a problematiky odvodů na sociální zabezpečení a zdravotní ... pokračování

Cena: 399 KčKOUPIT

Zaměstnávání cizinců v České republice, 2. vydání

Zaměstnávání cizinců v České republice, 2. vydání

Jakub Tomšej a kolektiv - Wolters Kluwer ČR, a.s.

Zaměstnávání cizinců vyvolává řadu právních otázek. Odpovědi nabízí předkládaná publikace, v jejímž autorském kolektivu jsou přední odborníci z Právnické fakulty Univerzity Karlovy i advokáti specializovaní na tuto problematiku. Kniha detailně zkoumá problematiku pobytu a ... pokračování

Cena: 415 KčKOUPIT

ZPRAVODAJSTVÍ

Zpravodajství vás každý týden seznámí s novými právními předpisy a publikacemi z vašeho oboru.
Přihlaste se k bezplatnému odběru.

Provozovatel

Nakladatelství Sagit, a. s.
Horní 457/1, 700 30 Ostrava-Hrabůvka
Společnost je zapsaná v obchodním
rejstříku vedeném KS v Ostravě,
oddíl B, vložka 3086.
IČ: 277 76 981
DIČ: CZ27776981

Telefony


Zásilkový obchod: 558 944 614
Předplatné ÚZ: 558 944 615
Software: 558 944 629
Knihkupci: 558 944 621
Inzerce: 558 944 634

E-maily


Zásilkový obchod: obchod@sagit.cz
Předplatné ÚZ: predplatne@sagit.cz
Software: software@sagit.cz
Knihkupci: knihkupci@sagit.cz
Inzerce: inzerce@sagit.cz

© 1996–2024 Nakladatelství Sagit, a. s. Všechna práva vyhrazena.