Váš nákupní košík:  prázdný Přihlášení obchod@sagit.cz

Navigace:  Úvod  »  E-shop  »  Knihy

Dávky pomoci v hmotné nouzi

Dávky pomoci v hmotné nouzi

Kniha přináší podrobný popis jednotlivých dávek systému pomoci v hmotné nouzi (příspěvku na živobytí, doplatku na bydlení a mimořádné okamžité pomoci), a to i ve vazbách na ostatní dávkové systémy.

Podrobněji k obsahu publikace

Jde o srozumitelný a ucelený výklad celého systému a popis jednotlivých dávek, nikoliv komentář k ustanovením zákona. 

Proč zvolit právě tuto publikaci?

Publikace obsahuje rovněž tiskopisy používané pro tento dávkový systém, včetně informací o tom, kde lze získat jejich aktuální verze a jak postupovat při podání žádosti a v řízení o dávkách.


autoři: JUDr. Naděžda Břeská, Mgr. Tomáš Urban, Mgr. Lucie Vránová; vydal: Anag, spol. s r. o., podle stavu k 7. 5. 2019, 240 stran
ISBN: 978-80-7554-213-7

Cena: 349 Kč
osvobozeno od DPH

KOUPIT

Obsah publikace


Předmluva  - str. 11
1. Úvod  - str. 12
1.1 Místo hmotné nouze v systému pomoci osobám ve stanovených situacích ze státních prostředků  - str. 12
1.2 Přehled předpisů upravujících hmotnou nouzi a nejvýznamnějších předpisů souvisejících  - str. 16
1.3 Přehledové tabulky  - str. 17
2. Instituty životního minima a existenčního minima a jejich využití pro systém dávek pomoci v hmotné nouzi  - str. 19
2.1 Stav hmotné nouze, testování sociální situace, posuzování možnosti zvýšit si příjem vlastním přičiněním, zejména vlastní prací  - str. 19
2.2 Návaznost na instituty životního a existenčního minima  - str. 27
2.3 Částky životního minima  - str. 28
2.4 Existenční minimum - str. 29
2.5 Nezaopatřenost dítěte  - str. 30
2.6 Soustavná příprava dítěte na budoucí povolání  - str. 30
2.7 Okruh společně posuzovaných osob v systému hmotné nouze  - str. 36
2.8 Způsob zápočtu příjmů podle zákona o pomoci v hmotné nouzi  - str. 39
2.9 Valorizace částek životního a existenčního minima  - str. 47
3. Příspěvek na živobytí  - str. 49
3.1 Stav hmotné nouze definovaný pro příspěvek na živobytí  - str. 49
3.2 Nárok na příspěvek na živobytí a minimální výše příspěvku na živobytí  - str. 50
3.3 Forma poskytování příspěvku na živobytí  - str. 50
3.4 Ověřování podmínek nároku u žadatele a příjemce - str. 50
3.5 Posuzování a hodnocení možnosti zvýšit si příjem vlastním přičiněním  - str. 51
3.6 Přiměřené náklady na bydlení  - str. 57
3.7 Výše příspěvku na živobytí  - str. 59
3.8 Částky živobytí ve speciálních případech  - str. 64
3.9 Veřejná služba  - str. 66
3.10 Speciální právní úprava pro přechodný stav hmotné nouze  - str. 67
3.11 Změna místa pobytu – změna příslušnosti krajské pobočky Úřadu práce ČR  - str. 67
4. Doplatek na bydlení  - str. 69
4.1 Podmínky nároku na doplatek na bydlení  - str. 69
4.2 Byt, jiný než obytný prostor a ubytovací zařízení  - str. 73
4.3 Podmínky pro posouzení případů hodných zvláštního zřetele  - str. 75
4.4 Oblast se zvýšeným výskytem sociálně nežádoucích jevů  - str. 77
4.5 Odůvodněné náklady na bydlení - str. 79
4.6 Výše doplatku na bydlení  - str. 81
4.7 Nárok na doplatek na bydlení a jeho výplatu  - str. 82
4.8 Minimální výše doplatku na bydlení  - str. 82
4.9 Forma poskytování doplatku na bydlení  - str. 82
4.10 Výplata doplatku na bydlení  - str. 82
4.11 Zvláštní úprava při přechodu nároku na doplatek na bydlení při ztrátě podmínky nároku dosavadního příjemce  - str. 83
5. Mimořádná okamžitá pomoc  - str. 84
5.1 Mimořádná okamžitá pomoc z důvodu hrozby vážné újmy na zdraví  - str. 85
5.2 Mimořádná okamžitá pomoc z důvodu vážné mimořádné události - str. 86
5.3 Mimořádná okamžitá pomoc z důvodu potřeby úhrady jednorázového výdaje  - str. 86
5.4 Mimořádná okamžitá pomoc na úhradu nákladů spojených s pořízením nebo opravou nezbytnýchzákladních předmětů dlouhodobé potřeby  - str. 87
5.5 Mimořádná okamžitá pomoc na úhradu odůvodněných nákladů souvisejících se vzděláním nebo zájmovou činností nezaopatřeného dítěte a na zajištění nezbytných činností souvisejících se sociálně-právní ochranou dětí - str. 88
5.6 Mimořádná okamžitá pomoc z důvodu ohrožení sociálním vyloučením  - str. 88
5.7 Způsob výplaty mimořádné okamžité pomoci  - str. 89
6. Orgány pomoci v hmotné nouzi, povinnosti orgánů a dalších osob a popis některých dalších částí právní úpravy společné pro systém dávek pomoci v hmotné nouzi  - str. 90
6.1 Orgány  - str. 90
6.2 Povinnosti orgánů a osob  - str. 95
6.3 Oprávněné osoby  - str. 101
6.4 Příjemce, zvláštní příjemce a jejich povinnosti  - str. 105
6.5 Výplata dávek pomoci v hmotné nouzi  - str. 106
6.6 Přechod nároku na dávky  - str. 108
6.7 Zánik nároku na dávku, zánik nároku na výplatu dávky  - str. 108
6.8 Odejmutí dávky, zastavení výplaty, snížení výše dávky  - str. 109
6.9 Postoupení a srážky  - str. 109
6.10 Informační systém pomoci v hmotné nouzi a údaje poskytované z jiných informačních systémů  - str. 110
7. Řízení  - str. 111
7.1 Základní pravidla správního řízení  - str. 111
7.2 Zkrácené řízení  - str. 125
7.3 Místní příslušnost  - str. 126
7.4 Další účastníci řízení  - str. 127
7.5 Specifika zahájení řízení v systému pomoci v hmotné nouzi  - str. 127
7.6 Zastupování nezletilé osoby jinou fyzickou osobou  - str. 127
7.7 Podání a jiné úkony v systému pomoci v hmotné nouzi  - str. 128
7.8 Specifické náležitosti žádosti z hlediska systému pomoci v hmotné nouzi  - str. 128
7.9 Další důkazní prostředky  - str. 130
7.10 Výjimka z možnosti vyjádřit se k podkladům pro rozhodnutí  - str. 130
7.11 Vydávání rozhodnutí, oznámení a námitky a opravné prostředky v systému pomoci v hmotné nouzi  -str. 131
7.12 Výkon rozhodnutí a náklady řízení  - str. 132
8. Tiskopisy  - str. 133
8.1 Seznam tiskopisů pro dávky pomoci v hmotné nouzi  - str. 133
8.2 Poznámky k vybraným tiskopisům  - str. 134
8.3 Vzor Poučení o přílohách k tiskopisu Žádost o příspěvek na živobytí  - str. 135
9. Právní předpisy  - str. 180
Zákon č. 111/2006 Sb., o pomoci v hmotné nouzi, ve znění pozdějších předpisů  - str. 180
Vyhláška č. 389/2011 Sb., o provedení některých ustanovení zákona o pomoci v hmotné nouzi  - str. 228
Zákon č. 110/2006 Sb., o životním a existenčním minimu, ve znění pozdějších předpisů  - str. 230
Nařízení vlády č. 409/2011 Sb., o zvýšení částek životního minima a existenčního minima  - str. 239

Další nabídka k tématu

ÚZ č. 1571 - Sociální zabezpečení 2024

ÚZ č. 1571 - Sociální zabezpečení 2024

Sagit, a. s.

Publikace obsahuje 22 předpisů rozdělených do těchto kapitol: státní sociální podpora, dávky pro osoby se zdravotním postižením, sociální služby, pomoc v hmotné nouzi, životní a existenční minimum, náhradní výživné a Ukrajina. Od ledna 2024 se měnily zákony ve všech ... pokračování

Cena: 187 KčKOUPIT

ZPRAVODAJSTVÍ

Zpravodajství vás každý týden seznámí s novými právními předpisy a publikacemi z vašeho oboru.
Přihlaste se k bezplatnému odběru.

Provozovatel

Nakladatelství Sagit, a. s.
Horní 457/1, 700 30 Ostrava-Hrabůvka
Společnost je zapsaná v obchodním
rejstříku vedeném KS v Ostravě,
oddíl B, vložka 3086.
IČ: 277 76 981
DIČ: CZ27776981

Telefony


Zásilkový obchod: 558 944 614
Předplatné ÚZ: 558 944 615
Software: 558 944 629
Knihkupci: 558 944 621
Inzerce: 558 944 634

E-maily


Zásilkový obchod: obchod@sagit.cz
Předplatné ÚZ: predplatne@sagit.cz
Software: software@sagit.cz
Knihkupci: knihkupci@sagit.cz
Inzerce: inzerce@sagit.cz

© 1996–2024 Nakladatelství Sagit, a. s. Všechna práva vyhrazena.