Váš nákupní košík:  prázdný Přihlášení obchod@sagit.cz

Navigace:  Úvod  »  E-shop  »  Knihy

Daňová evidence podnikatelů 2024

Daňová evidence podnikatelů 2024

Publikace přináší nejnovější informace o vedení daňové evidence podle legislativy 2024. Je psána jednoduchou srozumitelnou formou, zpřístupňující a usnadňující osvojení daňových předpisů a jejich přenos do praxe. Aktuální vydání uvádí daňová omezení u vybraných osobních aut, limity u vedlejší podnikatelské činnosti, možnost uplatnění mimořádných odpisů včetně příkladů, stravovací paušál včetně příkladu, režim paušálního poplatníka, přehled uplatnění výdajů u spolupracujících osob. Obsahuje základní přehled nejčastějších chyb v daňové evidenci a přehled uzávěrkových operací. Je vhodná pro zaběhlé podnikatele a živnostníky, ale také pro začínající podnikatele, kteří mají značné výdaje v souvislosti s rozjezdem firmy. Po ruce tak budete mít ke každodennímu využití přehledné minimum daňové optimalizace vhodné pro každého podnikatele. Poslední kapitolou je komplexní příklad a vyplněné vzorové nové daňové přiznání fyzických osob za rok 2023. Knihu oceňují především podnikatelé, účetní a studenti.

autoři: Jiří Dušek, Jaroslav Sedláček; vydal: GRADA Publishing, a. s., podle stavu k 13. 2. 2024, 152 stran
ISBN: 978-80-2715-240-7

Cena: 259 Kč
osvobozeno od DPH

KOUPIT

Obsah publikace

Předmluva k aktuálnímu vydání - str. 7
1 Předmět a cíl daňové evidence - str. 8
1.1 Právní úprava daňové evidence - str. 8
1.2 Předmět daňové evidence - str. 9
1.3 Cíl daňové evidence - str. 10
1.4 Jak vést daňovou evidenci - str. 11
1.5 Zahrnutí daně dědické a darovací do zákona o daních z příjmů od 1. 1. 2014 - str. 12
1.6 Oznámení o osvobozených příjmech FO - str. 12
1.7 Jednoduché účetnictví (novela – zákon o účetnictví č. 221/2015 Sb.) - str. 13
1.8 Poplatník v paušálním režimu - str. 13
1.9 Stravovací paušál - str. 15
1.10 Lex Ukrajina - str. 16
2 Forma a obsah daňové evidence - str. 17
2.1 Obsah daňové evidence - str. 17
2.2 Forma daňové evidence - str. 17
2.3 Způsoby oceňování majetku a dluhů - str. 18
2.4 Skutečný stav majetku a dluhů - str. 19
2.5 Daňový doklad - str. 20
2.6 Nezaplacené náklady, které jsou v daňové evidenci daňovým výdajem - str. 21
2.7 Zákon o daních z příjmů § 7b Daňová evidence - str. 21
2.8 Archivace v daňové evidenci - str. 22
2.9 Cizí měna v daňové evidenci - str. 22
2.10 Nejčastější chyby v daňové evidenci - str. 23
2.11 Přehled některých uzávěrkových operací v daňové evidenci - str. 23
3 Evidence příjmů a výdajů - str. 25
3.1 Evidence příjmů - str. 25
3.2 Evidence výdajů - str. 26
3.3 Výdaje paušálem - str. 27
3.4 Spolupracující osoby - str. 28
3.5 Deník příjmů a výdajů - str. 29
4 Daňová evidence pohledávek - str. 34
4.1 Oceňování pohledávek - str. 34
4.2 Obsah a forma evidence pohledávek - str. 34
4.3 Dobropisy pohledávek (vrubopisy) - str. 36
5 Daňová evidence dluhů - str. 37
5.1 Oceňování dluhů - str. 37
5.2 Obsah a forma evidence dluhů - str. 37
5.3 Zápočet pohledávek a dluhů - str. 38
5.4 Zánik dluhu dohodou mezi věřitelem a dlužníkem - str. 39
5.5 Platební kalendář - str. 39
5.6 Dobropisy závazků - str. 39
5.7 Povinnost vrátit odpočet z dluhů při zrušení registrace DPH - str. 40
6 Evidence daně z přidané hodnoty - str. 41
6.1 Předmět daně z přidané hodnoty - str. 41
6.2 Registrační povinnost plátce DPH - str. 41
6.3 Ostatní k DPH - str. 42
6.4 Kontrolní hlášení DPH (§ 101c až § 101k zákona DPH) - str. 43
6.5 Vedení evidence DPH - str. 44
6.6 Sdružení (společnost) a DPH - str. 45
7 Evidence dlouhodobého majetku - str. 46
7.1 Oceňování dlouhodobého majetku - str. 47
7.1.1 Ocenění pořizovací cenou - str. 47
7.1.2 Ocenění vlastními náklady - str. 48
7.1.3 Ocenění cenou stanovenou pro bezúplatné plnění - str. 48
7.1.4 Ocenění majetku reprodukční cenou - str. 49
7.2 Evidence dlouhodobého majetku - str. 49
7.3 Odpisy dlouhodobého majetku - str. 51
7.3.1 Rovnoměrné odpisování - str. 53
7.3.2 Zrychlené odpisování - str. 54
7.3.3 Mimořádné odpisy (§ 30a) - str. 57
7.3.4 Daňová omezení u osobních aut od roku 2024 - str. 58
7.4 Vyřazování dlouhodobého majetku - str. 59
7.4.1 Vyřazování dlouhodobého majetku v důsledku prodeje - str. 59
7.4.2 Vyřazování dlouhodobého majetku v důsledku darování - str. 59
7.4.3 Vyřazování v důsledku škody nebo manka  - str. 60
7.4.4 Vyřazování v důsledku likvidace - str. 60
7.4.5 Vyřazování v důsledku přeřazení majetku do osobního užívání - str. 61
7.5 Evidence neodpisovaného dlouhodobého majetku - str. 62
8 Evidence najatého majetku - str. 63
8.1 Operativní leasing - str. 63
8.2 Finanční leasing - str. 63
8.3 Pojem akontace a problémy s ní spojené - str. 64
8.4 Odkoupení najaté věci po skončení nájmu - str. 65
8.5 Způsob evidence najatého majetku - str. 66
8.6 Nahrazení finančního leasingu úvěrováním - str. 66
9 Zásoby a jejich evidence - str. 68
9.1 Vymezení zásob - str. 68
9.2 Oceňování zásob - str. 68
9.3 Evidence zásob - str. 69
9.4 Přirozené úbytky a ztratné zásob - str. 71
9.5 Výpočet marže u zboží v daňové evidenci - str. 72
10 Zvířata  - str. 73
11 Krátkodobý finanční majetek - str. 74
11.1 Korunová pokladna - str. 74
11.2 Valutová pokladna - str. 74
11.3 Ceniny - str. 75
11.4 Korunové bankovní účty - str. 75
11.5 Devizové bankovní účty - str. 75
11.6 Prodej přes internetový obchod hrazený prostřednictvím platební brány - str. 75
11.7 Virtuální aktivum - str. 76
11.8 Krátkodobé cenné papíry - str. 76
12 Mzdová evidence - str. 78
13 Rezervy a jejich evidence - str. 81
13.1 Rezervy na opravy hmotného majetku - str. 81
13.2 Rezervy na pěstební činnost - str. 83
13.3 Ostatní rezervy - str. 83
14 Evidence jízd a ostatních skutečností - str. 84
14.1 Evidence jízd - str. 84
14.2 Silniční daň - str. 87
14.3 Náhrady při použití motorového vozidla - str. 87
14.4 Evidence ostatních skutečností - str. 90
15 Vedení deníku příjmů a výdajů - str. 91
15.1 Transakce před zahájením podnikání - str. 91
15.2 Transakce v průběhu zdaňovacího období - str. 93
15.3 Úpravy prováděné před uzavřením deníku příjmů a výdajů - str. 100
16 Minimum daňové optimalizace - str. 103
17 Přechod z daňové evidence na účetnictví - str. 104
18 Komplexní příklad - str. 106
19 Přiznání k dani z příjmů fyzických osob - str. 133
19.1 Přehled hlavních slev uplatnitelných v daňovém přiznání - str. 133
19.2 Daňové zvýhodnění na vyživované dítě (§ 35c/1 ZDP) - str. 133
19.3 Příjmy, které se zahrnují či nezahrnují do vlastního příjmu manželky (manžela) - str. 133
19.4 Možnost zahrnutí dohod o provedení práce do daňového přiznání - str. 134
19.5 Bytová potřeba § 4b - str. 134
19.6 Sociální a zdravotní pojištění OSVČ – minimální zálohy - str. 135
19.7 Lhůta pro podání daňového přiznání - str. 136
19.8 Povinnost fyzické osoby podat daňové přiznání - str. 136
20 Příklad vyplnění daňového přiznání za rok 2023 - str. 137
20.1 Zadání příkladu - str. 137
20.2 Postup sestavení daňového přiznání podnikatele za rok 2023 - str. 138
Seznam literatury - str. 148

Další nabídka k tématu

ÚZ č. 1564 - Daně z příjmů, 2024

ÚZ č. 1564 - Daně z příjmů, 2024

Sagit, a. s.

Od ledna 2024 nabývají účinnosti velké změny zákona o daních z příjmů zejména v souvislosti s vládním konsolidačním balíčkem; publikace dále obsahuje aktuální znění zákona o rezervách, novelizovaný zákon o některých daňových opatřeních ve vztahu k Ukrajině, vyhlášky a platné pokyny a ... pokračování

Cena: 187 KčKOUPIT

Daň z příjmů fyzických osob v mezinárodním kontextu, 2. vydání

Daň z příjmů fyzických osob v mezinárodním kontextu, 2. vydání

Lenka Nováková, Daniela Králová - Wolters Kluwer ČR, a.s.

V dnešním globalizovaném světě si již zaměstnavatelé nevybírají své zaměstnance podle národnosti či trvalého bydliště, ale zejména podle kvalifikace, odborných znalostí a zkušeností. Státní hranice přestaly ... pokračování

Cena: 549 KčKOUPIT

Meritum - Daň z příjmů 2024

Meritum - Daň z příjmů 2024

kolektiv autorů - Wolters Kluwer ČR, a.s.

Meritum Daň z příjmů 2024 obsahuje z hlediska praktického využití srozumitelný výklad problematiky daní z příjmů. Výklad je doplněn o přílohy týkající se daně z příjmů s konkrétními příklady vyplnění formulářů a je zpracován podle znění právních předpisů k 1. 3. 2024. Z hlavních ... pokračování

Cena: 989 KčKOUPIT

Zdanění mezd, platů a ostatních příjmů ze závislé činnost v roce 2024

Zdanění mezd, platů a ostatních příjmů ze závislé činnost v roce 2024

Ing. Iva Rindová, Ing. Jana Rohlíková - Anag, spol. s r. o.

Publikace obsahuje podrobný výklad ustanovení zákona o daních z příjmů přímo či nepřímo se dotýkajících procesu výpočtu měsíčních daňových záloh a měsíčních bonusů na děti v roce 2024. Stejně podrobně se ... pokračování

Cena: 539 KčKOUPIT

Zcela legální daňové triky 2024

Zcela legální daňové triky 2024

Miloslav Hnátek - GRADA Publishing, a. s.

Autor provádí čtenáře spletitým souborem daňových předpisů, pokynů a stanovisek s cílem je přivést k zamyšlení, zda z nevědomosti neplatí daňové správě zbytečně více na dani z příjmů fyzických osob než je jejich zákonnou povinností. Je řada technik a chytrých postupů jak prozíravým ... pokračování

Cena: 389 KčKOUPIT

Zaměstnanecké benefity a obdobná plnění z hlediska daňové výhodnosti 2024

Zaměstnanecké benefity a obdobná plnění z hlediska daňové výhodnosti 2024

RNDr. Petr Beránek - Anag, spol. s r. o.

Zrušil úsporný balíček všechny benefity nebo to byla jen novinářská nadsázka? Co zbylo z daňově výhodných benefitů (a co se tam naopak nově objevilo) po zapracování všech změn a zohlednění všech pozměňovacích ... pokračování

Cena: 429 KčKOUPIT

Daňové zákony 2024

Daňové zákony 2024

Sagit, a. s.

Soubor všech českých daňových zákonů, do kterých jsou promítnuty všechny změny k 1. 1. 2024 – daně z příjmů, DPH, daňový řád, daň silniční, daň z nemovitých věcí a další. Publikace obsahuje celkem 10 zákonů v úplném znění s tučně vyznačenými změnami. V této publikaci jsou obsaženy ... pokračování

Cena: 159 KčKOUPIT

Roční zúčtování daně z příjmů ze závislé činnosti za rok 2023

Roční zúčtování daně z příjmů ze závislé činnosti za rok 2023

Ing. Iva Rindová, Ing. Jana Rohlíková - Anag, spol. s r. o.

Podrobný výklad reaguje na všechny změny, k nimž v oblasti ročního zúčtování za dané období došlo, a zobecňuje i poznatky z praxe. Základní osnova vychází z jednotlivých ustanovení zákona o daních z příjmů a ... pokračování

Cena: 459 KčKOUPIT

Nemovité věci v daních

Nemovité věci v daních

Miloslav Hnátek - GRADA Publishing, a. s.

Nemovité věci jsou jedním z obvyklých forem dobrého uložení peněžních prostředků s cílem zamezit znehodnocení a zamířit na jejich dlouhodobé zhodnocení. Nemovité věci vždy odrážejí vyšší řády finančních prostředků a tak je jim věnována určitá pozornost, vyskytují se v podnikatelském ... pokračování

Cena: 389 KčKOUPIT

Daně v podnikání

Daně v podnikání

Alena Vančurová, Hana Zídková - Wolters Kluwer ČR, a.s.

Publikace vychází již podruhé, v aktualizovaném znění, poprvé pod hlavičkou společnosti Wolters Kluwer ČR, a. s. Poskytuje základní přehled o daňových povinnostech malého podnikatelského subjektu, a to od začátku podnikání přes postupně vyvstávající problémy až po nastínění ... pokračování

Cena: 759 KčKOUPIT

ZPRAVODAJSTVÍ

Zpravodajství vás každý týden seznámí s novými právními předpisy a publikacemi z vašeho oboru.
Přihlaste se k bezplatnému odběru.

Provozovatel

Nakladatelství Sagit, a. s.
Horní 457/1, 700 30 Ostrava-Hrabůvka
Společnost je zapsaná v obchodním
rejstříku vedeném KS v Ostravě,
oddíl B, vložka 3086.
IČ: 277 76 981
DIČ: CZ27776981

Telefony


Zásilkový obchod: 558 944 614
Předplatné ÚZ: 558 944 615
Software: 558 944 629
Knihkupci: 558 944 621
Inzerce: 558 944 634

E-maily


Zásilkový obchod: obchod@sagit.cz
Předplatné ÚZ: predplatne@sagit.cz
Software: software@sagit.cz
Knihkupci: knihkupci@sagit.cz
Inzerce: inzerce@sagit.cz

© 1996–2024 Nakladatelství Sagit, a. s. Všechna práva vyhrazena.