Váš nákupní košík:  prázdný Přihlášení obchod@sagit.cz

Navigace:  Úvod  »  E-shop  »  Knihy

Daň z příjmů fyzických osob v mezinárodním kontextu, 2. vydání

Daň z příjmů fyzických osob v mezinárodním kontextu, 2. vydání

NOVINKA
V dnešním globalizovaném světě si již zaměstnavatelé nevybírají své zaměstnance podle národnosti či trvalého bydliště, ale zejména podle kvalifikace, odborných znalostí a zkušeností. Státní hranice přestaly být pro zaměstnávání pracovníků překážkou, a proto stále častěji řešíme problematiku dvojího zdanění, popřípadě daňové dopady vyplývající z těchto přeshraničních uspořádání, a to nejen pro české či zahraniční společnosti, ale i pro jejich zaměstnance a rodinné příslušníky.

Cílem publikace je zaprvé pomoci čtenářům, aby se v oblasti zamezení dvojího zdanění lépe zorientovali, a to prostřednictvím celé řady názorných příkladů. Zadruhé pak má poodhalit úskalí, která s sebou problematika zdaňování zahraničních příjmů, dvojího zdanění, určení daňového rezidentství u fyzické osoby a s tím i související daňové otázky přináší.

Tematika zamezení dvojího zdanění je velmi komplexní a neustále se vyvíjí i vzhledem k novým způsobům komunikace (a např. i možnostem práce „na dálku“). Publikace tak nemůže pokrýt veškeré otázky a situace. Autorky však s vámi touto cestou sdílí své cenné znalosti a praktické zkušenosti, které získaly během mnohaleté praxe v oboru.

Text publikace byl aktualizován a doplněn o novou kapitolu týkající se sociálního zabezpečení a zdravotního pojištění migrujících osob. Vychází z platné legislativy k 1. 1. 2024.

autoři: Lenka Nováková, Daniela Králová; vydal: Wolters Kluwer ČR, a.s., podle stavu k 15. 5. 2024, 268 stran
ISBN: 978-80-7676-809-3

Cena: 549 Kč
osvobozeno od DPH

KOUPIT

Obsah publikace

Seznam použitých zkratek - str. VIII
Úvodní slovo - str. 1
1 Daňové právo - str. 3
1.1 Definice daňového práva - str. 3
1.1.1 Prameny daňového práva - str. 4
1.1.2 Zásady daňového práva - str. 5
1.1.2.1 Zásada daňové spravedlnosti - str. 5
1.1.2.2 Zásada zákazu dvojího zdanění jednoho a téhož příjmu - str. 6
1.1.2.3 Zásada jednoznačnosti předpisu daňového práva - str. 6
1.1.2.4 Zásada jednoduchosti - str. 7
1.1.2.5 Zásada primárně fiskálního účelu zdanění - str. 7
1.1.2.6 Zásada únosnosti - str. 8
1.1.2.7 Zásada stability a dlouhodobosti - str. 9
1.1.2.8 Zásada neutrality - str. 9
1.2 Vymezení pojmu daně - str. 9
1.2.1 Daně v užším smyslu - str. 10
1.2.2 Daně v širším smyslu - str. 11
1.2.3 Účel daní - str. 11
1.2.4 Funkce daní - str. 11
1.3 Daň z příjmů fyzických osob - str. 13
1.3.1 Daňové subjekty - str. 13
1.3.1.1 Poplatník daně z příjmů fyzických osob - str. 14
1.3.1.2 Plátce daně - str. 14
1.3.2 Rozdíl mezi příjmem mimo předmět daně a osvobozeným příjmem - str. 15
1.3.3 Dvojí zdanění - str. 15
2 Daň z příjmů fyzických osob - str. 21
2.1 Daňové rezidentství - str. 21
2.1.1 Daňové rezidentství dle zákona o daních z příjmů - str. 21
2.1.2 Daňové rezidentství dle smluv o zamezení dvojího zdanění - str. 28
2.1.3 Daňový rezident versus daňový nerezident - str. 43
2.1.3.1 Položky snižující základ daně, slevy na dani ve vazbě na daňové rezidentství - str. 45
2.1.4 Vystavení potvrzení o daňovém domicilu - str. 48
3 Zamezení dvojího zdanění - str. 59
3.1 Článek mezinárodních smluv – Zamezení dvojího zdanění - str. 59
3.2 Metody zamezení dvojího zdanění - str. 63
3.2.1 Metoda vynětí - str. 65
3.2.1.1 Vynětí s výhradou progrese - str. 68
3.2.1.2 Úplné vynětí - str. 70
3.2.2 Metoda zápočtu - str. 71
3.2.2.1 Úplný zápočet - str. 74
3.2.2.2 Prostý zápočet - str. 76
3.2.3 Dílčí základ daně u příjmů ze závislé činnosti při vynětí příjmů či zápočtu zahraniční daně - str. 80
3.2.4 Výběr metody zamezení dvojího zdanění - str. 84
3.2.5 Zdanění při přemístění majetku bez změny vlastnictví (tzv. Exit taxation) - str. 86
3.2.6 Komplexní příklady výpočtu prostého zápočtu a vynětí podle zákona o daních z příjmů - str. 89
4 Příjmy ze závislé činnosti - str. 105
4.1 Příjmy ze závislé činnosti - str. 105
4.2 Zálohová daň versus srážková daň - str. 110
4.3 Odměny za výkon funkce člena orgánu právnické osoby - str. 113
4.3.1 Příjmy jednatelů společností s ručením omezeným (rekodifikace soukromého práva) - str. 118
4.3.2 Souběh funkcí - str. 123
4.3.3 Článek 16 – Tantiémy - str. 124
4.3.4 Odstupné / konkurenční doložka vyplácené bývalému členovi orgánu právnické osoby (českému daňovému nerezidentovi) po skončení funkce - str. 126
4.4 Článek 15 – Příjmy ze zaměstnání - str. 128
4.4.1 Mezinárodní pronájem pracovních sil - str. 136
4.4.1.1 Příspěvek Koordinačního výboru č. 714/17.12.03 – Mezinárodní pronájem pracovní síly - str. 141
4.4.1.2 Příspěvek Koordinačního výboru č. 221/13.02.08 – Základ daně z příjmů ze závislé činnosti u mezinárodního pronájmu pracovní síly - str. 142
4.4.1.3 Příspěvek Koordinačního výboru č. 275/20.05.09 – Daňová uznatelnost nákladů na mezinárodní pronájem pracovní síly - str. 145
4.4.1.4 Příspěvek Koordinačního výboru č. 346/14.12.11 – Mezinárodní pronájem pracovní síly a vznik stálé provozovny v ČR - str. 146
4.4.1.5 Mezinárodní pronájem pracovních sil a jeho aplikace v zahraničí - str. 149
4.5 Vedení mzdové evidence pro českého daňového nerezidenta - str. 150
4.5.1 Příspěvek Koordinačního výboru č. 489/14.12.16 – Povinnost odvodu záloh na daň z příjmů ze závislé činnosti za práci vykonávanou v zahraničí plátci daně - str. 151
4.6 Zahraniční plátce daně - str. 158
5 Příjmy z kapitálového majetku - str. 163
5.1 Úrokové příjmy - str. 164
5.2 Dividendy a zamezení dvojího zdanění - str. 167
5.2.1 Princip skutečného vlastníka příjmu - str. 175
5.2.2 Refundační systém - str. 180
5.3 Příjmy z obchodů s cennými papíry (akciemi) - str. 187
5.3.1 Prodej cenných papírů českým daňovým nerezidentem - str. 189
6 Příjmy z nájmu nemovité věci - str. 191
6.1 Příjmy z nájmu nemovité věci - str. 191
6.2 Zdanění příjmů z nájmu nemovitých věcí - str. 191
6.2.1 Stanovení základu daně pro příjmy z nájmu podle § 7 zákona o daních z příjmů - str. 195
6.2.2 Stanovení základu daně pro příjmy z nájmu podle § 9 zákona o daních z příjmů - str. 196
6.2.3 Zamezení dvojího zdanění - str. 197
7 Přepočet příjmů plynoucích ze zahraničí - str. 203
7.1 Přepočet příjmů vyplácených v zahraniční měně pro účely vedení mzdové evidence - str. 203
7.2 Přepočet příjmů vyplácených v zahraniční měně pro fyzické osoby, které nevedou účetnictví - str. 204
7.2.1 Zdanění kurzových rozdílů - str. 209
7.2.2 Disponibilní příjem - str. 210
7.2.3 Jaké dopady s sebou rozhodnutí Nejvyššího správního soudu přináší? - str. 211
7.2.4 Povinnost podat dodatečné daňové přiznání - str. 212
8 Sociální zabezpečení a zdravotní pojištění migrujících osob - str. 215
8.1 Sociální zabezpečení v rámci EU - str. 216
8.1.1 Základní pravidlo - str. 220
8.1.2 Pracovní vyslání do zemí EU na období do 24 měsíců - str. 221
8.1.3 Zaměstnanec vykonávající činnosti ve dvou nebo více členských státech EU - str. 223
8.1.4 Teleworking – Rámcová dohoda na úrovni EU - str. 231
8.1.5 Výjimka ze základních pravidel - str. 237
8.1.6 Brexit - str. 239
8.2 Sociální zabezpečení v rámci smluvních států - str. 241
8.3 Sociální zabezpečení v rámci bezesmluvních států - str. 243
8.3.1 Dobrovolné důchodové pojištění - str. 243
8.3.2 Možnost odhlášení ze zdravotního pojištění - str. 244
Přílohy - str. 245
Závěr - str. 257
O autorkách - str. 259

Další nabídka k tématu

ÚZ č. 1564 - Daně z příjmů, 2024

ÚZ č. 1564 - Daně z příjmů, 2024

Sagit, a. s.

Od ledna 2024 nabývají účinnosti velké změny zákona o daních z příjmů zejména v souvislosti s vládním konsolidačním balíčkem; publikace dále obsahuje aktuální znění zákona o rezervách, novelizovaný zákon o některých daňových opatřeních ve vztahu k Ukrajině, vyhlášky a platné pokyny a ... pokračování

Cena: 187 KčKOUPIT

Meritum - Daň z příjmů 2024

Meritum - Daň z příjmů 2024

kolektiv autorů - Wolters Kluwer ČR, a.s.

Meritum Daň z příjmů 2024 obsahuje z hlediska praktického využití srozumitelný výklad problematiky daní z příjmů. Výklad je doplněn o přílohy týkající se daně z příjmů s konkrétními příklady vyplnění formulářů a je zpracován podle znění právních předpisů k 1. 3. 2024. Z hlavních ... pokračování

Cena: 989 KčKOUPIT

Zdanění mezd, platů a ostatních příjmů ze závislé činnost v roce 2024

Zdanění mezd, platů a ostatních příjmů ze závislé činnost v roce 2024

Ing. Iva Rindová, Ing. Jana Rohlíková - Anag, spol. s r. o.

Publikace obsahuje podrobný výklad ustanovení zákona o daních z příjmů přímo či nepřímo se dotýkajících procesu výpočtu měsíčních daňových záloh a měsíčních bonusů na děti v roce 2024. Stejně podrobně se ... pokračování

Cena: 539 KčKOUPIT

Daňová evidence podnikatelů 2024

Daňová evidence podnikatelů 2024

Jiří Dušek, Jaroslav Sedláček - GRADA Publishing, a. s.

Publikace přináší nejnovější informace o vedení daňové evidence podle legislativy 2024. Je psána jednoduchou srozumitelnou formou, zpřístupňující a usnadňující osvojení daňových předpisů a jejich přenos do praxe. Aktuální vydání uvádí daňová omezení u vybraných osobních aut, limity u ... pokračování

Cena: 259 KčKOUPIT

Zcela legální daňové triky 2024

Zcela legální daňové triky 2024

Miloslav Hnátek - GRADA Publishing, a. s.

Autor provádí čtenáře spletitým souborem daňových předpisů, pokynů a stanovisek s cílem je přivést k zamyšlení, zda z nevědomosti neplatí daňové správě zbytečně více na dani z příjmů fyzických osob než je jejich zákonnou povinností. Je řada technik a chytrých postupů jak prozíravým ... pokračování

Cena: 389 KčKOUPIT

Zaměstnanecké benefity a obdobná plnění z hlediska daňové výhodnosti 2024

Zaměstnanecké benefity a obdobná plnění z hlediska daňové výhodnosti 2024

RNDr. Petr Beránek - Anag, spol. s r. o.

Zrušil úsporný balíček všechny benefity nebo to byla jen novinářská nadsázka? Co zbylo z daňově výhodných benefitů (a co se tam naopak nově objevilo) po zapracování všech změn a zohlednění všech pozměňovacích ... pokračování

Cena: 429 KčKOUPIT

Daňové zákony 2024

Daňové zákony 2024

Sagit, a. s.

Soubor všech českých daňových zákonů, do kterých jsou promítnuty všechny změny k 1. 1. 2024 – daně z příjmů, DPH, daňový řád, daň silniční, daň z nemovitých věcí a další. Publikace obsahuje celkem 10 zákonů v úplném znění s tučně vyznačenými změnami. V této publikaci jsou obsaženy ... pokračování

Cena: 159 KčKOUPIT

Roční zúčtování daně z příjmů ze závislé činnosti za rok 2023

Roční zúčtování daně z příjmů ze závislé činnosti za rok 2023

Ing. Iva Rindová, Ing. Jana Rohlíková - Anag, spol. s r. o.

Podrobný výklad reaguje na všechny změny, k nimž v oblasti ročního zúčtování za dané období došlo, a zobecňuje i poznatky z praxe. Základní osnova vychází z jednotlivých ustanovení zákona o daních z příjmů a ... pokračování

Cena: 459 KčKOUPIT

Nemovité věci v daních

Nemovité věci v daních

Miloslav Hnátek - GRADA Publishing, a. s.

Nemovité věci jsou jedním z obvyklých forem dobrého uložení peněžních prostředků s cílem zamezit znehodnocení a zamířit na jejich dlouhodobé zhodnocení. Nemovité věci vždy odrážejí vyšší řády finančních prostředků a tak je jim věnována určitá pozornost, vyskytují se v podnikatelském ... pokračování

Cena: 389 KčKOUPIT

Daně v podnikání

Daně v podnikání

Alena Vančurová, Hana Zídková - Wolters Kluwer ČR, a.s.

Publikace vychází již podruhé, v aktualizovaném znění, poprvé pod hlavičkou společnosti Wolters Kluwer ČR, a. s. Poskytuje základní přehled o daňových povinnostech malého podnikatelského subjektu, a to od začátku podnikání přes postupně vyvstávající problémy až po nastínění ... pokračování

Cena: 759 KčKOUPIT

ZPRAVODAJSTVÍ

Zpravodajství vás každý týden seznámí s novými právními předpisy a publikacemi z vašeho oboru.
Přihlaste se k bezplatnému odběru.

Provozovatel

Nakladatelství Sagit, a. s.
Horní 457/1, 700 30 Ostrava-Hrabůvka
Společnost je zapsaná v obchodním
rejstříku vedeném KS v Ostravě,
oddíl B, vložka 3086.
IČ: 277 76 981
DIČ: CZ27776981

Telefony


Zásilkový obchod: 558 944 614
Předplatné ÚZ: 558 944 615
Software: 558 944 629
Knihkupci: 558 944 621
Inzerce: 558 944 634

E-maily


Zásilkový obchod: obchod@sagit.cz
Předplatné ÚZ: predplatne@sagit.cz
Software: software@sagit.cz
Knihkupci: knihkupci@sagit.cz
Inzerce: inzerce@sagit.cz

© 1996–2024 Nakladatelství Sagit, a. s. Všechna práva vyhrazena.