Váš nákupní košík:  prázdný Přihlášení obchod@sagit.cz

Navigace:  Úvod  »  E-shop  »  Knihy

Daň z přidané hodnoty s komentářem 2022

Daň z přidané hodnoty s komentářem 2022

V tomto 14. aktualizovaném vydání komentáře k zákonu o DPH jsou promítnuty všechny změny zákona o DPH provedené v roce 2021 a vyznačeny ty, které jsou účinné od 1. 10. 2021. Předkládaný komentář je zcela v souladu s aktuálními výklady Generálního finančního ředitelství a obsahuje přehled informací, stanovisek a sdělení GFŘ zveřejněných do data redakční uzávěrky.

Novely zákona o DPH
Novely zákona o DPH reagují především na přijetí právních předpisů v rámci EU (novela k problematice elektronického obchodu a souvisejících opatření účinná k 1. 10. 2021) a zčásti jako obvykle na poznatky z praxe a daňové správy a u některých změn je jejich cílem upřesnění některých ustanovení v zájmu zjednodušení textu zákona a lepší aplikace v daňové praxi.

Přijetí novel jiných zákonů
Některé změny v zákoně reagují na souvislosti s přijetím novel jiných zákonů, např. na změny v daních z příjmů u dlouhodobého majetku (zákon č. 609/2020 Sb. s účinností od 1. 1. 2021) a také na zákon č. 527/2020 Sb., kterým se mění zákon č. 253/2008 Sb., o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony, zákony související s přijetím zákona o evidenci skutečných majitelů a zákon č. 186/2016 Sb., o hazardních hrách, ve znění pozdějších předpisů, s účinností od 1. 1. 2021.

autoři: Ing. Václav Benda, Ing. Ladislav Pitner; vydal: Anag, spol. s r. o., podle stavu k 15. 12. 2021, 912 stran
ISBN: 978-80-7554-334-9

Cena: 849 Kč
osvobozeno od DPH

KOUPIT

Obsah publikace

Úvod - str. 23
Zákon č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty - str. 26
Část první Základní ustanovení - str. 26
§ 1 Předmět úpravy - str. 26
Komentář k § 1 - str. 27
§ 2 Předmět daně - str. 29
Komentář k § 2 - str. 29
§ 2a Vynětí z předmětu daně - str. 32
Komentář k § 2a - str. 33
§ 2b Volba předmětu daně - str. 34
Komentář k § 2b - str. 34
§ 3 Územní působnost - str. 35
Komentář k § 3 - str. 35
§ 4 Vymezení základních pojmů - str. 36
Komentář k § 4  - str. 41
§ 4a Obrat - str. 51
Komentář k § 4a - str.  51
§ 4b Zvláštní ustanovení - str. 53
Komentář k § 4b  - str. 53
§ 5 Osoby povinné k dani - str. 55
Komentář k § 5 - str. 56
§ 5a  - str. 59
Komentář k § 5a, § 5b a § 5c - str. 59
Komentář k § 5a  - str. 59
§ 5b  - str. 61
Komentář k § 5b  - str.  61
§ 5c - str. 61
Komentář k § 5c - str. 61
§ 6 - str. 62
Komentář k § 6, § 6a až § 6i 
K platným ustanovením o plátcích a identifikovaných osobách obecně  - str. 62
Komentář k § 6  - str. 63
§ 6a  - str. 64
Komentář k § 6a - str. 64
§ 6b - str. 64
Komentář k § 6b - str. 65
§ 6c - str. 65
Komentář k § 6c - str. 66
§ 6d - str. 67
Komentář k § 6d - str. 67
§ 6e - str. 67
Komentář k § 6e - str. 68
§ 6f - str. 68
Komentář k § 6f - str. 68
§ 6fa - str. 69
Komentář k § 6fa - str. 69
§ 6g - str. 70
Komentář k identifikovaným osobám obecně - str. 70
Komentář k § 6g - str. 70
§ 6h  - str. 71
Komentář k § 6h - str. 71
§ 6i - str. 71
Komentář k § 6i - str. 71
§ 6j - str. 72
Komentář k § 6j - str. 72
§ 6k - str. 72
Komentář k § 6k  - str. 73
§ 6l  - str. 73
Komentář k § 6l - str. 73
§ 7 Místo plnění při dodání zboží - str. 73
Komentář k § 7 - str. 74
§ 7a Místo plnění při dodání plynu, elektřiny, tepla nebo chladu - str. 78
Komentář k § 7a - str. 78
§ 8 Místo plnění při prodeji zboží na dálku - str. 80
Komentář k § 8 - str. 80
§ 8a Místo plnění při prodeji dovezeného zboží na dálku - str. 82
Komentář k § 8a - str. 82
§ 9 Základní pravidla pro stanovení místa plnění při poskytnutí služby - str. 83
Komentář k § 9 - str. 83
§ 9a Místo plnění při poskytnutí služby osobě povinné k dani, která má sídlo nebo provozovnu ve třetí zemi - str. 85
Komentář k § 9a - str. 85
§ 10 Místo plnění při poskytnutí služby vztahující se k nemovité věci  - str. 86
Komentář k § 10 - str. 86
§ 10a Místo plnění při poskytnutí přepravy osob - str. 88
Komentář k § 10a - str. 88
§ 10b Místo plnění při poskytnutí služby v oblasti kultury, umění, sportu, vědy, vzdělávání a zábavy - str. 88
Komentář k § 10b - str. 88
§ 10c Místo plnění při poskytnutí stravovací služby - str. 89
Komentář k § 10c - str. 90
§ 10d Místo plnění při poskytnutí nájmu dopravního prostředku - str. 90
Komentář k § 10d  - str. 91
§ 10e Místo plnění při poskytnutí služby zprostředkovatelem osobě nepovinné k dani - str. 93
Komentář k § 10e - str. 93
§ 10f Místo plnění při poskytnutí služby přepravy zboží osobě nepovinné k dani - str. 93
Komentář k § 10f  - str. 94
§ 10g Místo plnění při poskytnutí služby přímo související s přepravou zboží a služby oceňování movité hmotné věci a práce na movité hmotné věci osobě nepovinné k dani - str. 95
Komentář k § 10g - str. 95
§ 10h Místo plnění při poskytnutí služeb osobě nepovinné k dani do třetí země  - str. 95
Komentář k § 10h - str. 96
§ 10i Místo plnění při poskytnutí telekomunikační služby, služby rozhlasového a televizního vysílání a elektronicky poskytované služby osobě nepovinné k dani - str. 97
Komentář k § 10i  - str. 98
§ 10j  - str. 101
Komentář k § 10j  - str. 101
§ 10k - str. 101
Komentář k § 10k  - str. 101
§ 11 Místo plnění při pořízení zboží z jiného členského státu - str. 101
Komentář k § 11 - str. 102
§ 12 Místo plnění při dovozu zboží  - str. 104
Komentář k § 12 - str. 104
§ 13 Dodání zboží - str. 105
Komentář k § 13 - str. 106
§ 13a Dodání zboží usnadněné provozovatelem elektronického rozhraní - str. 112
Komentář k § 13a - str. 112
§ 14 Poskytnutí služby - str. 114
Komentář k § 14  - str. 115
§ 15 Poukaz  - str.  118
Komentář k § 15, § 15a a § 15b - str. 118
Komentář k § 15 - str. 119
§ 15a Dodání zboží nebo poskytnutí služby v případě jednoúčelového poukazu - str. 120
Komentář k § 15a - str. 120
§ 15b Dodání zboží nebo poskytnutí služby v případě víceúčelového poukazu  - str. 121
Komentář k § 15b  - str. 121
§ 16 Pořízení zboží z jiného členského státu - str. 122
Komentář k § 16 - str. 123
§ 17 Zjednodušený postup při dodání zboží uvnitř území Evropské unie formou třístranného obchodu - str. 125
Komentář k § 17 - str. 126
§ 18 Dodání a pořízení zboží s použitím přemístění zboží v režimu skladu uvnitř území Evropské unie - str. 128
Komentář k § 18 - str. 130
§ 19 Dodání a pořízení nových dopravních prostředků uvnitř území Evropské unie - str. 133
Komentář k § 19 - str. 134
§ 20 Dovoz zboží - str. 137
Komentář k § 20 - str. 137
§ 20a Vznik povinnosti přiznat daň při dodání zboží a poskytnutí služby - str. 138
Komentář k § 20a - str. 138
§ 21 Uskutečnění zdanitelného plnění při dodání zboží a poskytnutí služby - str. 139
Komentář k § 21 - str. 141
§ 22 Uskutečnění plnění a povinnost přiznat plnění při dodání zboží do jiného členského státu osvobozeném od daně - str. 146
Komentář k § 22 - str. 147
§ 23 Uskutečnění plnění a povinnost přiznat nebo zaplatit daň při dovozu zboží  - str. 148
Komentář k § 23 - str. 149
§ 24 Uskutečnění zdanitelného plnění a povinnost přiznat daň při dodání zboží a poskytnutí služby osobou neusazenou v tuzemsku - str. 150
Komentář k § 24 - str. 151
§ 24a Uskutečnění plnění a povinnost přiznat plnění při dodání zboží a poskytnutí služby s místem plnění mimo tuzemsko - str. 152
Komentář k § 24a - str. 152
§ 25 Uskutečnění zdanitelného plnění a povinnost přiznat daň při pořízení zboží z jiného členského státu - str. 153
Komentář k § 25 - str. 154
Komentář k Dílu 5 Daňové doklady obecně - str. 155
§ 26 Daňový doklad - str. 155
Komentář k § 26 - str. 155
§ 27 Určení pravidel pro vystavování daňových dokladů - str. 156
Komentář k § 27  - str. 156
§ 28 Pravidla pro vystavování daňových dokladů v tuzemsku - str. 157
Komentář k § 28  - str. 158
§ 29 Náležitosti daňového dokladu - str. 160
Komentář k § 29 - str. 161
§ 29a Náležitosti daňového dokladu skupiny - str. 162
Komentář k § 29a - str. 162
§ 30 Vystavování zjednodušeného daňového dokladu - str. 162
Komentář k § 30 - str. 162
§ 30a Náležitosti zjednodušeného daňového dokladu - str. 163
Komentář k § 30a - str. 163
§ 31 Splátkový kalendář - str. 164
Komentář k § 31  - str. 164
§ 31a Platební kalendář - str. 164
Komentář k § 31a  - str. 164
§ 31b Souhrnný daňový doklad - str. 164
Komentář k § 31b - str. 165
§ 32 Doklad o použití - str. 166
Komentář k § 32 - str. 166
§ 32a Potvrzení při dražbě a při prodeji mimo dražbu - str. 166
Komentář k § 32a  - str. 167
§ 33 Daňový doklad při dovozu - str. 167
Komentář k § 33 - str. 167
§ 33a Daňový doklad při vývozu - str. 167
Komentář k § 33a  - str. 167
§ 34 - str. 168
Komentář k § 34 - str. 168
§ 35 Obecné ustanovení o uchovávání daňových dokladů - str. 169
Komentář k § 35 - str. 170
§ 35a Elektronické uchovávání daňových dokladů - str. 171
Komentář k § 35a - str. 171
§ 36 Základ daně  - str. 172
Komentář k § 36 - str. 174
§ 36a Základ daně ve zvláštních případech - str. 180
Komentář k § 36a  - str. 181
§ 37 Výpočet daně u dodání zboží a poskytnutí služby  - str. 182
Komentář k § 37 - str. 183
§ 37a Základ daně a výše daně při uskutečnění zdanitelného plnění, pokud vznikla povinnost přiznat daň z úplaty přijaté před uskutečněním tohoto zdanitelného plnění - str. 183
Komentář k § 37a  - str. 184
§ 38 Základ daně a výpočet daně při dovozu zboží - str. 185
Komentář k § 38  - str. 185
§ 39 Základ daně a výpočet daně při poskytnutí služby osobou neusazenou v tuzemsku - str. 187
Komentář k § 39 - str. 187
§ 40 Základ daně a výpočet daně při pořízení zboží z jiného členského státu - str. 187
Komentář k § 40  - str. 187
§ 41 Základ daně a výpočet daně u zboží, které je v režimu podmíněného osvobození od spotřební daně - str. 188
Komentář k § 41  - str. 189
§ 42 Oprava základu daně - str. 189
Komentář k § 42 - str. 191
§ 43 Oprava výše daně - str. 195
Komentář k § 43  - str. 196
§ 44 - str. 197
Komentář k § 44 - str. 197
§ 45 Opravný daňový doklad  - str. 197
Komentář k § 45 - str. 198
§ 46 Základní ustanovení o opravě základu daně v případě nedobytné pohledávky - str. 199
Komentář k § 46 - str. 201
§ 46a Výše opravy základu daně v případě nedobytné pohledávky - str. 203
Komentář k § 46a - str. 204
§ 46b Změna výše opravy základu daně určené kvalifikovaným odhadem - str. 205
Komentář k § 46b - str. 206
§ 46c Dodatečná oprava základu daně v případě nedobytné pohledávky - str. 207
Komentář k § 46c - str. 207
§ 46d Zrušení opravy základu daně v případě nedobytné pohledávky - str. 208
Komentář k § 46d - str. 208
§ 46e Opravné daňové doklady v případě nedobytné pohledávky - str. 209
Komentář k § 46e - str. 212
§ 46f Opravy základu daně v případě nedobytné pohledávky jako samostatné zdanitelné plnění - str. 213
Komentář k § 46f - str. 213
§ 46g Společné ustanovení pro opravu základu daně v případě nedobytné pohledávky - str. 214
Komentář k § 46g - str. 214
§ 47 Sazby daně u zdanitelného plnění - str. 214
Komentář k § 47 - str. 215
§ 47a Předmět závazného posouzení určení sazby daně u zdanitelného plnění - str. 217
Komentář k § 47a  - str. 217
§ 47b Žádost o závazné posouzení určení sazby daně u zdanitelného plnění - str. 217
Komentář k § 47b - str. 217
§ 48 Sazba daně u dokončené stavby pro bydlení nebo dokončené stavby pro sociální bydlení - str. 218
Komentář k § 48 - str. 219
§ 49 Sazba daně u výstavby nebo dodání stavby pro sociální bydlení - str. 222
Komentář k § 49  - str. 223
§ 50  - str. 223
Komentář k § 50 - str. 223
§ 51 Plnění osvobozená od daně bez nároku na odpočet daně - str. 224
Komentář k § 51 - str. 224
§ 52 Základní poštovní služby a dodání poštovních známek - str. 225
Komentář k § 52  - str. 225
§ 53 Rozhlasové a televizní vysílání  - str. 226
Komentář k § 53 - str. 226
§ 54 Finanční činnosti - str. 226
Komentář k § 54 - str. 227
§ 54a Penzijní činnosti - str. 231
Komentář k § 54a - str. 232
§ 55 Pojišťovací činnosti  - str. 232
Komentář k § 55 - str. 232
§ 56 Dodání nemovité věci - str. 233
Komentář k § 56  - str. 234
§ 56a Nájem nemovité věci - str. 237
Komentář k § 56a  - str. 238
§ 57 - str. 239
Komentář k § 57  - str. 240
§ 58 Zdravotní služby a dodání zdravotního zboží - str. 244
Komentář k § 58 - str. 244
§ 59 Sociální pomoc - str. 245
Komentář k § 59 - str. 246
§ 60 Provozování hazardních her  - str. 246
Komentář k § 60 - str. 246
§ 61 Ostatní plnění osvobozená od daně bez nároku na odpočet daně  - str. 247
Komentář k § 61 - str. 247
§ 62 Dodání zboží, které bylo použito pro plnění osvobozená od daně bez nároku na odpočet daně, a zboží, u něhož nemá plátce nárok na odpočet daně - str. 249
Komentář k § 62 - str. 249
§ 63 Plnění osvobozená od daně s nárokem na odpočet daně - str. 250
Komentář k § 63 - str. 251
§ 64 Osvobození při dodání zboží do jiného členského státu - str. 252
Komentář k § 64  - str. 252
§ 65 Osvobození při pořízení zboží z jiného členského státu  - str. 255
Komentář k § 65 - str. 255
§ 66 Osvobození od daně při vývozu zboží - str. 256
Komentář k § 66 - str. 256
§ 67 Osvobození při poskytnutí služby do třetí země - str. 258
Komentář k § 67 - str. 258
§ 68 Osvobození ve zvláštních případech - str. 259
Komentář k § 68 - str. 261
§ 69 Osvobození poskytnutí služeb vázaných na dovoz zboží a vývoz zboží - str. 265
Komentář k § 69  - str. 265
§ 70 Osvobození přepravy osob - str. 266
Komentář k § 70 - str. 266
§ 71 Osvobození od daně při dovozu zboží - str. 267
Komentář k § 71  - str. 269
§ 71a - str. 271
Komentář k § 71a až § 71g  - str. 271
Komentář k § 71a  - str. 271
§ 71b - str. 272
Komentář k § 71b  - str. 272
§ 71c - str. 273
Komentář k § 71c - str. 274
§ 71d  - str. 274
Komentář k § 71d  - str.  275
§ 71e - str. 275
Komentář k § 71e  - str. 275
§ 71f  - str. 276
Komentář k § 71f  - str. 276
§ 71g Osvobození od daně při dovozu zboží, které je přepraveno ze třetí země, a ukončení odeslání nebo přepravy tohoto zboží je v jiném členském státě a dodání tohoto zboží do jiného členského státu je osvobozeno od daně - str. 276
Komentář k § 71g - str. 277
§ 71h Osvobození při dodání zboží provozovateli elektronického rozhraní - str. 278
Komentář k § 71h - str. 278
§ 72 Nárok na odpočet daně  - str. 278
Komentář k § 72 - str. 279
§ 73 Podmínky pro uplatnění nároku na odpočet daně - str. 281
Komentář k § 73  - str. 282
§ 74 Oprava odpočtu daně  - str. 284
Komentář k § 74  - str. 285
§ 74a Oprava odpočtu daně v případě nedobytné pohledávky - str. 287
Komentář k § 74a - str. 287
§ 75 Způsob výpočtu odpočtu daně v poměrné výši - str. 288
Komentář k § 75  - str. 289
§ 76 Způsob výpočtu nároku na odpočet daně v krácené výši - str. 291
Komentář k § 76 - str. 293
§ 77 Vyrovnání odpočtu daně - str. 297
Komentář k § 77 - str. 298
§ 78 - str. 299
Komentář k § 78 - str. 300
§ 78a - str. 301
Komentář k § 78a - str. 302
§ 78b - str. 303
Komentář k § 78b - str. 304
§ 78c  - str. 304
Komentář k § 78c  - str. 304
§ 78d - str. 305
Komentář k § 78d  - str. 305
§ 78da  - str. 306
Komentář k § 78da - str. 306
§ 78e - str. 307
Komentář k § 78e - str.  308
§ 79 - str. 308
Komentář k § 79 - str. 309
§ 79a - str. 310
Komentář k § 79a - str. 311
§ 79b - str. 312
Komentář k § 79b  - str. 312
§ 79c - str. 313
Komentář k § 79c - str. 313
§ 79d - str. 313
Komentář k § 79d - str. 314
§ 79e - str. 315
Komentář k § 79e - str. 315
§ 80 Vracení daně osobám požívajícím výsad a imunit - str. 316
Komentář k § 80  - str. 321
§ 80a Vracení daně mezinárodní organizaci se sídlem mimo tuzemsko - str. 323
Komentář k § 80a  - str. 324
§ 81 Vracení daně v rámci zahraniční pomoci - str. 325
Komentář k § 81 - str. 326
§ 82 Vracení daně plátcům v jiných členských státech - str. 327
Komentář k § 82 - str. 328
§ 82a - str. 329
Komentář k § 82a - str. 332
§ 82b - str. 333
Komentář k § 82b  - str. 335
§ 83 Vracení daně zahraničním osobám  - str. 336
Komentář k § 83 - str. 337
§ 84 Vracení daně fyzickým osobám ze třetích zemí při vývozu zboží  - str. 339
Komentář k § 84  - str. 341
§ 85 Vracení daně osobám se zdravotním postižením - str. 342
Komentář k § 85 - str. 343
§ 86 Vracení daně ozbrojeným silám cizích států - str. 345
Komentář k § 86  - str. 346
§ 86a Obecná ustanovení pro nárok na vrácení daně - str. 348
Komentář k § 86a - str. 348
§ 87 Prodej zboží za ceny bez daně - str. 348
Komentář k § 87  - str. 348
§ 88  - str. 349
Komentář k § 88 - str. 349
§ 89 Zvláštní režim pro cestovní službu  - str. 350
Komentář k § 89  - str. 353
§ 90 Zvláštní režim pro obchodníky s použitým zbožím, uměleckými díly, sběratelskými předměty a starožitnostmi - str. 360
Komentář k § 90 - str. 362
§ 91 - str. 365
Komentář k § 91 - str. 365
§ 92 Zvláštní režim pro investiční zlato - str. 366
Komentář k § 92 - str. 367
Komentář k Dílu 1 Obecná ustanovení  - str. 369
§ 92a Základní ustanovení - str. 369
Komentář k § 92a - str. 370
§ 92b Dodání zlata - str. 373
Komentář k § 92b - str. 373
§ 92c Dodání zboží uvedeného v příloze č. 5 k tomuto zákonu - str. 373
Komentář k § 92c  - str.  374
§ 92d Dodání nemovité věci - str. 374
Komentář k § 92d - str. 374
§ 92e Poskytnutí stavebních nebo montážních prací - str. 375
Komentář k § 92e - str. 375
§ 92ea Použití režimu přenesení daňové povinnosti v ostatních případech - str. 375
Komentář k § 92ea  - str. 375
§ 92f Dodání zboží nebo poskytnutí služby uvedených v příloze č. 6 k tomuto zákonu - str. 376
Komentář k § 92f - str. 376
§ 92g Mechanismus rychlé reakce - str. 376
Komentář k § 92g  - str. 376
§ 92h Předmět závazného posouzení pro použití režimu přenesení daňové povinnosti - str. 377
Komentář k § 92h - str. 377
§ 92i Žádost o závazné posouzení pro použití režimu přenesení daňové povinnosti - str. 377
 Komentář k § 92i  - str. 377
§ 93 Správa daně celními úřady - str. 378
Komentář k § 93 - str. 378
§ 93a Místní příslušnost - str. 378
Komentář k § 93a - str. 379
§ 94 Povinná registrace plátce - str. 379
Komentář k § 94 - str. 379
§ 94a Dobrovolná registrace plátce - str. 380
Komentář k § 94a - str. 380
§ 95 - str. 380
Komentář k § 95 - str. 381
§ 95a Skupinová registrace - str. 381
Komentář k § 95a  - str. 382
§ 96 Povinný registrační údaj - str. 383
Komentář k § 96 - str. 383
§ 97 Registrace identifikované osoby - str. 383
Komentář k § 97 - str. 383
§ 97a Dobrovolná registrace identifikované osoby - str. 384
Komentář k § 97a  - str. 384
§ 98 Zveřejnění údajů z registru plátců a identifikovaných osob  - str. 384
Komentář k § 98  - str. 384
§ 99 Zdaňovací období - str. 385
Komentář k § 99 - str. 385
§ 99a Změna zdaňovacího období - str. 385
Komentář k § 99a - str. 386
§ 99b Zdaňovací období v insolvenci - str. 387
Komentář k § 99b - str. 387
§ 100 Evidence pro účely daně z přidané hodnoty - str. 388
Komentář k § 100 - str. 388
§ 100a Zvláštní ustanovení o evidenci pro účely daně z přidané hodnoty - str. 389
Komentář k § 100a - str. 389
§ 100b Zvláštní ustanovení o evidenci pro účely daně z přidané hodnoty vedené provozovatelem elektronického rozhraní - str. 390
Komentář k § 100b - str. 390
§ 101 Obecná ustanovení o daňovém přiznání - str. 390
Komentář k § 101  - str. 391
§ 101a Elektronická forma podání - str. 392
Komentář k § 101a - str. 392
§ 101b Zvláštní ustanovení o podávání daňového přiznání - str. 393
Komentář k § 101b  - str. 394
§ 101c Povinnost podat kontrolní hlášení  - str. 394
Komentář k § 101c  - str. 395
§ 101d Náležitosti a způsob podání kontrolního hlášení  - str. 396
Komentář k § 101d  - str. 396
§ 101e Lhůty pro podání kontrolního hlášení - str. 397
Komentář k § 101e - str. 397
§ 101f Opravné a následné kontrolní hlášení - str. 398
Komentář k § 101f - str. 398
§ 101g Postup při nesplnění povinnosti související s kontrolním hlášením - str. 399
Komentář k § 101g - str. 400
§ 101h Následky za porušení povinnosti související s kontrolním hlášením - str. 400
Komentář k § 101h - str. 401
§ 101i Lhůta pro zánik povinnosti související s kontrolním hlášením - str. 402
Komentář k § 101i - str. 402
§ 101j Vyloučení vzniku pokuty za nepodání kontrolního hlášení - str. 403
Komentář k § 101j  - str. 403
§ 101k Prominutí pokuty za nepodání kontrolního hlášení - str. 403
Komentář k § 101k - str. 404
§ 102 Souhrnné hlášení  - str. 404
Komentář k § 102 - str. 405
§ 103 Zvláštní ustanovení o zajištění úhrady na nesplatnou nebo dosud nestanovenou daň  - str. 407
Komentář k § 103 - str. 407
§ 104 Nesprávné uvedení daně za jiné zdaňovací období - str. 408
Komentář k § 104 - str. 409
§ 105 Přeplatek skupiny - str. 411
Komentář k § 105 - str. 411
§ 105a Záloha na nadměrný odpočet - str.  411
Komentář k § 105a - str. 411
§ 106 Zrušení registrace plátce z moci úřední - str. 412
Komentář k § 106 - str. 412
§ 106a Nespolehlivý plátce - str. 413
Komentář k § 106a - str. 414
§ 106aa Nespolehlivá osoba - str. 415
Komentář k § 106aa  - str. 415
§ 106ab Společná ustanovení pro nespolehlivého plátce a nespolehlivou osobu - str. 416
Komentář k § 106ab - str.  416
§ 106b Zrušení registrace plátce na žádost - str. 417
Komentář k § 106b - str. 418
§ 106c - str. 418
Komentář k § 106c  - str. 418
§ 106d Společná ustanovení o zrušení registrace na žádost  - str. 419
Komentář k § 106d - str. 419
§ 106e Zrušení registrace skupiny - str. 419
Komentář k § 106e - str. 420
§ 106f Zánik členství člena skupiny  - str. 420
Komentář k § 106f - str. 421
§ 107 Zrušení registrace identifikované osoby z moci úřední - str. 421
Komentář k § 107  - str. 422
§ 107a Zrušení registrace identifikované osoby na žádost  - str. 422
Komentář k § 107a - str. 423
§ 108 Osoby povinné přiznat nebo zaplatit daň - str. 423
Komentář k § 108  - str. 425
§ 108a Ručení oprávněného příjemce - str. 427
Komentář k § 108a  - str. 427
§ 109 Ručení příjemce zdanitelného plnění - str. 428
Komentář k § 109 - str. 429
§ 109a Zvláštní způsob zajištění daně - str. 430
Komentář k § 109a - str. 430
§ 109aa Ručení osoby povinné k dani, která dodala zboží provozovateli elektronického rozhraní - str. 431
Komentář k § 109aa - str. 431
§ 109ab Změna odpovědnosti za úhradu daně  - str. 432
Komentář k § 109ab - str. 432
§ 109b Regulační opatření za stavu nouze, ohrožení státu a válečného stavu - str. 433
Komentář k § 109b  - str. 433
§ 109c Úvodní ustanovení - str. 434
Komentář k § 109c - str. 435
§ 109d Povolení k použití zvláštního režimu při dovozu zboží nízké hodnoty - str. 436
Komentář k § 109d  - str. 436
§ 109e Zvláštní ustanovení o evidenci pro účely daně z přidané hodnoty - str. 437
Komentář k § 109e  - str. 437
§ 109f Povinnost vybrat a zaplatit daň - str. 437
Komentář k § 109f  - str. 437
§ 110 Zvláštní doplňkové celní prohlášení - str. 438
Komentář k § 110 - str. 438
Komentář k Dílu 3 Zvláštní režim jednoho správního místa obecně - str. 439
§ 110a Úvodní ustanovení - str. 440
Komentář k § 110a - str. 441
§ 110b Vymezení základních pojmů - str. 441
Komentář k § 110b - str. 442
§ 110c Zprostředkovatel a pověřující osoba - str. 444
Komentář k § 110c - str. 444
§ 110d Zastupování - str. 445
Komentář k § 110d - str. 445
§ 110e Doručování - str. 446
Komentář k § 110e - str. 446
§ 110f Evidence pro účely zvláštního režimu jednoho správního místa - str. 446
Komentář k § 110f - str. 446
§ 110g Poslední známá daň - str. 447
Komentář k § 110g - str. 447
§ 110h Způsob placení daně - str. 447
Komentář k § 110h - str. 448
§ 110i Přeplatek - str. 448
Komentář k § 110i - str. 449
§ 110j Lhůta pro vrácení vratitelného přeplatku - str. 450
Komentář k § 110j - str. 450
§ 110k Podmínky použití režimu mimo Evropskou unii v tuzemsku  - str. 452
Komentář k § 110k - str. 452
§ 110l Podmínky použití režimu Evropské unie v tuzemsku - str. 453
Komentář k § 110l  - str. 453
§ 110m Podmínky použití dovozního režimu v tuzemsku - str. 454
Komentář k § 110m - str. 455
§ 110n Omezení použití zvláštního režimu jednoho správního místa v tuzemsku - str. 456
Komentář k § 110n - str. 457
§ 110o - str. 459
Komentář k § 110o  - str. 460
§ 110p Přihláška k registraci  - str. 462
Komentář k § 110p - str. 462
§ 110q Oznamovací povinnost osoby používající zvláštní režim jednoho správního místa - str. 464
Komentář k § 110q - str. 464
§ 110r Rozhodnutí o registraci - str. 464
Komentář k § 110r - str. 465
§ 110s Zrušení registrace na žádost - str. 466
Komentář k § 110s  - str. 466
§ 110t Zrušení registrace z moci úřední  - str. 466
Komentář k § 110t  - str. 467
§ 110u Přihláška k registraci - str. 468
Komentář k § 110u - str. 468
§ 110v Oznamovací povinnost - str. 468
Komentář k § 110v  - str. 469
§ 110w Rozhodnutí o registraci  - str. 469
Komentář k § 110w  - str. 469
§ 110x Změna registrace na žádost  - str. 470
Komentář k § 110x - str. 470
§ 110y Změna registrace z moci úřední - str. 471
Komentář k § 110y - str. 471
§ 110z Zrušení registrace na žádost  - str. 472
Komentář k § 110z  - str. 472
§ 110za Zrušení registrace z moci úřední - str. 472
Komentář k § 110za  - str. 473
§ 110zb Zdaňovací období - str. 473
Komentář k § 110zb  - str. 473
§ 110zc Daňové přiznání - str. 474
Komentář k § 110zc - str. 474
§ 110zd Dodatečné daňové přiznání - str. 474
Komentář k § 110zd - str. 475
§ 110ze Vyčíslení daně - str. 476
Komentář k § 110ze - str.  476
§ 110zf Předepsání a stanovení daně - str. 476
Komentář k § 110zf  - str. 476
§ 110zg Postoupení daňového přiznání a platby - str. 476
Komentář k § 110zg - str. 476
§ 110zh Platba bez dostatečného označení  - str. 477
Komentář k § 110zh - str. 477
§ 110zi Základní ustanovení - str. 477
Komentář k § 110zi - str. 477
§ 110zj Postup k odstranění pochybností - str. 478
Komentář k § 110zj - str. 479
§ 110zk Předepsání daně  - str. 480
Komentář k § 110zk - str. 481
§ 110zl Samovyměření a samodoměření daně  - str. 481
Komentář k § 110zl - str. 481
§ 110zmOprava základu daně a výše daně - str. 482
Komentář k § 110zm  - str. 482
§ 110zn Zvláštní ustanovení o doměření daně z moci úřední - str. 483
Komentář k § 110zn - str. 483
§ 110zo Výzva k podání dodatečného daňového přiznání  - str. 483
Komentář k § 110zo - str. 483
§ 110zp Podání dodatečného daňového přiznání správci daně státu spotřeby  - str. 483
Komentář k § 110zp  - str. 484
§ 110zq Pořadí úhrady daně - str. 484
Komentář k § 110zq - str. 484
§ 110zr Placení daně státu spotřeby - str. 485
Komentář k § 110zr - str. 485
§ 110zs Příslušenství daně - str. 485
Komentář k § 110zs - str. 485
§ 110zt Vymáhání daně - str. 486
Komentář k § 110zt - str. 487
§ 110zu Insolvenční řízení - str. 487
Komentář k § 110zu - str. 487
§ 110zv Postup po zrušení registrace v dovozním režimu nebo vynětí pověřující osoby z registrace zprostředkovatele - str. 488
Komentář k § 110zv - str. 488
§ 110zwOprava daně po zrušení registrace ve zvláštním režimu jednoho správního místa  - str. 488
Komentář k § 110zw  - str. 488
§ 110zx Placení daně nezaplacené zprostředkovatelem - str. 489
Komentář k § 110zx - str. 489
§ 110zy Zvláštní ustanovení o daňových povinnostech zprostředkovatele - str. 489
Komentář k § 110zy - str. 490
Část druhá Přechodná, zrušovací a závěrečná ustanovení - str. 490
§ 111 Přechodná ustanovení  - str. 490
Komentář k § 111 - str. 492
§ 112 Zrušovací ustanovení - str. 496
Komentář k § 112 - str. 497
§ 113 Účinnost - str. 497
Komentář k § 113  - str. 497
Vybraná přechodná a závěrečná ustanovení z novel - str. 498
Komentář k čl. II zákona č. 302/2008 Sb. - str. 499
Komentář k čl. II zákona č. 87/2009 Sb. - str. 500
Komentář k čl. VIII zákona č. 362/2009 Sb. - str. 501
Komentář k čl. II zákona č. 489/2009 Sb.  - str. 503
Komentář k čl. II zákona č. 120/2010 Sb.  - str. 504
Komentář k čl. II zákona č. 47/2011 Sb. - str. 505
Komentář k čl. II zákona č. 370/2011 Sb. 
(včetně změn provedených zákonem č. 500/2012 Sb.) - str. 507
Komentář k čl. II zákona č. 370/2011 Sb. k období od 1. 1. 2012 - str. 508
Komentář k čl. IV zákona č. 500/2012 Sb. - str. 510
Komentář k čl. II zákona č. 502/2012 Sb.  - str. 513
Komentář k čl. X zákonného opatření Senátu č. 344/2013 Sb.  - str. 516
Komentář k čl. II zákona č. 196/2014 Sb. - str. 517
Komentář k čl. II zákona č. 262/2014 Sb. - str. 518
Komentář k čl. II zákona č. 360/2014 Sb.  - str. 518
Komentář k čl. III zákona č. 113/2016 Sb. - str. 519
Komentář k čl. XXXIV zákona č. 243/2016 Sb. - str. 520
Komentář k čl. VI zákona č. 80/2019 Sb. - str. 526
Komentář k čl. IV. zákona č. 256/2019 Sb. - str. 529
Komentář k čl. VI. zákona č. 283/2020 Sb. - str. 530
Komentář k čl. IX. zákona č. 299/2020 Sb. - str. 530
Komentář k čl. V zákona č. 343/2020 Sb.  - str. 531
Komentář k účinnosti zákona č. 343/2020 Sb., část šestá čl. IX - str. 532
Komentář k čl. XXXIV zákona č. 609/2020 Sb. - str. 533
Komentář k čl. II zákona č. 355/2021 Sb. - str. 534
Komentář k čl. III zákona č. 355/2021 Sb. - str. 536
Komentář k čl. IV zákona č. 355/2021 Sb. - str. 536
Poznámky k zákonu č. 235/2004 Sb.  - str. 537
Účinnosti - str. 540
Příloha č. 1 k zákonu č. 235/2004 Sb. 
Seznam plnění, při jejichž provádění se subjekty, které vykonávají veřejnou správu, považují za osoby povinné k dani - str. 542
Komentář k příloze č. 1 - str. 542
Příloha č. 2 k zákonu č. 235/2004 Sb. - str. 543
Seznam služeb podléhajících první snížené sazbě daně - str. 543
Komentář k příloze č. 2 - str. 544
Příloha č. 2a k zákonu č. 235/2004 Sb.  - str. 546
Seznam služeb podléhajících druhé snížené sazbě daně - str. 546
Komentář k příloze č. 2a - str. 547
Příloha č. 3 k zákonu č. 235/2004 Sb. - str. 551
Seznam zboží podléhajícího první snížené sazbě daně - str. 551
Komentář k příloze č. 3 - str. 553
Příloha č. 3a k zákonu č. 235/2004 Sb. - str. 555
 Seznam zboží podléhajícího druhé snížené sazbě daně - str. 555
Komentář k příloze č. 3a - str. 556
Příloha č. 4 k zákonu č. 235/2004 Sb. - str. 558
Umělecká díla, sběratelské předměty a starožitnosti - str. 558
Komentář k příloze č. 4 - str. 558
Příloha č. 5 k zákonu č. 235/2004 Sb. - str. 559
Seznam zboží, u kterého se při dodání použije režim přenesení daňové povinnosti - str. 559
Komentář k příloze č. 5 - str. 560
Příloha č. 6 k zákonu č. 235/2004 Sb. - str. 561
Seznam dodání zboží nebo poskytnutí služeb, při nichž se použije režim přenesení daňové povinnosti, stanoví-li tak vláda nařízením - str. 561
Komentář k příloze č. 6 - str. 561
Vyhláška č. 457/2020 Sb.  - str. 569
Komentář k vyhlášce č. 457/2020 Sb. - str. 569
§ 1 Předmět úpravy  - str. 570
Komentář k § 1 - str. 570
§ 2 Vzory formulářových podání - str. 570
Komentář k § 2 - str. 571
§ 3 Formulářové podání podané elektronicky - str. 571
Komentář k § 3 - str. 571
§ 4 Formát formulářového podání  - str. 571
Komentář k § 4 - str. 571
§ 5 Společná ustanovení - str. 571
Komentář k § 5 - str. 572
§ 6 Přechodná ustanovení  - str. 572
Komentář k § 6 - str. 572
§ 7 Účinnost - str. 572
Komentář k § 7  - str. 572
Příloha č. 1 k vyhlášce č. 457/2020 Sb. - str. 573
Komentář k příloze č. 1 - str. 579
Příloha č. 2 k vyhlášce č. 457/2020 Sb. - str. 580
Komentář k příloze č. 2  - str. 583
Příloha č. 3 k vyhlášce č. 457/2020 Sb. - str. 584
Komentář k příloze č. 3  - str. 586
Příloha č. 4 k vyhlášce č. 457/2020 Sb. - str. 587
Komentář k příloze č. 4  - str. 589
Příloha č. 5 k vyhlášce č. 457/2020 Sb. - str. 590
Komentář k příloze č. 5 - str. 597
Příloha č. 6 k vyhlášce č. 457/2020 Sb. - str. 598
Komentář k příloze č. 6  - str. 601
Příloha č. 7 k vyhlášce č. 457/2020 Sb. - str. 602
Komentář k příloze č. 7  - str. 606
Příloha č. 8 k vyhlášce č. 457/2020 Sb. - str. 607
Komentář k příloze č. 8 - str. 609
Příloha č. 9 k vyhlášce č. 457/2020 Sb. - str. 610
Komentář k příloze č. 9 - str.  611
Příloha č. 10 k vyhlášce č. 457/2020 Sb. - str. 612
Komentář k příloze č. 10 - str. 614
Vybrané informace, stanoviska a sdělení Ministerstva financí k uplatňování DPH k 1. 10. 2021 - str. 615
1. Kontrolní hlášení DPH - str. 615
Časté dotazy a odpovědi - str. 615
Pokyny k vyplnění kontrolního hlášení DPH - str. 641
2. Oprava výše daně u pohledávek za dlužníky - str.  672
Informace GFŘ k opravě základu daně dle § 46 a násl. a opravě odpočtu daně podle § 74a ZDPH u nedobytných pohledávek - str. 672
3. Nárok na odpočet  - str. 693
Informace 
Změny v pravidlech pro uplatňování nároku na odpočet daně od 1. 4. 2011 - str. 693
4. Režim přenesení daňové povinnosti - str. 706
Informace 
Režim přenesení daňové povinnosti  § 92a – § 92e od 1. 4. 2011 - str. 706
Nejčastější dotazy k aplikaci § 92f zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů – režim přenesení daňové povinnosti při dodání zboží nebo poskytnutí služby uvedených v příloze č. 6 - str. 709
Dotaz k použití režimu přenesení daňové povinnosti – dílo zahrnující vícero prací - str. 716
Nejčastější dotazy 
– Režim přenesení daňové povinnosti ve stavebnictví a zálohy . . . . . . . . . . . . . . . . 718
5. Ručení příjemce plnění za daň neuhrazenou poskytovatelem plnění - str. 724
Informace GFŘ k institutu ručení podle ust. § 109 a § 109a zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění po novele zákona od 1. 4. 2011 (dále jen „ZDPH“) - str. 724
Informace GFŘ k ručení za nezaplacenou daň dle ustanovení § 109 odst. 2 písm. c) zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané 
hodnoty, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o DPH“), v některých specifických případech provádění platebních transakcí  - str. 729
6. DPH u zdravotnických služeb a u zdravotnických prostředků  - str. 734
Informace GFŘ k uplatnění daně z přidané hodnoty ve zdravotnictví od 1. 4. 2012 - str. 734
Uplatnění DPH u zdravotních služeb podléhajících cenové regulaci - str. 740
Dodatek č. 1 k Informaci k uplatnění daně z přidané hodnoty ve zdravotnictví - str. 741
7. DPH a pravidla fakturace, daňové doklady - str. 744
Informace GFŘ k pravidlům fakturace ve vztahu k implementaci Směrnice EU/45/2010 do zákona o DPH - str. 744
Generální finanční ředitelství 
Nejčastější dotazy k pravidlům fakturace . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .760
8. Nespolehlivý plátce, ručení za neuhrazenou daň - str. 765
Informace GFŘ k aplikaci institutu nespolehlivé osoby a související problematiky podle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů - str. 765
9. Účty a ručení za nezaplacenou DPH - str. 772
Informace GFŘ k povinnosti plátců DPH oznámit správci daně čísla účtů poskytovatele platebních služeb - str. 772
Ručení za nezaplacenou DPH a bankovní účty - str. 774
10. Sazby DPH - str. 775
Informace GFŘ ke změnám sazeb DPH od 1. 1. 2021 - str. 775
Informace GFŘ ke změnám sazeb DPH od 1. 5. 2020 - str. 777
Informace GFŘ k uplatňování sazeb DPH a chladu od 1. 1. 2020 - str. 782
Seznam sazeb ČS EU použitelných pro elektronicky poskytované služby (včetně tzv. e-knih) a povinnost vystavovat daňový doklad - str. 785
11. Pojišťovací činnosti - str. 787
Uplatnění DPH u asistenčních služeb v rámci pojišťovacích činností - str. 787
Informace GFŘ k uplatnění DPH u pojišťovacích činností - str. 789
12. Režim jednoho správního místa OSS  - str. 796
One Stop Shop (OSS) - str. 796
Zvláštní režim jednoho správního místa - str. 796
13. DPH u dodání a nájmu vybraných nemovitých věcí - str. 798
Informace GFŘ k uplatňování zákona o DPH u nemovitých věcí po 1. 1. 2016 - str. 798
Odpovědi na dotazy týkající se aplikace „Informace GFŘ k uplatňování zákona o DPH u nemovitých věcí po 1. 1. 2016“ - str. 825
Informace GFŘ k uplatňování DPH u nájmu nemovitých věcí od 1. 1. 2021 - str. 837
14. Dovoz a vývoz zboží - str. 843
Informace GFŘ o uplatňování zákona o DPH u služeb přímo vázaných na dovoz zboží a vývoz zboží - str. 843
Uplatňování DPH ve vybraných případech služeb (zejména přepravy) přímo vázaných na dovoz zboží a vývoz zboží - str. 846
15. Elektronické obchodování - str. 861
Informace k novele zákona o DPH v oblasti elektronického obchodování (e-commerce) s plánovanou účinností od 1. 10. 2021 - str. 861
16. Různé - str. 865
Informace k daňovým dopadům vystoupení Velké Británie z EU (BREXIT) - str. 865
Informace k vracení daně z přidané hodnoty osobám povinným k dani usazeným ve Spojeném království Velké Británie a Severního Irska po konci přechodného období - str. 866
Výpočet DPH a zaokrouhlování od 1. 10. 2019 - str. 869
Informace pro osoby povinné k dani neusazené v tuzemsku (registrace k DPH a ostatní vybrané daňové povinnosti) - str. 870
Dodatek č. 1 k Informaci k problematice registrace k dani z přidané hodnoty - str. 883
Informace GFŘ k elektronickému podání identifikovaných osob v oblasti daně z přidané hodnoty od 1. 1. 2021 - str. 885
Informace GFŘ k uplatňování DPH u poukazů - str. 886
Informace GFŘ k uplatňování nároku na odpočet DPH při výrobě elektřiny ve fotovoltaických elektrárnách - str. 902
Uplatňování § 101a zákona č. 235/2004 Sb., o DPH, ve znění p. p. (dále jen „zákon o DPH“) a Hlášení o dodání a pořízení nových dopravních prostředků uvnitř území Evropské unie dle ust. § 19 zákona o DPH - str. 909
Informace k novele zákona o DPH s plánovanou účinností od 1. 1. 2020- str. 910

Další nabídka k tématu

Zákon o dani z přidané hodnoty - Praktický komentář

Zákon o dani z přidané hodnoty - Praktický komentář

Petr Vondraš, Igor Pantůček - Wolters Kluwer ČR, a.s.

Praktický komentář k zákonu č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, výkladově rozvádí jednotlivá ustanovení zákona v kontextu bohatých poradenských zkušeností autorů, judikatury a informací Finanční správy. Obsahuje také řadu příkladů, na nichž jsou ustanovení zákona prakticky ... pokračování

Cena: 1 315 KčKOUPIT

Daň z přidané hodnoty 2024

Daň z přidané hodnoty 2024

Zdeněk Kuneš - Wolters Kluwer ČR, a.s.

Jedenácté vydání této publikace obsahuje novelizovaná ustanovení zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, k 1. lednu 2024 a s tím související nové a upřesněné výklady tohoto zákona. Výklad všech ustanovení zákona o DPH je doplněn o množství příkladů z praxe. Publikaci tak ... pokračování

Cena: 919 KčKOUPIT

Abeceda DPH 2024

Abeceda DPH 2024

Ing. Zdeněk Kuneš, Bc. Zdeněk Vondrák, DiS. - Anag, spol. s r. o.

Publikace, kterou lze použít jako průvodce pro začínající podnikatele nebo podnikatele, jež dosud neměli povinnost registrovat se k dani z přidané hodnoty, sleduje jednotlivé kroky podnikatele při zahájení jeho podnikatelských aktivit a postup v případě splnění podmínky podle zákona ... pokračování

Cena: 889 KčKOUPIT

Daňové zákony 2024

Daňové zákony 2024

Sagit, a. s.

Soubor všech českých daňových zákonů, do kterých jsou promítnuty všechny změny k 1. 1. 2024 – daně z příjmů, DPH, daňový řád, daň silniční, daň z nemovitých věcí a další. Publikace obsahuje celkem 10 zákonů v úplném znění s tučně vyznačenými změnami. V této publikaci jsou obsaženy ... pokračování

Cena: 159 KčKOUPIT

ÚZ č. 1565 - Daň z přidané hodnoty, 2024

ÚZ č. 1565 - Daň z přidané hodnoty, 2024

Sagit, a. s.

Publikace obsahuje nové znění zákona o dani z přidaného hodnoty, který byl k 1. 1. 2024 několikrát změněn, zejména vládním konsolidačním balíčkem. Publikace dále obsahuje aktuální text směrnice Rady EU o společném systému daně z přidané hodnoty a další evropské i tuzemské předpisy; ... pokračování

Cena: 187 KčKOUPIT

Uplatňování DPH u zvláštních režimů a specifických postupů

Uplatňování DPH u zvláštních režimů a specifických postupů

Zdeněk Kuneš, Pavla Polanská - GRADA Publishing, a. s.

Kniha je určena pro všechny plátce, kteří při uplatňování DPH nepostupují podle běžného režimu, ale používají pro uplatnění DPH zvláštní režimy. Jsou to např. obchodníci s použitým zbožím, uměleckými díly, sběratelskými předměty a starožitnostmi nebo poskytovatelé stavebních nebo ... pokračování

Cena: 149 KčKOUPIT

Zákon o dani z přidané hodnoty. Komentář

Zákon o dani z přidané hodnoty. Komentář

Monika Novotná, Václav Olšanský - C. H. Beck

Komentář k zákonu o dani z přidané hodnoty podává podrobný výklad ustanovení zákona s doplněním o ustálenou judikaturu Nejvyššího správního soudu a Soudního dvora EU. Autoři se zabývají aktuálními problémy souvisejícími s jednotlivými instituty zákona a jejich aplikací v praxi, s ... pokračování

Cena: 1 990 KčKOUPIT

DPH v tuzemsku zaměřeno na nemovité věci a výstavbu, 2. vydání

DPH v tuzemsku zaměřeno na nemovité věci a výstavbu, 2. vydání

Ing. Zdeněk Kuneš - Anag, spol. s r. o.

Publikace se zabývá uplatněním daně z přidané hodnoty u nemovitých věcí podle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů. Všechna ustanovení tohoto zákona jsou vysvětlena a ... pokračování

Cena: 369 KčKOUPIT

DPH s účetními příklady pro příspěvkové organizace

DPH s účetními příklady pro příspěvkové organizace

Lydie Musilová, Milan Lang - Nakladatelství PARIS

Tato publikace je zaměřena na ucelený výklad pravidel a postupů při aplikaci zákona o DPH podle právního stavu platného k 1.1.2020 u příspěvkových organizaci, a to zejména škol a školských zařízení, příspěvkových organizací poskytujících sociální, zdravotní, kulturní a sportovní ... pokračování

Cena: 480 KčKOUPIT

ZPRAVODAJSTVÍ

Zpravodajství vás každý týden seznámí s novými právními předpisy a publikacemi z vašeho oboru.
Přihlaste se k bezplatnému odběru.

Provozovatel

Nakladatelství Sagit, a. s.
Horní 457/1, 700 30 Ostrava-Hrabůvka
Společnost je zapsaná v obchodním
rejstříku vedeném KS v Ostravě,
oddíl B, vložka 3086.
IČ: 277 76 981
DIČ: CZ27776981

Telefony


Zásilkový obchod: 558 944 614
Předplatné ÚZ: 558 944 615
Software: 558 944 629
Knihkupci: 558 944 621
Inzerce: 558 944 634

E-maily


Zásilkový obchod: obchod@sagit.cz
Předplatné ÚZ: predplatne@sagit.cz
Software: software@sagit.cz
Knihkupci: knihkupci@sagit.cz
Inzerce: inzerce@sagit.cz

© 1996–2024 Nakladatelství Sagit, a. s. Všechna práva vyhrazena.