Váš nákupní košík:  prázdný Přihlášení obchod@sagit.cz

Navigace:  Úvod  »  E-shop  »  Knihy

Daň z přidané hodnoty 2024

Daň z přidané hodnoty 2024

Jedenácté vydání této publikace obsahuje novelizovaná ustanovení zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, k 1. lednu 2024 a s tím související nové a upřesněné výklady tohoto zákona. Výklad všech ustanovení zákona o DPH je doplněn o množství příkladů z praxe.

Publikaci tak využijí všichni, kteří se při své práci s DPH setkávají a potřebují této problematice porozumět.

Kniha obsahuje mimo jiné vysvětlení změn zákona o DPH, ke kterým došlo úpravami stavebního, insolvenčního a energetického zákona. Uvádí také změny v souvislosti s přijetím konsolidačního balíčku, zejména změny sazeb daně a související změny např. u stavebních prací, stravovací služby, nápojů nebo pozemní hromadné dopravy. Nechybí ani výklad k nově zavedenému osvobození od daně s nárokem na odpočet daně při dodání knihy a půjčování knihy.

Na příkladech i v textu komentáře jsou vysvětleny dopady omezení odpočtu daně u vybraného osobního automobilu, který je dlouhodobým majetkem plátce, což je rovněž změna vyvolaná konsolidačním balíčkem.

Nově je také zákonem o DPH uložena povinnost vést evidenci přeshraničních plateb. V publikaci je upřesněno, kterých plátců se tato problematika týká a jaké povinnosti z toho vyplývají.

Právní stav publikace je k 1. 1. 2024

Autor Zdeněk Kuneš je odborník se specializací na daň z přidané hodnoty. Pracoval na Ministerstvu financí na legislativě DPH. Je spoluautorem zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty. V současné době se věnuje metodické, přednáškové a publikační činnosti. Pracuje pro společnost KODAP, s. r. o., Liberec.

autor: Zdeněk Kuneš; vydal: Wolters Kluwer ČR, a.s., podle stavu k 18. 4. 2024, 406 stran
ISBN: 978-80-7676-923-6

Cena: 919 Kč
osvobozeno od DPH

KOUPIT

Obsah publikace

Seznam zkratek použitých v publikaci -str. VII
Předmluva - str. IX
Zákon o dani z přidané hodnoty
Část první Základní ustanovení (§ 1 až 110zzj) - str. 1
Hlava I Obecná ustanovení (§ 1 až 4b) - str. 1
Hlava II Uplatňování daně (§ 5 až 87) - str. 19
Díl 1 Daňové subjekty (§ 5 až 6l) - str. 19
Díl 2 Místo plnění (§ 7 až 12) - str. 36
Oddíl 1 Stanovení místa plnění při dodání zboží (§ 7 až 8a) - str. 36
Oddíl 2 Stanovení místa plnění při poskytnutí služby (§ 9 až 10k) - str. 42
Oddíl 3 Stanovení místa plnění při pořízení zboží z jiného členského státu (§ 11) - str. 64
Oddíl 4 Stanovení místa plnění při dovozu zboží (§ 12) - str. 67
Díl 3 Vymezení plnění (§ 13 až 20) - str. 69
Díl 4 Uskutečnění plnění a vznik povinnosti daň přiznat nebo zaplatit (§ 20a až 25) - str. 95
Díl 5 Daňové doklady (§ 26 až 35a) - str. 110
Oddíl 1 Obecná ustanovení o daňových dokladech (§ 26) - str. 110
Oddíl 2 Vystavování daňových dokladů (§ 27 až 28) - str. 111
Oddíl 3 Náležitosti daňových dokladů (§ 29 až 29a) - str. 115
Oddíl 4 Zjednodušený daňový doklad (§ 30 až 30a) - str. 117
Oddíl 5 Zvláštní daňové doklady (§ 31 až 32a) - str. 118
Oddíl 6 Daňové doklady při dovozu a vývozu zboží (§ 33 až 33a) - str. 122
Oddíl 7 Zajištění věrohodnosti původu, neporušenosti obsahu a čitelnosti daňových dokladů (§ 34) - str. 123
Oddíl 8 Uchovávání daňových dokladů (§ 35 až 35a) - str. 125
Díl 6 Základ daně a výpočet daně, oprava základu daně a oprava výše daně (§ 36 až 46g) - str. 126
Oddíl 1 Základ daně a výpočet daně (§ 36 až 41) - str. 126
Oddíl 2 Oprava základu daně a oprava výše daně (§ 42 až 45) - str. 141
Oddíl 3 Oprava základu daně v případě nedobytné pohledávky (§ 46 až 46g) - str. 153
Díl 7 Sazby daně (§ 47 až 50) - str. 163
Díl 8 Osvobození od daně bez nároku na odpočet daně (§ 51 až 62) - str. 176
Díl 9 Osvobození od daně s nárokem na odpočet daně (§ 63 až 71k) - str. 197
Díl 10 Odpočet daně (§ 72 až 79e) - str. 220
Díl 11 Vracení daně (§ 80 až 86a) - str. 254
Díl 12 Prodej zboží za ceny bez daně z přidané hodnoty (§ 87) - str. 271
Hlava III Zvláštní režimy (§ 88 až 92) - str. 272
Hlava IV Režim přenesení daňové povinnosti (§ 92a až 92i) - str. 287
Díl 1 Obecná ustanovení (§ 92a) - str. 287
Díl 2 Trvalé použití režimu přenesení daňové povinnosti (§ 92b až 92ea) - str. 291
Díl 3 Dočasné použití režimu přenesení daňové povinnosti (§ 92f až 92g) - str. 298
Díl 4 Závazné posouzení (§ 92h až 92i) - str. 299
Hlava V Správa daně v tuzemsku (§ 93 až 110zzj) - str. 300
Díl 1 Obecná ustanovení o správě daně (§ 93 až 109b) - str. 300
Díl 2 Zvláštní režim při dovozu zboží nízké hodnoty (§ 109c až 110) - str. 343
Díl 3 Zvláštní režim jednoho správního místa (§ 110a až 110zy) - str. 346
Oddíl 1 Základní ustanovení (§ 110a až 110c) - str. 346
Oddíl 2 Obecná ustanovení o správě daně ve zvláštním režimu jednoho správního místa v tuzemsku (§ 110d až 110j) - str. 349
Oddíl 3 Zvláštní ustanovení o správě daně ve zvláštním režimu jednoho správního místa v tuzemsku jako státě identifikace (§ 110k až 110zh) - str. 353
Pododdíl 1 Podmínky použití jednotlivých režimů (§ 110k až 110n) - str. 353
Pododdíl 2 Podání (§ 110o) - str. 358
Pododdíl 3 Registrace osoby uskutečňující vybraná plnění (§ 110p až 110t) - str. 359
Pododdíl 4 Registrace zprostředkovatele (§ 110u až 110za) - str. 363
Pododdíl 5 Daňové přiznání a placení daně (§ 110zb až 110zh) - str. 366
Oddíl 4 Zvláštní ustanovení o správě daně ve zvláštním režimu jednoho správního místa v tuzemsku jako státě spotřeby (§ 110zi až 110zu) - str. 369
Oddíl 5 Zvláštní ustanovení o správě daně po zrušení registrace ve zvláštním režimu jednoho správního místa (§ 110zv až 110zy) . - str. 374
Díl 4 Evidence o přeshraničních platbách a jejich příjemcích (§ 110zz až 110zzj) - str. 375
Část druhá Přechodná, zrušovací a závěrečná ustanovení (§ 111 až 113) - str. 382
Vybraná přechodná ustanovení z novel - str. 384
Přílohy k zákonu č. 235/2004 Sb. - str. 387
Příloha č. 1 Seznam plnění, při jejichž provádění se subjekty, které vykonávají veřejnou správu, považují za osoby povinné k dani - str. 387
Příloha č. 2 Seznam služeb podléhajících snížené sazbě daně - str. 387
Příloha č. 3 Seznam zboží podléhajícího snížené sazbě daně - str. 390
Příloha č. 4 Umělecká díla, sběratelské předměty a starožitnosti - str. 393
Příloha č. 5 Seznam zboží, u kterého se při dodání použije režim přenesení daňové povinnosti - str. 393
Příloha č. 6 Seznam dodání zboží nebo poskytnutí služeb, při nichž se použije režim přenesení daňové povinnosti, stanoví-li tak vláda nařízením - str. 394
Poznámky pod čarou k zákonu č. 235/2004 Sb. - str. 395

Další nabídka k tématu

Zákon o dani z přidané hodnoty - Praktický komentář

Zákon o dani z přidané hodnoty - Praktický komentář

Petr Vondraš, Igor Pantůček - Wolters Kluwer ČR, a.s.

Praktický komentář k zákonu č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, výkladově rozvádí jednotlivá ustanovení zákona v kontextu bohatých poradenských zkušeností autorů, judikatury a informací Finanční správy. Obsahuje také řadu příkladů, na nichž jsou ustanovení zákona prakticky ... pokračování

Cena: 1 315 KčKOUPIT

Abeceda DPH 2024

Abeceda DPH 2024

Ing. Zdeněk Kuneš, Bc. Zdeněk Vondrák, DiS. - Anag, spol. s r. o.

Publikace, kterou lze použít jako průvodce pro začínající podnikatele nebo podnikatele, jež dosud neměli povinnost registrovat se k dani z přidané hodnoty, sleduje jednotlivé kroky podnikatele při zahájení jeho podnikatelských aktivit a postup v případě splnění podmínky podle zákona ... pokračování

Cena: 889 KčKOUPIT

Daňové zákony 2024

Daňové zákony 2024

Sagit, a. s.

Soubor všech českých daňových zákonů, do kterých jsou promítnuty všechny změny k 1. 1. 2024 – daně z příjmů, DPH, daňový řád, daň silniční, daň z nemovitých věcí a další. Publikace obsahuje celkem 10 zákonů v úplném znění s tučně vyznačenými změnami. V této publikaci jsou obsaženy ... pokračování

Cena: 159 KčKOUPIT

ÚZ č. 1565 - Daň z přidané hodnoty, 2024

ÚZ č. 1565 - Daň z přidané hodnoty, 2024

Sagit, a. s.

Publikace obsahuje nové znění zákona o dani z přidaného hodnoty, který byl k 1. 1. 2024 několikrát změněn, zejména vládním konsolidačním balíčkem. Publikace dále obsahuje aktuální text směrnice Rady EU o společném systému daně z přidané hodnoty a další evropské i tuzemské předpisy; ... pokračování

Cena: 187 KčKOUPIT

Daň z přidané hodnoty s komentářem 2022

Daň z přidané hodnoty s komentářem 2022

Ing. Václav Benda, Ing. Ladislav Pitner - Anag, spol. s r. o.

V tomto 14. aktualizovaném vydání komentáře k zákonu o DPH jsou promítnuty všechny změny zákona o DPH provedené v roce 2021 a vyznačeny ty, které jsou účinné od 1. 10. 2021. Předkládaný komentář je zcela v souladu s aktuálními výklady Generálního finančního ředitelství a obsahuje ... pokračování

Cena: 849 KčKOUPIT

Uplatňování DPH u zvláštních režimů a specifických postupů

Uplatňování DPH u zvláštních režimů a specifických postupů

Zdeněk Kuneš, Pavla Polanská - GRADA Publishing, a. s.

Kniha je určena pro všechny plátce, kteří při uplatňování DPH nepostupují podle běžného režimu, ale používají pro uplatnění DPH zvláštní režimy. Jsou to např. obchodníci s použitým zbožím, uměleckými díly, sběratelskými předměty a starožitnostmi nebo poskytovatelé stavebních nebo ... pokračování

Cena: 149 KčKOUPIT

Zákon o dani z přidané hodnoty. Komentář

Zákon o dani z přidané hodnoty. Komentář

Monika Novotná, Václav Olšanský - C. H. Beck

Komentář k zákonu o dani z přidané hodnoty podává podrobný výklad ustanovení zákona s doplněním o ustálenou judikaturu Nejvyššího správního soudu a Soudního dvora EU. Autoři se zabývají aktuálními problémy souvisejícími s jednotlivými instituty zákona a jejich aplikací v praxi, s ... pokračování

Cena: 1 990 KčKOUPIT

DPH v tuzemsku zaměřeno na nemovité věci a výstavbu, 2. vydání

DPH v tuzemsku zaměřeno na nemovité věci a výstavbu, 2. vydání

Ing. Zdeněk Kuneš - Anag, spol. s r. o.

Publikace se zabývá uplatněním daně z přidané hodnoty u nemovitých věcí podle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů. Všechna ustanovení tohoto zákona jsou vysvětlena a ... pokračování

Cena: 369 KčKOUPIT

DPH s účetními příklady pro příspěvkové organizace

DPH s účetními příklady pro příspěvkové organizace

Lydie Musilová, Milan Lang - Nakladatelství PARIS

Tato publikace je zaměřena na ucelený výklad pravidel a postupů při aplikaci zákona o DPH podle právního stavu platného k 1.1.2020 u příspěvkových organizaci, a to zejména škol a školských zařízení, příspěvkových organizací poskytujících sociální, zdravotní, kulturní a sportovní ... pokračování

Cena: 480 KčKOUPIT

ZPRAVODAJSTVÍ

Zpravodajství vás každý týden seznámí s novými právními předpisy a publikacemi z vašeho oboru.
Přihlaste se k bezplatnému odběru.

Provozovatel

Nakladatelství Sagit, a. s.
Horní 457/1, 700 30 Ostrava-Hrabůvka
Společnost je zapsaná v obchodním
rejstříku vedeném KS v Ostravě,
oddíl B, vložka 3086.
IČ: 277 76 981
DIČ: CZ27776981

Telefony


Zásilkový obchod: 558 944 614
Předplatné ÚZ: 558 944 615
Software: 558 944 629
Knihkupci: 558 944 621
Inzerce: 558 944 634

E-maily


Zásilkový obchod: obchod@sagit.cz
Předplatné ÚZ: predplatne@sagit.cz
Software: software@sagit.cz
Knihkupci: knihkupci@sagit.cz
Inzerce: inzerce@sagit.cz

© 1996–2024 Nakladatelství Sagit, a. s. Všechna práva vyhrazena.