Váš nákupní košík:  prázdný Přihlášení obchod@sagit.cz

Navigace:  Úvod  »  E-shop  »  Knihy

Autorské právo a práva související, 3. vydání

Autorské právo a práva související, 3. vydání

Soubornou vysokoškolskou učebnici autorského práva a práv souvisejících sestavil kolektiv renomovaných odborníků z vysokých škol i aplikační praxe. Autoři předkládají systematický výklad jednotlivých institutů autorského práva a práva závazkového, jež nabývají stále více na důležitosti především z důvodu rozvoje technologie kopírování a digitálního prostředí.

Třetí vydání reaguje na vývoj unijní úpravy představovaný tzv. směrnicí o autorském právu a právech s ním souvisejících na jednotném digitálním trhu, která byla implementována do českého právního řádu hutnou novelou č. 429/2022 Sb.

Novinkou tohoto vydání je popis vztahu umělé inteligence k autorskému právu, výklad smlouvy o poskytování digitálního obsahu, výklad práv nakladatelů a práv vydavatelů tiskových publikací.

Učebnice obsahuje poutavý výklad dějin autorského práva a práv souvisejících v českých zemích i ve světě, výklad pojmu autorského práva a jeho jednotlivých institutů – autorského díla a jeho druhů, osobnostních a majetkových práv autora i licenčních smluv, a podrobné pojednání o všech způsobech ochrany autorského práva – občanskoprávní, správněprávní i trestněprávní.

Zvláštní pozornost věnují autoři výzvám, které autorskému právu přináší internet, a zabývají se také právy výkonných umělců, výrobců, vysílatelů a nakladatelů či právy k počítačovým programům a databázím a problematikou kolektivní správy. Výklad je doplněn praktickými příklady.

autoři: Jiří Srstka, Jan Barták, Tomáš Dobřichovaký, Pavel Koukal, Rudolf Leška, Pavel Mates, Petr Prchal,; vydal: Nakladatelství Leges, s. r. o., podle stavu k 19. 3. 2024, 510 stran
ISBN: 978-80-7502-685-9

Cena: 760 Kč
osvobozeno od DPH

KOUPIT

Obsah publikace

Seznam použitých zkratek - str. 7
Autoři jednotlivých kapitol - str. 9
Úvodem - str. 11
1. kapitola Stručné dějiny autorského práva a práv souvisejících v českých zemích a ve světě - str. 13
2. kapitola Autorské právo a práva související jako součást práv k duševnímu vlastnictví- str. 35
3. kapitola Autorský zákon – předmět úpravy - str. 55
4. kapitola Autor a jeho dílo - str. 69
5. kapitola Osobnostní práva autora - str. 87
6. kapitola Majetková práva autora - str. 97
7. kapitola Doba trvání majetkových práv autora - str. 119
8. kapitola Výjimky a omezení práva autorského, náhradní odměny - str. 127
9. kapitola Licenční smlouvy - str. 163
10. kapitola Závazky ze smluv o poskytování digitálního obsahu nebo služeb digitálního obsahu - str. 187
11. kapitola Zaměstnanecké dílo, kolektivní dílo, dílo vytvořené na objednávku a školní dílo .- str. 203
12. kapitola Audiovizuální díla a díla audiovizuálně užitá - str. 217
13. kapitola Práva k počítačovým programům a databázím - str. 225
14. kapitola Autorské právo a Internet - str. 259
15. kapitola Ochrana a vymáhání práva autorského a práv souvisejících prostředky práva občanského - str. 303
16. kapitola Práva výkonných umělců - str. 313
17. kapitola Práva výrobců a vysílatelů - str. 335
18. kapitola Práva nakladatelů - str. 345
19. kapitola Práva vydavatelů tiskových publikací k jejich užití online - str. 349
20. kapitola Kolektivní správa práv autorských a práv souvisejících - str. 365
21. kapitola Přestupky v autorském právu - str. 411
22. kapitola Trestněprávní aspekty autorského práva a práv souvisejících s autorským právem - str. 421
23. kapitola Mezinárodní smlouvy, úmluvy a dohody týkající se autorského práva a práv souvisejících - str. 449
24. kapitola Právo Evropské unie týkající se autorského práva a práv souvisejících - str. 465
25. kapitola Umělá inteligence a autorské právo - str. 487

Další nabídka k tématu

Práva na označení a jejich vymáhání. Komentář. 4 vydání

Práva na označení a jejich vymáhání. Komentář. 4 vydání

Roman Horáček a kolektiv - C. H. Beck

Čtvrté vydání známého komentáře zcela změnilo obsah, zejména s ohledem na rozsáhlou novelu zákona o ochranných známkách a vývoj v oblasti práva k označení původu a zeměpisným označením. V textu komentáře bylo upřednostněno zejména zohlednění dlouhodobých znalostí správních a soudních ... pokračování

Cena: 1 790 KčKOUPIT

Autorský zákon. Komentář. 6. vydání

Autorský zákon. Komentář. 6. vydání

Helena Chaloupková, Petr Holý - C. H. Beck

Šesté vydání komentáře reflektuje legislativní změny od předchozího vydání v roce 2017, včetně aktuálních změn účinných od 5. 1. 2023. Zahrnuje rovněž nejnovější judikaturu v oblasti autorských práv soudů ČR a rovněž Soudního dvora Evropské unie. Komentář nově obsahuje také úpravu ... pokračování

Cena: 1 390 KčKOUPIT

ÚZ č. 1524 - Autorské právo, Průmyslová práva

ÚZ č. 1524 - Autorské právo, Průmyslová práva

Sagit, a. s.

Od ledna 2023 nabyla účinnosti rozsáhlá novela autorského zákona, která se dotkla více než 80 ustanovení zákona. Publikace dále obsahuje aktuální znění právních předpisů z oblasti autorského práva a průmyslových práv – zákon o ochraně průmyslových vzorů, o ochranných známkách, o ... pokračování

Cena: 159 KčKOUPIT

Fotografie a právo, 2. vydání

Fotografie a právo, 2. vydání

Martin Valoušek - Nakladatelství Leges, s. r. o.

Kniha pojednává o fotografii jako autorském díle, o vztahu fotografie a práva na ochranu osobnosti, o fotografování na veřejných prostranstvích a o fotografování soukromých objektů. Poskytuje čtenáři návod, jak se vyhnout právním problémům při fotografování, a zároveň jak se bránit, ... pokračování

Cena: 330 KčKOUPIT

Patentové litigace s mezinárodním prvkem

Patentové litigace s mezinárodním prvkem

Petr Košík - C. H. Beck

Vývoj techniky s sebou nese rovněž problémy spojené s ochranou tohoto vývoje. Má-li ten, kdo daný předmět vyvíjí, s vývojem nějaké náklady, nebylo by férové, pokud by na výsledku mohli participovat všichni ostatní, aniž by z výsledku své činnosti měl vynálezce nějakou odměnu. V ... pokračování

Cena: 390 KčKOUPIT

Kolektivní správa v kontextu moderních technologií

Kolektivní správa v kontextu moderních technologií

Lucie Smolka - Nakladatelství Leges, s. r. o.

Publikace analyzuje proměnu role kolektivní správy v digitálním světě. Nejprve představuje úpravu kolektivní správy v českém i unijním právním rámci a posuzuje ji s ohledem na vývoj moderních technologií, změny v užívání předmětů ochrany a související judikatorní praxi. Dále ... pokračování

Cena: 350 KčKOUPIT

Autorské právo v rozhlasovém vysílání

Autorské právo v rozhlasovém vysílání

Marek Beneš - Nakladatelství Leges, s. r. o.

Kniha je první publikací, která přehledně popisuje rozhlasové vysílání z hlediska soukromého práva, a to současně českého, slovenského a evropského. Kniha na jednom místě přehledně popisuje specifika rozhlasového vysílání s důrazem na autorské právo, práva související, ochranné ... pokračování

Cena: 350 KčKOUPIT

Autorský zákon - Praktický komentář s judikaturou

Autorský zákon - Praktický komentář s judikaturou

Radim Polčák, Pavel Koukal, Rudolf Leška, Matěj Myška, Jiří Hrabánek, Jan Zibner, Michal Šalamoun, - Nakladatelství Leges, s. r. o.

Nejnovější komentář k autorskému zákonu sestavil kolektiv čtrnácti renomovaných autorů, kteří v něm uplatnili své hluboké teoretické znalosti i dlouholeté zkušenosti z právní praxe. Publikace nabízí podrobný výklad k jednotlivým paragrafům autorského zákona doplněný rozborem ... pokračování

Cena: 1 390 KčKOUPIT

ZPRAVODAJSTVÍ

Zpravodajství vás každý týden seznámí s novými právními předpisy a publikacemi z vašeho oboru.
Přihlaste se k bezplatnému odběru.

Provozovatel

Nakladatelství Sagit, a. s.
Horní 457/1, 700 30 Ostrava-Hrabůvka
Společnost je zapsaná v obchodním
rejstříku vedeném KS v Ostravě,
oddíl B, vložka 3086.
IČ: 277 76 981
DIČ: CZ27776981

Telefony


Zásilkový obchod: 558 944 614
Předplatné ÚZ: 558 944 615
Software: 558 944 629
Knihkupci: 558 944 621
Inzerce: 558 944 634

E-maily


Zásilkový obchod: obchod@sagit.cz
Předplatné ÚZ: predplatne@sagit.cz
Software: software@sagit.cz
Knihkupci: knihkupci@sagit.cz
Inzerce: inzerce@sagit.cz

© 1996–2024 Nakladatelství Sagit, a. s. Všechna práva vyhrazena.