Váš nákupní košík:  prázdný Přihlášení obchod@sagit.cz

Navigace:  Úvod  »  E-shop  »  Knihy

Abeceda mzdové účetní 2023

Abeceda mzdové účetní 2023

Publikace, která je naprosto ojedinělá svým rozsahem a způsobem zpracování, je jedinečnou a nepostradatelnou pomůckou všech mzdových účetních.

Mzdové účetnictví od A do Z, prakticky a v příkladech
Srozumitelný výklad mzdové problematiky, zpracovaný špičkovým týmem autorů, je doplněn desítkami praktických příkladů, vzory dokumentů, formuláři s ukázkou správného vyplnění a v neposlední řadě také odkazy na příslušná zákonná ustanovení, které nenarušují samotný výklad, ale jsou pro lepší přehlednost umístěny po stranách textu, k němuž se vztahují.

Zásadní změny pro rok 2023
Ve vydání pro rok 2023 jsou zohledněny změny provedené novelizacemi právních předpisů během roku 2022 a s účinností od roku 2023. Kniha reflektuje nejen změny v oblasti pracovního práva, daní z příjmů, v pojistném na zdravotní pojištění a sociální zabezpečení, ale i v oblasti důchodového pojištění či odškodňování pracovních úrazů. Od roku 2023 dochází k navýšení hranice příjmu pro povinnou účast na nemocenském pojištění, pozornost bude věnována i novým slevám na pojistném na sociální zabezpečení u zkrácených úvazků s účinností od 1. 2. 2023. U srážek ze mzdy došlo nejen ke zvýšení částky životního minima, ale i ke změně způsobu výpočtu základní nezabavitelné částky, která nesmí být zaměstnanci sražena.

Nově v tomto vydání
Ve vydání pro rok 2023 nalezne čtenář i zcela přepracovanou kapitolu věnovanou povinnostem zaměstnavatelů vůči Úřadu práce. Publikace tak podává ucelený aktuální přehled všech změn mzdové oblasti pro rok 2023.

autoři: JUDr. Bořivoj Šubrt, Mgr. Eva Svěrčinová, Věra Příhodová, Ing. Alena Skoumalová, Ing. Antonín Daněk,; vydal: Anag, spol. s r. o., podle stavu k 9. 2. 2023, 720 stran
ISBN: 978-80-7554-380-6

Titul není v nabídce knihkupectví a nelze jej objednat.
 

Obsah publikace

1. OSOBNÍ A MZDOVÁ AGENDA - str. 15
1.1 OBECNĚ K OSOBNÍ EVIDENCI - str. 17
1.2 JAKÁ OSOBNÍ DATA LZE A NELZE VYŽADOVAT - str. 18
1.3 ÚDAJE POTŘEBNÉ PRO PŘIJETÍ DO ZAMĚSTNÁNÍ - str. 19
1.4 OSOBNÍ SPIS - str. 20
1.5 OCHRANA OSOBNÍCH DAT - str. 21
1.5.1 Obecná pravidla - str. 21
1.5.2 Souhlas zaměstnance a výjimky z něj - str. 21
1.5.3 Zvláštní kategorie osobních údajů - str. 22
1.5.4 Používání osobních údajů - str. 23
1.5.5 Údaje o zájemcích o práci u zaměstnavatele - str. 24
1.5.6 Používání rodného čísla - str. 24
1.5.7 Postup při a po skončení zaměstnání - str. 25
1.5.8 Další povinnosti - str. 25
1.6 CO DÁLE OBSAHUJE GDPR - str. 26
1.7 OCHRANA MAJETKOVÝCH ZÁJMŮ ZAMĚSTNAVATELE A SOUKROMÍ ZAMĚSTNANCŮ - str. 26
2. PRACOVNĚPRÁVNÍ A MZDOVÉ MINIMUM - str. 28
Slovníček - str. 28
2.1 PRACOVNĚPRÁVNÍ VZTAHY – ZÁKLADNÍ PRAVIDLA - str. 33
2.1.1 Co jsou pracovněprávní vztahy - str. 33
2.1.2 Závislá práce - str. 33
2.1.3 Vazba na občanský zákoník - str. 34
2.1.4 Co není zakázáno, je dovoleno - str. 36
2.1.4.1 Možnost odchýlit se od zákona - str. 36
2.1.4.2 Způsoby odchylné úpravy a její limity - str. 36
2.1.4.3 Rozdíly mezi podnikatelskou a rozpočtovou sférou - str. 38
2.1.4.4 Daňové aspekty možnosti odchýlit se od zákona - str. 38
2.1.4.5 Kdy je zakázáno se odchýlit - str. 39
2.1.5 Právní jednání - str. 40
2.1.6 Počítání času - str. 41
2.1.7 Základní zásady pracovněprávních vztahů a s nimi související pravidla - str. 42
2.1.8 Tzv. pracovní kázeň - str. 44
2.1.9 Doručování písemností - str. 45
2.1.10 Pracovnělékařská služba - str. 46
2.1.11 Přechod práv a povinností z pracovněprávních vztahů - str. 49
2.2 PRACOVNÍ POMĚR - str. 50
2.2.1 Vznik pracovního poměru - str. 50
2.2.2 Náležitosti pracovní smlouvy - str. 52
2.2.2.1 Pracovní poměr na dobu určitou - str. 52
2.2.2.2 Zkušební doba - str. 55
2.2.2.3 Konkurenční doložka - str. 56
2.2.3 Individuální informace o právech a povinnostech - str. 56
2.2.4 Jmenování vedoucích zaměstnanců, odvolání a vzdání se pracovní pozice - str. 57
2.2.4.1 Jmenování - str. 57
2.2.4.2 Obsazování manažerských pozic v tzv. podnikatelské sféře - str. 58
2.2.4.3 Odvolání a vzdání se pracovní pozice - str. 58
2.2.5 Změny pracovního poměru - str. 59
2.2.5.1 Převedení na jinou práci - str. 59
2.2.5.2 Pracovní cesta a přeložení - str. 60
2.2.5.3 Dočasné přidělení zaměstnance mimo agenturní zaměstnání - str. 61
2.2.6 Skončení pracovního poměru - str. 61
2.2.6.1 Dohoda o rozvázání pracovního poměru - str. 61
2.2.6.2 Výpověď - str. 62
2.2.6.3 Zákaz výpovědi - str. 65
2.2.6.4 Ostatní způsoby skončení pracovního poměru - str. 66
2.2.6.5 Hromadné propouštění - str. 67
2.2.6.6 Odstupné při skončení pracovního poměru - str. 67
2.2.6.7 Povinnosti zaměstnavatele spojené se skončením pracovního poměru a dohod o pracích konaných mimo pracovní poměr - str. 68
2.2.6.8 Obsah potvrzení o zaměstnání - str. 69
2.2.6.9 Potvrzení o výši průměrného výdělku - str. 70
2.2.6.10 Neplatné nebo zdánlivé rozvázání pracovního poměru - str. 71
2.2.7 Zaměstnanci pracující mimo pracoviště zaměstnavatele – tzv. home office - str. 71
2.3 DOHODY O PRACÍCH KONANÝCH MIMO PRACOVNÍ POMĚR - str. 72
2.3.1 Dohoda o provedení práce - str. 72
2.3.2 Dohoda o pracovní činnosti - str. 73
2.3.3 Pracovní podmínky u dohod - str. 73
2.4 AGENTURNÍ ZAMĚSTNÁVÁNÍ – DOČASNÉ PŘIDĚLENÍ K JINÉMU ZAMĚSTNAVATELI - str. 73
2.5 PRACOVNÍ DOBA A DOBA ODPOČINKU - str. 75
2.5.1 Délka pracovní doby, přestávky v práci - str. 75
2.5.2 Rozvržení pracovní doby - str. 76
2.5.3 Konto pracovní doby - str. 78
2.5.4 Některé další parametry pracovní doby - str. 80
2.5.5 Evidence pracovní doby - str. 80
2.5.6 Zvláštnosti v dopravě, zemědělství, školství a v jiných případech - str. 81
2.5.7 Práce přesčas - str. 82
2.6 DOVOLENÁ - str. 82
2.6.1 Druhy dovolené a její délka - str. 82
2.6.1.1 Dovolená za kalendářní rok a její poměrná část - str. 83
2.6.1.2 Dovolená při změně týdenní pracovní doby - str. 85
2.6.1.3 Přehled dob s různým významem pro vznik práva na dovolenou - str. 86
2.6.1.4 Dodatková dovolená - str. 88
2.6.1.5 Krácení dovolené - str. 89
2.6.2 Čerpání dovolené - str. 89
2.6.3 Náhrada mzdy za dovolenou - str. 91
2.6.4 Přechodné ustanovení - str. 91
2.7 PŘEKÁŽKY V PRÁCI A JEJICH PLACENÍ, SOUVISLOST S PÉČÍ O KVALIFIKACI - str. 91
2.7.1 Překážky na straně zaměstnance - str. 92
2.7.1.1 Důležité osobní překážky v práci, včetně mateřské, otcovské a rodičovské dovolené - str. 92
2.7.1.2 Náhrada mzdy v době prvních 14 kalendářních dnů dočasné pracovní neschopnosti nebo karantény - str. 94
2.7.1.3 Kontroly dočasně práce neschopných ze strany zaměstnavatelů - str. 97
2.7.1.4 Překážky z důvodů obecného zájmu, souvislost s odborným rozvojem zaměstnanců - str. 99
2.7.1.5 Společná pravidla pro překážky v práci na straně zaměstnance - str. 102
2.7.1.6 Jiné případy překážek v práci na straně zaměstnance - str. 103
2.7.1.7 Neomluvená absence - str. 103
2.7.2 Překážky na straně zaměstnavatele - str. 103
2.8 ODMĚŇOVÁNÍ - str. 105
2.8.1 Mzda, plat a jiné odměny, co je a co není mzdou či platem - str. 105
2.8.2 Minimální mzda - str. 106
2.8.3 Zaručená mzda a její nejnižší úroveň - str. 107
2.8.4 Mzda - str. 107
2.8.5 Plat ve veřejných službách a správě - str. 111 
2.8.6 Společná pravidla pro poskytování mzdy a platu - str. 115
2.8.6.1 Splatnost a výplata mzdy - str. 115
2.8.6.2 Prodlení při výplatě mzdy, promlčení - str. 118
2.8.6.3 Náhradní volno za práci přesčas a ve svátek a některé další otázky kompenzace této práce; tzv. placený svátek - str. 120
2.8.7 Odměny z dohod o pracích konaných mimo pracovní poměr - str. 124
2.9 CESTOVNÍ A JINÉ NÁHRADY A POŽITKY - str. 125
2.9.1 Cestovní náhrady - str. 125
2.9.2 Náhrady dalších výdajů souvisejících s výkonem práce - str. 127
2.9.3 Stravování zaměstnanců - str. 127
2.10 INSPEKCE PRÁCE A STÁTNÍ ZDRAVOTNÍ DOZOR - str. 129
2.10.1 Co může inspekce práce kontrolovat - str. 129
2.10.2 Koho může inspekce práce kontrolovat - str. 129
2.10.3 Organizační struktura a místní příslušnost - str. 130
2.10.4 Práva a povinnosti inspektorů a kontrolovaných osob - str. 130
2.10.5 Za co lze a za co nelze uložit pokutu - str. 131
2.10.5.1 Co jsou přestupky - str. 131
2.10.5.2 Přestupky na úseku součinnosti zaměstnavatele a orgánu jednajícího za zaměstnance - str. 132
2.10.5.3 Přestupky na úseku rovného zacházení - str. 132
2.10.5.4 Přestupky na úseku pracovního poměru nebo dohod o pracích konaných mimo pracovní poměr - str. 132
2.10.5.5 Přestupky na úseku odměňování zaměstnanců - str. 133
2.10.5.6 Přestupky na úseku náhrad - str. 133
2.10.5.7 Přestupky na úseku pracovní doby - str. 133
2.10.5.8 Přestupky na úseku dovolené - str. 135
2.10.5.9 Přestupky na úseku bezpečnosti práce - str. 135
2.10.5.10 Přestupky na úseku zvláštních pracovních podmínek některých zaměstnanců - str. 135
2.10.5.11 Přestupky na úseku bezpečnosti technických zařízení se zvýšenou mírou ohrožení života a zdraví - str. 135
2.10.5.12 Přestupky na úseku vyhrazených technických zařízení - str. 135
2.10.5.13 Přestupky na úseku agenturního zaměstnávání - str. 136
2.10.5.14 Přestupky na úseku výkonu umělecké, kulturní, sportovní a reklamní činnosti dítěte - str. 136
2.10.5.15 Přestupky na úseku ochrany soukromí a osobních práv zaměstnanců - str. 136
2.10.6 Další pravidla pro ukládání pokut - str. 136
2.10.7 Státní zdravotní dozor - str. 137
2.11 ZÁKON O STÁTNÍ SLUŽBĚ - str. 137
2.11.1 Úvodní informace - str. 137
2.11.2 Služební poměr - str. 138
2.11.3 Některé pracovní podmínky a nároky státních zaměstnanců - str. 140
3. PRŮMĚRNÝ VÝDĚLEK - str. 142
3.1 PRŮMĚRNÝ VÝDĚLEK HRUBÝ A ČISTÝ - str. 143
3.2 HRUBÁ MZDA - str. 144
3.2.1 Co je a co není započitatelné - str. 144
3.2.2 Části mzdy poskytované za delší období - str. 146
3.3 ODPRACOVANÁ DOBA - str. 148
3.4 ROZHODNÉ OBDOBÍ - str. 150
3.5 PRAVDĚPODOBNÝ VÝDĚLEK - str. 152
3.6 FORMY PRŮMĚRNÉHO VÝDĚLKU - str. 153
3.6.1 Průměrný hodinový výdělek - str. 153
3.6.2 Průměrný měsíční výdělek - str. 154
3.7 PRŮMĚRNÝ VÝDĚLEK U KONTA PRACOVNÍ DOBY - str. 156
3.8 REDUKOVANÝ PRŮMĚRNÝ VÝDĚLEK A NÁHRADA MZDY PŘI DOČASNÉ PRACOVNÍ NESCHOPNOSTI NEBO KARANTÉNĚ - str. 158
3.8.1 Redukovaný průměrný výdělek pro náhradu mzdy - str. 158
3.8.2 Redukční hranice pro nemocenské pojištění - str. 159
3.8.3 Redukční hranice pro náhradu mzdy - str. 159
3.8.4 Postup redukce - str. 159
3.8.5 Hodinová hodnota náhrady mzdy - str. 160
3.9 NĚKTERÉ DALŠÍ OTÁZKY ZJIŠŤOVÁNÍ PRŮMĚRNÉHO VÝDĚLKU - str. 161
3.10 PRŮMĚRNÝ VÝDĚLEK U STÁTNÍ SLUŽBY - str. 163
3.11 PŘEHLED POUŽÍVÁNÍ PRŮMĚRNÉHO VÝDĚLKU - str. 163
4. SRÁŽKY ZE MZDY - str. 168
4.1 OKRUH PŘÍJMŮ, Z NICHŽ SE SRÁŽKY PROVÁDĚJÍ - str. 168
4.2 KDY LZE ZE MZDY SRÁŽET - str. 170
4.2.1 Srážky v případech stanovených zákonem - str. 170
4.2.1.1 Kdy si zaměstnavatel může srazit pro sebe bez souhlasu zaměstnance - str. 171
4.2.1.2 Výkon rozhodnutí a exekuce - str. 172
4.2.2 Dohody o srážkách ze mzdy - str. 172
4.2.2.1 Dohoda o srážkách ze mzdy k uspokojení závazků zaměstnance - str. 174
4.2.3 Srážky odborových členských příspěvků - str. 174
4.3 POŘADÍ SRÁŽEK ZE MZDY - str. 174
4.4 ZVLÁŠTNOSTI PŘI VÝKONU SOUDNÍCH A ÚŘEDNÍCH ROZHODNUTÍ - str. 176
4.4.1 Srážky k oddlužení při tzv. osobním bankrotu - str. 181
4.5 SRÁŽKY Z DÁVEK NEMOCENSKÉHO POJIŠTĚNÍ - str. 183
4.6 POSTUP PŘI PROVÁDĚNÍ SRÁŽEK ZE MZDY A JEJICH ROZSAH - str. 186
4.7 PŘIKÁZÁNÍ JINÉ PENĚŽITÉ POHLEDÁVKY - str. 191
4.8 ZAPOČTENÍ POHLEDÁVKY ZAMĚSTNAVATELE - str. 191
4.9 SRÁŽKY Z PLATU ZAMĚSTNANCŮ VE STÁTNÍ SLUŽBĚ - str. 193
4.10 PAUŠÁLNÍ NÁHRADA NÁKLADŮ ZAMĚSTNAVATELE - str. 194
5. ZAMĚSTNAVATELÉ A ÚŘAD PRÁCE - str. 195
Slovníček - str. 196
5.1 PRÁVO NA ZAMĚSTNÁNÍ, ZÁKAZ DISKRIMINACE A ROVNÉ ZACHÁZENÍ - str. 198
5.1.1 Diskriminace a rovné zacházení - str. 198
5.1.2 Nabídky zaměstnání a přijímání nových zaměstnanců - str. 198
5.1.3 Volná pracovní místa - str. 198
5.1.4 Přestupky na úseku rovného zacházení, zákazu diskriminace a sankce - str. 199
5.2 ZAMĚSTNÁVÁNÍ OSOB SE ZDRAVOTNÍM POSTIŽENÍM - str. 199
5.2.1 Kdo je osobou se zdravotním postižením - str. 199
5.2.2 Příspěvky poskytované na zaměstnávání OZP - str. 201
5.2.3 Příspěvky na chráněném trhu práce - str. 202
5.2.4 Povinný podíl 2022 - str. 205
5.2.5 Další povinnosti zaměstnavatele k úřadu práce při zaměstnávání OZP - str. 209
5.2.6 Přestupky na úseku zaměstnávání OZP a sankce - str. 210
5.3 PŘÍSPĚVKY AKTIVNÍ POLITIKY ZAMĚSTNANOSTI - str. 210
5.3.1 Rekvalifikce zaměstnanců - str. 210
5.3.2 Investiční pobídky - str. 211
5.3.3 Veřejně prospěšné práce - str. 211
5.3.4 Společensky účelná pracovní místa - str. 212
5.3.5 Překlenovací příspěvek - str. 212
5.3.6 Příspěvek na zapracování - str. 213
5.3.7 Příspěvek při přechodu na nový podnikatelský program - str. 213
5.3.8 Cílené programy k řešení zaměstnanosti - str. 213
5.3.9 Příspěvek v době částečné práce - str. 213 
5.4 ZAMĚSTNÁVÁNÍ AGENTURAMI PRÁCE - str. 214
5.4.1 Povolení agenturám práce - str. 214
5.4.2 Povinnosti agentur práce - str. 216
5.4.3 Přestupky na úseku agenturního zaměstnávání a sankce - str. 216
5.5. ZAMĚSTNÁVÁNÍ CIZINCŮ A OBČANŮ EU - str. 217
5.5.1 Povolení k zaměstnání - str. 217
5.5.2 Zaměstnanecká karta, modrá karta - str. 220
5.5.3 Informační povinnost zaměstnavatele - str. 220
5.5.4 Evidence cizinců a občanů EU - str. 221
5.5.5 Přestupky při zaměstnávání cizinců a občanů EU - str. 221
5.6 DALŠÍ POVINNOSTI ZAMĚSTNAVATELE K ÚŘADU PRÁCE, KONTROLNÍ ČINNOST - str. 222
5.6.1 Povinnosti insolventního zaměstnavatele - str. 222
5.6.2 Povinnosti provozovatele umělecké, kulturní, sportovní nebo reklamní činnosti dětí - str. 223
5.6.3 Kontrolní činnost a kdo ji provádí - str. 224
5.6.4 Přehled všech přestupků a sankcí - str. 225
6. DAŇ Z PŘÍJMŮ FYZICKÝCH OSOB ZE ZÁVISLÉ ČINNOSTI - str. 227
Slovníček - str. 228
6.1 PŘÍJMY ZE ZÁVISLÉ ČINNOSTI - str. 234
6.2 PŘÍJMY ZE ZÁVISLÉ ČINNOSTI, KTERÉ NEJSOU PŘEDMĚTEM DANĚ - str. 240
6.3 PŘÍJMY OSVOBOZENÉ OD DANĚ - str. 243
6.4 ZÁKLAD DANĚ VZTAHUJÍCÍ SE K PŘÍJMŮM ZE ZÁVISLÉ ČINNOSTI - str. 252
6.5 ZPŮSOB ZDANĚNÍ - str. 255
6.6 VÝPOČET MĚSÍČNÍ DAŇOVÉ POVINNOSTI - str. 258
6.7 NEZDANITELNÁ ČÁST ZÁKLADU DANĚ - str. 260
6.7.1 Bezúplatná plnění (dříve dary) - str. 260
6.7.2 Úroky z úvěru zaplacené ve zdaňovacím období - str. 262
6.7.3 Příspěvek na penzijní připojištění - str. 265
6.7.4 Pojistné na soukromé životní pojištění zaplacené ve zdaňovacím období - str. 267
6.7.5 Odpočet členských příspěvků zaplacených odborové organizaci - str. 268
6.7.6 Odpočet úhrady za zkoušky - str. 268
6.7.7 Daňoví nerezidenti - str. 269
6.8 SLEVY NA DANI - str. 269
6.8.1 Základní sleva na poplatníka - str. 269
6.8.2 Na manželku (manžela) ve společně hospodařící domácnosti - str. 270
6.8.3 Základní sleva na invaliditu - str. 271
6.8.4 Rozšířená sleva na invaliditu - str. 272
6.8.5 Sleva na držitele průkazu ZTP/P - str. 273
6.8.6 Sleva na studenta - str. 273
6.8.7 Sleva za umístění dítěte - str. 275
6.8.8 Sleva za zastavenou exekuci - str. 276
6.8.9 Slevy na dani u nerezidentů - str. 276
6.9 DAŇOVÉ ZVÝHODNĚNÍ - str. 277
6.9.1 Daňové zvýhodnění u nerezidentů - str. 289
6.10 ODVODY DANĚ - str. 289
6.10.1 Záloha na daň z příjmů - str. 289
6.10.2 Úprava daňové povinnosti o daňové zvýhodnění - str. 290
6.10.3 Srážková daň - str. 290
6.11 DALŠÍ POVINNOSTI PLÁTCŮ - str. 291
6.11.1 Náležitosti mzdového listu - str. 292
6.12 LHŮTY NA VRÁCENÍ PŘEPLATKŮ POPLATNÍKŮM A VYBRÁNÍ NEDOPLATKŮ OD POPLATNÍKŮ - str. 293
6.13 PROHLÁŠENÍ - str. 295
6.14 ZPŮSOB PROKAZOVÁNÍ NEZDANITELNÝCH ČÁSTÍ ZÁKLADU DANĚ, SLEVY NA DANI A DAŇOVÉHO ZVÝHODNĚNÍ - str. 296
6.14.1 Nezdanitelné části základu daně - str. 296
6.14.2 Slevy na dani - str. 297
6.14.3 Daňové zvýhodnění - str. 298
6.15 ROČNÍ ZÚČTOVÁNÍ ZÁLOH NA DAŇ Z PŘÍJMŮ FYZICKÝCH OSOB ZE ZÁVISLÉ ČINNOSTI A DAŇOVÉHO ZVÝHODNĚNÍ - str. 299
6.15.1 Roční sazba daně (pro příjem za rok 2023) - str. 301
6.15.2 Odpočty nezdanitelných částí základu daně při ročním zúčtování záloh za rok 2023 - str. 305
6.15.3 Slevy na dani při ročním zúčtování za rok 2023 - str. 306
6.15.4 Daňové zvýhodnění při ročním zúčtování za rok 2023 - str. 306
6.16 TISKOPISY VYÚČTOVÁNÍ DANĚ - str. 307
6.16.1 Výkaz Vyúčtování daně vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně z příjmů fyzických (právnických) osob (MFin 5466 vzor č. 18) - str. 308
6.16.2 Výkaz Vyúčtování daně z příjmů ze závislé činnosti (MFin 5459 vzor č. 24) - str. 315
7. ZDRAVOTNÍ POJIŠTĚNÍ - str. 330
Slovníček - str. 331
7.1 OSOBNÍ ROZSAH ZDRAVOTNÍHO POJIŠTĚNÍ - str. 334
7.1.1 Cizinci a veřejné zdravotní pojištění - str. 336
7.1.2 Princip jednoho pojištění - str. 338
7.1.3 Zaměstnanci českého zaměstnavatele podle Nařízení - str. 338
7.1.3.1 Tři otázky, které je žádoucí budoucímu zaměstnanci z členského státu položit - str. 339
7.1.4 Nezaopatření rodinní příslušníci - str. 340
7.1.5 Ukončení doby, po kterou cizí pracovník podléhá českým právním předpisům zdravotního pojištění - str. 341
7.1.6 Souběžný výkon zaměstnání - str. 342
7.1.7 Náhrada mzdy nebo platu v rámci nadnárodního poskytování služeb - str. 343
7.2 VOLBA ZDRAVOTNÍ POJIŠŤOVNY - str. 344
7.2.1 Změna zdravotní pojišťovny - str. 344
7.2.2 Povinnosti zaměstnavatele - str. 345
7.2.3 Postup při změně zdravotní pojišťovny - str. 345
7.2.4 Průkaz pojištěnce - str. 346
7.2.4.1 Typy průkazů pojištěnce - str. 347
7.2.4.2 Průkazy pojištěnců VZP ČR od září 2019 - str. 348
7.2.5 Dlouhodobý pobyt občana v zahraničí - str. 349
7.2.5.1 Dopady epidemie - str. 350
7.2.6 Práva pojištěnců veřejného zdravotního pojištění - str. 350
7.2.7 Povinnosti pojištěnců veřejného zdravotního pojištění - str. 350
7.2.8 Příslušnost ke zdravotní pojišťovně – písemnosti vystavované zaměstnavatelem i zaměstnancem - str. 352
7.2.9 Postupy zaměstnavatele v souvislosti se změnou zdravotní pojišťovny - str. 353
7.3 PLÁTCI POJISTNÉHO NA ZDRAVOTNÍ POJIŠTĚNÍ - str. 353
7.3.1 Stát - str. 354
7.3.1.1 Muži na rodičovské dovolené - str. 361
7.3.1.2 Zaměstnání v období čerpání předdůchodu - str. 362
7.3.1.3 Soustavná příprava dítěte na budoucí povolání na vysoké škole – uznaná doba rodičovství - str. 362
7.3.1.4 Jednoleté kurzy cizích jazyků s denní výukou - str. 363
7.3.1.5 Pojištění narozeného dítěte – změna účinná od 2. 8. 2021 - str. 363 
7.3.2 Zaměstnavatelé a zaměstnanci - str. 363
7.3.2.1 Zaměstnavatel - str. 363
7.3.2.2 Pojištěnec - str. 363
7.3.2.3 Zvláštní skupiny zaměstnanců - str. 365
7.3.2.4 Pracovněprávní vztahy a souběh činností - str. 368
7.3.2.5 Postupy na přelomu let - str. 375
7.4 POVINNOSTI ZAMĚSTNAVATELE VE STYKU SE ZDRAVOTNÍ POJIŠŤOVNOU - str. 377
7.4.1 Formulář Přihláška a evidenční list zaměstnavatele - str. 377
7.4.2 Kódy změn používaných při vyplňování Hromadného oznámení zaměstnavatele - str. 378
7.4.2.1 Oznamovací povinnost při souběžných příjmech - str. 383
7.4.3 Členové statutárních orgánů - str. 384
7.4.4 Absence kódu na formuláři Hromadné oznámení zaměstnavatele - str. 384
7.4.5 Důchodci ze Slovenska - str. 385
7.4.6 Zastupitelé – uvolnění a neuvolnění - str. 385
7.4.7 Počítání času - str. 386
7.5 VÝPOČET POJISTNÉHO NA ZDRAVOTNÍ POJIŠTĚNÍ - str. 387
7.5.1 Vyměřovací základ a kontrolní činnost zdravotních pojišťoven - str. 387
7.5.1.1 Vyměřovací základ – aktuálně platná právní úprava (tj. od 1. 1. 2023) - str. 387
7.5.1.2 Příjmy dani nepodléhající nebo od daně osvobozené - str. 389
7.5.2 Výše pojistného a sankce - str. 389
7.5.2.1 Rozhodné období - str. 389
7.5.2.2 Výpočet pojistného a jeho zaokrouhlování - str. 389
7.5.2.3 Minimální mzda ve zdravotním pojištění - str. 390
7.5.2.4 Zatajený příjem zaměstnance - str. 394
7.5.2.5 Ošetřování člena domácnosti - str. 395
7.5.3 Zaměstnanec s více pracovními poměry, kdy alespoň v jednom z nich dosahuje minimální mzdy - str. 396
7.5.3.1 Minimální vyměřovací základ a dohody - str. 399
7.5.4 Odvod pojistného ze skutečné výše příjmu - str. 400
7.5.5 Výdělečná činnost osob, za které je plátcem pojistného na zdravotní pojištění stát, v příkladech na rok 2023 - str. 401
7.5.6 Minimální vyměřovací základ a odpočty ve zdravotním pojištění - str. 402
7.5.7 Společníci a jednatelé společnosti s ručením omezeným - str. 406
7.5.8 Maximální vyměřovací základ - str. 407
7.5.9 Neplacené volno a neomluvená absence - str. 407
7.5.9.1 Nepřítomnost pohřešovaného zaměstnance v zaměstnání - str. 408
7.5.10 Péče o dítě a navazující neplacené volno - str. 409
7.5.11 Nemoc zaměstnance - str. 409
7.5.11.1 Nemoc zaměstnance po celý kalendářní měsíc - str. 409
7.5.11.2 Nemoc zaměstnance po část kalendářního měsíce - str. 410
7.5.11.3 Speciální situace - str. 411
7.5.11.4 Nemoc v souvislosti se skončením zaměstnání - str. 411
7.5.11.5 Nadlimitní plnění - str. 412
7.5.12 Minimální vyměřovací základ a vystavování potvrzení ze strany zaměstnavatele - str. 412
7.5.13 Souběh zaměstnání s podnikáním - str. 413
7.5.14 Osoby bez zdanitelných příjmů - str. 414
7.5.15 Přeplatek ve zdravotním pojištění - str. 414
7.5.16 Vzory písemností pro zaměstnavatele a zaměstnance - str. 416
7.5.17 Náhrada mzdy - str. 419
7.5.18 Příjmy po skončení zaměstnání - str. 421
7.5.19 Neplatné rozvázání pracovního poměru - str. 423
7.5.20 Praktické rady pro zaměstnavatele - str. 425
7.5.21 Ukončení činnosti zaměstnavatele, přechod k jinému zaměstnavateli - str. 427 
7.5.22 Přechod práv ve zdravotním pojištění - str. 428
7.5.23 Subjektivní a objektivní lhůty a sankce ve zdravotním pojištění - str. 428
7.6 CHYBY ZAMĚSTNAVATELE NEBO ZAMĚSTNANCE A JEJICH ŘEŠENÍ - str. 429
7.6.1 Souběžné příjmy a minimální vyměřovací základ - str. 430
7.6.2 Neoznámení důležité skutečnosti zaměstnavateli - str. 430
7.6.3 Platba chybně provedená zaměstnavatelem - str. 431
7.6.4 Osoba bez zdanitelných příjmů a nepřípustný souběh - str. 432
7.7 ODVOD POJISTNÉHO ZA ZAMĚSTNANCE - str. 433
7.7.1 Zaměstnavatelé a penále - str. 433
7.7.1.1 Výše penále - str. 433
7.7.1.2 Podání odvolání do platebního výměru - str. 433
7.7.1.3 Podání žádosti o odstranění tvrdosti do platebního výměru - str. 434
7.7.1.4 Příklad textu žádosti o prominutí penále - str. 434
7.7.2 Kontrola u zaměstnavatele - str. 435
7.7.2.1 Plná moc - str. 437
7.7.2.2 Kontroly z vyúčtování - str. 437 
7.7.3 Splácení dluhů - str. 438
7.7.3.1 Splátkové kalendáře ve zdravotním pojištění - str. 438
7.7.3.2 Zaměstnavatelé a potvrzení o bezdlužnosti ve zdravotním pojištění - str. 439
7.8 OSOBY SAMOSTATNĚ VÝDĚLEČNĚ ČINNÉ A ZDRAVOTNÍ POJIŠTĚNÍ - str. 439
7.8.1 Paušální daň - str. 440
7.9 PŘEHLEDY ZAMĚSTNAVATELŮ VE ZDRAVOTNÍM POJIŠTĚNÍ - str. 440
8. POJISTNÉ NA SOCIÁLNÍ ZABEZPEČENÍ - str. 445
Slovníček - str. 446
8.1 POPLATNÍCI POJISTNÉHO NA SOCIÁLNÍ ZABEZPEČENÍ - str. 450
8.1.1 Zaměstnavatelé - str. 450
8.1.2 Zaměstnanci - str. 451
8.1.3 Osoby samostatně výdělečně činné - str. 463
8.1.4 Osoby dobrovolně účastné důchodového pojištění - str. 463
8.1.5 Zahraniční zaměstnanci - str. 464
8.2 VÝPOČET POJISTNÉHO NA SOCIÁLNÍ ZABEZPEČENÍ - str. 464
8.2.1 Rozhodné období - str. 464
8.2.2 Vyměřovací základ - str. 464
8.2.2.1 Vyměřovací základ zaměstnance - str. 464
8.2.2.2 Vyměřovací základ zaměstnavatele - str. 468
8.2.2.3 Příjmy nezahrnované do vyměřovacího základu - str. 468
8.2.2.4 Vyměřovací základ pracovníka v pracovním poměru uzavřeném podle cizích právních předpisů - str. 471
8.2.2.5 Vyměřovací základ smluvního zaměstnance - str. 471
8.2.2.6 Vyměřovací základ při výplatě příjmu v cizí měně - str. 471
8.2.2.7 Vyměřovací základ při výplatě příjmu po skončení zaměstnání - str. 471
8.2.2.8 Maximální vyměřovací základ - str. 472
8.2.3 Sazby pojistného - str. 474
8.3 SLEVA NA POJISTNÉM NA SOCIÁLNÍ ZABEZPEČENÍ - str. 475
8.3.1 Nárok na slevu na pojistném na sociální zabezpečení - str. 475
8.3.2 Záměr uplatnění slevy na pojistném na sociální zabezpečení - str. 480
8.3.3 Další povinnosti zaměstnavatele při uplatnění slevy na pojistném na sociální zabezpečení - str. 482
8.3.4 Součinnost zaměstnance zaměstnavateli při uplatnění slevy na pojistném na sociální zabezpečení - str. 482 8.3.5 Výše slevy na pojistném na sociální zabezpečení a její uplatnění - str. 483
8.4 ODVOD POJISTNÉHO NA SOCIÁLNÍ ZABEZPEČENÍ - str. 483
8.4.1 Splatnost pojistného na sociální zabezpečení - str. 484
8.4.2 Přehled o výši pojistného - str. 485
8.4.3 Způsob placení pojistného - str. 488
8.4.4 Přeplatek pojistného u zaměstnavatele - str. 488
8.4.5 Sankce - str. 489
8.4.6 Uschovávání účetních záznamů - str. 490
9. DÁVKY NEMOCENSKÉHO POJIŠTĚNÍ - str. 491
Slovníček - str. 492
9.1 NEMOCENSKÉ POJIŠTĚNÍ - str. 497
9.1.1 Okruh pojištěných osob - str. 497
9.1.2 Oznamovací povinnosti zaměstnavatelů - str. 498
9.1.3 Podmínky účasti zaměstnanců na pojištění - str. 503
9.1.4 Pojištění při zaměstnání malého rozsahu - str. 505
9.1.5 Účast zaměstnanců na pojištění - str. 513
9.2 PODMÍNKY NÁROKU NA DÁVKY A JEJICH VÝPLATU - str. 522
9.2.1 Uplatňování nároku na dávky z pojištění - str. 523
9.2.2 OSSZ - str. 525
9.2.3 Nárok na dávky v ochranné lhůtě - str. 526
9.2.3.1 Dočasná pracovní neschopnost - str. 528
9.2.3.2 Nárok na dávky za část dne - str. 528
9.2.3.3 Pokračování pracovní neschopnosti - str. 529
9.2.3.4 Nemocenské (a náhrada mzdy) v poloviční výši - str. 529
9.2.3.5 Nemocenské u člena jednotky sboru dobrovolných hasičů - str. 529
9.2.3.6 Změna pobytu práce neschopného občana - str. 530
9.2.3.7 Zpětné uznání DPN - str. 530
9.2.3.8 Podpůrčí doba - str. 530
9.2.3.9 Nemocenské a neplacené volno - str. 531
9.3 OŠETŘOVNÉ - str. 531
9.4 OTCOVSKÁ POPORODNÍ PÉČE (TZV. OTCOVSKÁ) - str. 533
9.5 DLOUHODOBÉ OŠETŘOVNÉ - str. 536
9.6 TISKOPISY K UPLATNĚNÍ DÁVEK Z POJIŠTĚNÍ - str. 539
9.6.1 Uplatnění nároku na dávky z pojištění - str. 543
9.7 ROZHODNÉ OBDOBÍ - str. 546
9.7.1 Vyměřovací základ zaměstnance - str. 546
9.7.2 Denní vyměřovací základ - str. 547
9.7.3 Kalendářní dny rozhodného období – vyloučené dny - str. 552
9.8 PŘÍLOHA K ŽÁDOSTI O DÁVKU (NEMOCENSKÉ, OŠETŘOVNÉ, OTCOVSKÁ, DLOUHODOBÉ OŠETŘOVNÉ, PPM A VPTM) - str. 554
9.9 NÁHRADA MZDY V DOBĚ PRVNÍCH 14 KALENDÁŘNÍCH DNŮ DPN NEBO KARANTÉNY - str. 560
9.10 ELEKTRONICKÁ KOMUNIKACE - str. 564
9.11 ZMĚNA MÍSTNÍ PŘÍSLUŠNOSTI OSSZ - str. 566
10. DŮCHODOVÉ POJIŠTĚNÍ - str. 567
Slovníček - str. 568
10.1 ÚKOLY ZAMĚSTNAVATELŮ PŘI PROVÁDĚNÍ DŮCHODOVÉHO POJIŠTĚNÍ A PŘEHLED JEJICH ZÁKLADNÍCH POVINNOSTÍ - str. 572
10.1.1 Pojem zaměstnavatel - str. 572
10.1.2 Příslušnost zaměstnavatelů k plnění úkolů v důchodovém pojištění - str. 572
10.1.3 Přehled povinností zaměstnavatelů v důchodovém pojištění - str. 574
10.1.4 Vedení podkladové evidence o zaměstnancích pro účely důchodového pojištění a předkládání záznamů na žádost zaměstnance nebo OSSZ - str. 574
10.1.5 Uschovávání některých písemností nebo záznamů nezbytných pro provádění důchodového pojištění a zajištění úschovy těchto údajů v případě zániku zaměstnavatele bez právního nástupce - str. 577
10.1.6 Úkoly zaměstnavatelů v některých případech - str. 578
12 .1.7 Součinnost zaměstnavatele při kontrole zaměřené na plnění povinností zaměstnavatele v důchodovém pojištění - str. 579
10.1.8 Povinnost zachovávat mlčenlivost - str. 579
10.2 VĚK POTŘEBNÝ PRO NÁROK NA STAROBNÍ DŮCHOD - str. 579
10.2.1 Obecný důchodový věk - str. 580
10.2.2 Snížený důchodový věk u některých pojištěnců - str. 581
10.3 DOBA DŮCHODOVÉHO POJIŠTĚNÍ A DOBA NÁHRADNÍ - str. 583
10.3.1 Doby pojištění - str. 583
10.3.1.1 Dobrovolné důchodové pojištění - str. 585
10.3.2 Náhradní doby pojištění - str. 585
10.3.3 Prokazování dob pojištění a náhradních dob pojištění - str. 587
10.3.4 Kontrola evidovaných dob pojištění - str. 588
10.4 SOUČINNOST ZAMĚSTNAVATELE V ŘÍZENÍ O STAROBNÍ DŮCHOD - str. 590
10.4.1 Typy starobních důchodů, základní podmínky pro nárok na starobní důchod - str. 590
10.4.2 Žádost o starobní důchod a sdělování údajů zaměstnavatelem - str. 592
10.4.3 Žádost o zastavení výplaty, uvolnění nebo úpravu starobního důchodu - str. 594
10.4.3.1 Zvýšení starobního důchodu za vychované dítě, tzv. výchovné - str. 595
10.5 SOUČINNOST ZAMĚSTNAVATELE V ŘÍZENÍ O INVALIDNÍ DŮCHOD - str. 596
10.5.1 Základní podmínky pro nárok na invalidní důchod - str. 596
10.5.2 Žádost o invalidní důchod a sdělování údajů zaměstnavatelem - str. 597
10.5.3 Žádost o změnu výše invalidního důchodu - str. 597
10.6 SOUČINNOST ZAMĚSTNAVATELE V ŘÍZENÍ O POZŮSTALOSTNÍ DŮCHODY - str. 598
10.6.1 Základní podmínky pro nárok na vdovské (vdovecké) důchody - str. 598
10.6.2 Základní podmínky pro nárok na důchody sirotčí - str. 598
10.6.3 Žádost o pozůstalostní důchody a sdělování údajů zaměstnavatelem - str. 599
10.7 EVIDENČNÍ LIST DŮCHODOVÉHO POJIŠTĚNÍ - str. 599
10.7.1 Opravy - str. 602
10.7.2 Trvání dvou (více) výdělečných činností jednoho pojištěnce u téhož zaměstnavatele - str. 602
10.7.3 Stejnopisy ELDP - str. 603
10.7.4 Vyplňování a zápis záznamů - str. 604
10.7.5 Předkládání a odesílání ELDP - str. 605
10.7.6 Záhlaví - str. 606
10.7.7 Identifikace pojištěnce (oddíl 1. ELDP) - str. 607
10.7.8 Průběh pojištění v daném roce (oddíl 2. ELDP) - str. 609
10.7.8.1 Kód - str. 610
10.7.8.2 Dny – nepojištěná doba (X křížky) - str. 615
10.7.8.3 Vylouč. doby (Vyloučené doby) - str. 616
10.7.8.4 Vyměřovací základ - str. 618
10.7.8.5 Doby odečt. (Doby odečtené) - str. 620
10.7.8.6 Celkem - str. 620
10.7.9 Identifikační údaje zaměstnavatele a podpisy (oddíl 3. ELDP) - str. 621
10.7.10 Příklady vyplňování ELDP - str. 622
10.8 OHLAŠOVACÍ POVINNOST ZAMĚSTNAVATELŮ V DŮCHODOVÉM POJIŠTĚNÍ - str. 647
10.8.1 Ohlašovací povinnost při zaměstnávání starobních důchodců - str. 647
10.8.2 Lhůty pro ohlašovací povinnost zaměstnavatele - str. 648
10.8.3 Základní náležitosti hlášení - str. 648
10.9 ODPOVĚDNOST ZAMĚSTNAVATELE A SANKCE PŘI PORUŠENÍ POVINNOSTÍ - str. 649
10.9.1 Povinnost uhradit neprávem vyplacené částky - str. 649
10.9.2 Uložení pokuty - str. 650 
11. NÁHRADA MAJETKOVÉ A NEMAJETKOVÉ ÚJMY A BEZDŮVODNÉ OBOHACENÍ - str. 651
11.1 ČLENĚNÍ PRACOVNĚPRÁVNÍCH ODPOVĚDNOSTNÍCH VZTAHŮ K NÁHRADĚ MAJETKOVÉ A NEMAJETKOVÉ ÚJMY A NĚKTERÉ POJMY - str. 652
11.2 KDY JDE O PRACOVNĚPRÁVNÍ ODPOVĚDNOST - str. 653
11.3 POVINNOST ZAMĚSTNANCE NAHRADIT ŠKODU - str. 654
11.3.1 Obecná povinnost - str. 655
11.3.2 Náhrada škody při nesplnění prevenční povinnosti - str. 656
11.3.3 Povinnost nahradit schodek – dohody o odpovědnosti za svěřené hodnoty - str. 657
11.3.4 Povinnost k náhradě ztráty svěřených věcí - str. 660
11.3.5 Společná pravidla povinnosti zaměstnance nahradit škodu - str. 661
11.3.6 Postup při uplatňování náhrady škody vůči zaměstnanci - str. 662
11.4 POVINNOST ZAMĚSTNAVATELE NAHRADIT ŠKODU - str. 663
11.4.1 Obecná povinnost - str. 663
11.4.2 Pracovní úrazy a nemoci z povolání - str. 664
11.4.3 Povinnost nahradit škodu na odložených věcech - str. 664
11.4.4 Jak posuzovat odpovědnost za škodu na dopravním prostředku zaměstnance - str. 666
11.4.5 Škoda vzniklá při odvracení škody - str. 667
11.4.6 Společná pravidla povinnosti zaměstnavatele nahradit škodu - str. 667
11.5 BEZDŮVODNÉ OBOHACENÍ A ODPOVĚDNOST MZDOVÉ ÚČETNÍ - str. 668
11.6 NÁHRADA ŠKODY U NĚKTERÝCH OSOB - str. 670
11.6.1 Agenturní a neagenturní dočasně přidělení zaměstnanci - str. 670
11.6.2 Odpovědnost u dohod o pracích konaných mimo pracovní poměr - str. 671
12. ODŠKODŇOVÁNÍ PRACOVNÍCH ÚRAZŮ A NEMOCÍ Z POVOLÁNÍ - str. 672
Slovníček - str. 674
12.1 ÚVODEM K ODŠKODŇOVÁNÍ PRACOVNÍCH ÚRAZŮ A NEMOCÍ Z POVOLÁNÍ V ROCE 2023 – ZMĚNY, VAZBY NA OBČANSKÝ ZÁKONÍK - str. 676
12.2 OBECNÉ OTÁZKY ODŠKODŇOVÁNÍ PRACOVNÍCH ÚRAZŮ A NEMOCÍ Z POVOLÁNÍ - str. 678
12.2.1 Pojem pracovní úraz - str. 678
12.2.2 Evidence a hlášení pracovních úrazů, zasílání záznamů o pracovních úrazech - str. 678
12.2.3 Nemoci z povolání, ohrožení nemocí z povolání - str. 680
12.2.4 Povinnosti zaměstnavatele a zaměstnance v souvislosti s pracovními úrazy a nemocemi z povolání, oprávnění odborových organizací při pracovních úrazech - str. 682
12.2.5 Projednávání odškodnění pracovních úrazů a nemocí z povolání se zaměstnanci a s odborovými organizacemi, orgány inspekce práce a kontrola odškodňování - str. 683
12.2.6 Lhůty při odškodňování pracovních úrazů a nemocí z povolání - str. 683
12.2.7 Krácení odškodnění - str. 686
12.3 JEDNOTLIVÉ NÁHRADY Z TITULU ODŠKODŇOVÁNÍ PRACOVNÍCH ÚRAZŮ A NEMOCÍ Z POVOLÁNÍ - str. 687
12.3.1 Náhrada za bolest a za ztížení společenského uplatnění - str. 688
12.3.2 Náhrada účelně vynaložených nákladů spojených s léčením - str. 689
12.3.3 Náhrada věcné škody - str. 689
12.3.4 Průměrný (pravděpodobný) výdělek – základní veličina rozhodná pro odškodňování ztráty na výdělku - str. 690
12.3.5 Náhrada za ztrátu na výdělku po dobu pracovní neschopnosti - str. 691
12.3.6 Náhrada za ztrátu na výdělku po skončení pracovní neschopnosti nebo při uznání invalidity (tzv. renta) - str. 693
12.3.6.1 Renta v některých zvláštních případech - str. 698
12.3.6.2 Změny poměrů u poživatele renty - str. 700 
12.3.7 Náhrada škody pozůstalým - str. 701
12.3.7.1 Náhrada účelně vynaložených nákladů spojených s léčením - str. 701
12.3.7.2 Náhrada přiměřených nákladů spojených s pohřbem - str. 701
12.3.7.3 Jednorázová náhrada nemajetkové újmy pozůstalých, jednorázová náhrada nemajetkové újmy při zvlášť závažném ublížení na zdraví zaměstnance (§ 271i a § 271f ZP) - str. 702
12.3.7.4 Náhrada věcné škody - str. 702
12.3.7.5 Náhrada nákladů na výživu pozůstalých - str. 703
12.3.8 Valorizace průměrných výdělků pro účely odškodňování pracovních úrazů a nemocí z povolání - str. 703
12.3.9 Zákonné pojištění odpovědnosti zaměstnavatele za škodu při pracovním úrazu nebo nemoci z povolání, jeho perspektivy - str. 704
12.3.9.1 Škodná a pojistná událost v zákonném pojištění - str. 704
12.3.9.2 Dva základní modely vztahů zaměstnavatel – zaměstnanec – pojišťovna při provádění zákonného pojištění - str. 704
12.3.9.3 Náhrada nákladů na mimosoudní a soudní projednávání odškodnění pracovního úrazu (nemoci z povolání) - str. 706
12.3.9.4 K některým otázkám aplikace vyhlášky č. 125/1993 Sb. - str. 707
12.3.9.5 Lhůty mezi zaměstnavatelem a pojišťovnou v zákonném pojištění odpovědnosti zaměstnavatelů - str. 708
PŘEHLED DŮLEŽITÝCH ÚDAJŮ PLATNÝCH K 1. 1. 2023 - str. 709
Minimální mzda - str. 709
Nejnižší úrovně zaručené mzdy pro stanovenou týdenní pracovní dobu 40 hodin - str. 709
Průměrná mzda v národním hospodářství za I. až III. čtvrtletí 2022 - str. 709
Výše daňových slev - str. 709
Výše daňového zvýhodnění - str. 710
Pojistné na zdravotní pojištění - str. 710
Pojistné na sociální zabezpečení a státní politiku zaměstnanosti - str. 711
Dávky nemocenského pojištění - str. 711
Náhrada mzdy v prvních 14 dnech dočasné pracovní neschopnosti (karantény) - str. 712
Cestovní náhrady - str. 713
Srážky ze mzdy - str. 713
Životní minimum - str. 713
Existenční minimum - str. 713
Tabulka pro stanovení důchodového věku - str. 714
Číselník okresů - str. 715
Číselník států (nejčastěji se vyskytující státy) - str. 716
Tabulka lhůt - str. 717

Další nabídka k tématu

Personalistka,  7. vydání

Personalistka, 7. vydání

Alena Chládková, Petr Bukovjan - Wolters Kluwer ČR, a.s.

Praktický průvodce vedením personální agendy podle zákoníku práce a dalších právních předpisů. Zapracovány jsou změny účinné k 1. 1. 2024 a 1. 7. 2024. Autoři se netradičním, ale zároveň přehledným způsobem zaměřují na nejdůležitější otázky praxe týkající se všech ... pokračování

Cena: 1 095 KčKOUPIT

Mzdové účetnictví 2024 - praktický průvodce

Mzdové účetnictví 2024 - praktický průvodce

Václav Vybíhal, Jan Přib - GRADA Publishing, a. s.

Nepostradatelná kniha pro všechny mzdové účetní, ekonomy, personalisty, podnikatele, studenty a další! Řeší ohromné množství odborných otázek, které si každodenně klade mzdová praxe. Předností knihy je přehledné zpracování a velké množství příkladů, tabulek, přehledů a vyplněných ... pokračování

Cena: 539 KčKOUPIT

Účetní případy pro praxi 2024

Účetní případy pro praxi 2024

Vladimír Hruška - GRADA Publishing, a. s.

Potřebujete si zopakovat nebo připomenout nejvíce používané účetní případy, se kterými se můžete setkat? Kniha umožňuje vyhledat konkrétní příklady z praxe podnikatelského subjektu podle jednotlivých účtových skupin. Čtenáři se nabízí informace o všech účtových skupinách: základní ... pokračování

Cena: 389 KčKOUPIT

Účetní uzávěrka a závěrka v přehledech snadno a rychle 2024

Účetní uzávěrka a závěrka v přehledech snadno a rychle 2024

Jiří Dušek - GRADA Publishing, a. s.

Ujasněte si s touto osvědčenou publikací s 193 názornými přehledy všechny činnosti spojené s účetní uzávěrkou a závěrkou. Pro svou účetní praxi v knize naleznete 15 užitečných příloh. Připravili jsme pro vás nové přehledy z konsolidačního balíčku – měna účetnictví, daňová omezení u ... pokračování

Cena: 329 KčKOUPIT

Abeceda mzdové účetní 2024

Abeceda mzdové účetní 2024

Mgr. Michal Vrajík, Mgr. Eva Svěrčinová, Věra Příhodová, Ing. Alena Skoumalová, Ing. Antonín Daněk, - Anag, spol. s r. o.

Publikace, která je naprosto ojedinělá svým rozsahem a způsobem zpracování, je jedinečnou a nepostradatelnou pomůckou všech mzdových účetních. Váš záchranný kruh v moři mzdového účetnictví Srozumitelný výklad mzdové problematiky, zpracovaný špičkovým týmem autorů, je doplněn ... pokračování

Cena: 859 KčKOUPIT

Podvojné účetnictví a účetní závěrka 2024

Podvojné účetnictví a účetní závěrka 2024

Ing. Petr Ryneš - Anag, spol. s r. o.

Jedinečná a pro každého účetního nezbytná publikace se zabývá problematikou vedení podvojného účetnictví pro podnikatele v roce 2024 a sestavováním účetní závěrky za rok 2023. Publikace rovněž nabízí přehled všech nejvýznamnějších změn v účetnictví od 1. 1. 2024 v souvislosti s ... pokračování

Cena: 799 KčKOUPIT

Účetnictví pro úplné začátečníky 2024

Účetnictví pro úplné začátečníky 2024

Pavel Novotný - GRADA Publishing, a. s.

Díky publikaci, kterou právě držíte v rukou, získáte celkový přehled o účetnictví. Pro skutečnou pomoc úplnému začátečníkovi, ale i studentovi nebo i absolventovi rekvalifikačního kurzu je psána srozumitelně a logicky. Účetním v praxi pak poslouží ke zopakování účetních souvislostí. ... pokračování

Cena: 289 KčKOUPIT

Podvojné účetnictví 2024

Podvojné účetnictví 2024

Jana Skálová, Anna Suková a kolektiv - GRADA Publishing, a. s.

Pro všechny, kteří mají zájem dobře se naučit podvojně účtovat, je zde tato kniha! Zaměřuje se na nejčastější účetní operace, které nastávají v praxi podnikatele. Vhodné i pro současnou obtížnou praxi – rozebíráme změny v oblasti hmotného a nehmotného majetku, novou možnost vedení ... pokračování

Cena: 299 KčKOUPIT

Sbírka souvztažností k účtům směrné účtové osnovy pro podnikatele 2024

Sbírka souvztažností k účtům směrné účtové osnovy pro podnikatele 2024

Ing. Jaroslav Jindrák - Anag, spol. s r. o.

Sbírka souvztažností rozpracovává vyhlášku č. 500/2002 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona o účetnictví pro účetní jednotky, které jsou podnikateli účtujícími v soustavě podvojného účetnictví, a ... pokračování

Cena: 509 KčKOUPIT

ÚZ č. 1568 - Účetnictví podnikatelů, Audit, 2024

ÚZ č. 1568 - Účetnictví podnikatelů, Audit, 2024

Sagit, a. s.

Od ledna 2024 se v souvislosti s vládním konsolidačním balíčkem mění zákon o účetnictví, účetní vyhláška a několik Českých účetních standardů. Změny jsou rovněž v zákonu o auditorech. Poslední změny předpisů jsou vyznačeny tučným písmem, odkazy na související předpisy jsou plně citovány.

Cena: 135 KčKOUPIT

ZPRAVODAJSTVÍ

Zpravodajství vás každý týden seznámí s novými právními předpisy a publikacemi z vašeho oboru.
Přihlaste se k bezplatnému odběru.

Provozovatel

Nakladatelství Sagit, a. s.
Horní 457/1, 700 30 Ostrava-Hrabůvka
Společnost je zapsaná v obchodním
rejstříku vedeném KS v Ostravě,
oddíl B, vložka 3086.
IČ: 277 76 981
DIČ: CZ27776981

Telefony


Zásilkový obchod: 558 944 614
Předplatné ÚZ: 558 944 615
Software: 558 944 629
Knihkupci: 558 944 621
Inzerce: 558 944 634

E-maily


Zásilkový obchod: obchod@sagit.cz
Předplatné ÚZ: predplatne@sagit.cz
Software: software@sagit.cz
Knihkupci: knihkupci@sagit.cz
Inzerce: inzerce@sagit.cz

© 1996–2024 Nakladatelství Sagit, a. s. Všechna práva vyhrazena.